Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 25 Haziran Pazartesi  2018
Leyla Zana Seimini Yapmaldr
20.11.2015
Leyla Zana Seimini Yapmaldr

Leyla Hanm Seçimini Yapmaldr

 

Leyla Zana’nn Meclis yeminini metne bal ekilde yapmadkça parlamanterlikten doan hak ve yetkileri kullanamamas doru bir uygulamadr. Ancak TBMM Bakanlk Divannn, "Meclise gelse bile yok sayarz ve be Birleime mazeretsiz katlmad diye Milletvekilliini düürürüz" demesi çok yanltr.

Bir defa genel kurula giren Milletvekilini yok saymak akla ziyandr. kincisi, 24. Dönemde CHP Milletvekilleri bir süre yemin boykotu yapmlar ama Meclise gelince "yok" saylmamlardr.

Aklmda kaldna göre, gereince yemin etmeyen Milletvekili örnei önce 19'ncu asrda ngiltere'de yaanm, bir defasnda Charles Bradlaugh, ötekinde David Rochild "ncil" üzerine yemin etmeyi reddetmitir. Bu yüzden Milletvekili hak ve yetkilerini onlar da kullanamamtr. Genel Kurulda da ancak kendilerine ayrlan yerde oturmulardr.

Rochild buna ramen birkaç kere seçime girip Milletvekili. olmu, bu durum 11 yl devam etmitir. Daha sonra ncil dnda da kutsal kitap üzerine yeminin geçerli saylmasna karar verilince kriz çözülmütür.

Leyla Zana da isterse 11 yl gibi bir süre bekleyebilir ama TBMM'nin ad Türkiye Büyük MLLETLER Meclisi olmadkça sanrm amacna ulaamaz.

 

Ama Selahattin Demirta gibi "ben de 'MLLETLER' derim, kimse itiraz etmez" umuduyla "Türk milleti" yerine "Türkiye Milleti" dediyse, hesabn doru yapmas daha iyi olur. Çünkü 78 milyonun parçasysa burada 'Türkiye milleti' deil, 'Türk Milleti' olduunu kabul etmesi zorunludur.

"Ben Türk Milleti'ni tanmyorum" diyorsa Türk Milleti'nin Meclisinde üye olmamas

gerekir.