Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 21 Haziran Perembe  2018
Mesudiye Kesi
MESUDYENN 23NC KURULTAYI LE BRNC TRKYE DEMOKRAS FORUMU TAMAMLANDI

 

 

Mesudiye’liler 23 yldr sürdürdükleri “Mesudiye Kurultay”nn en iddialsn 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde –yine- Mesudiye’de gerçekletirdiler. Çünkü bu ylki Kurultay’la birlikte Cumhuriyetimizin 100’üncü yldönümüne rastlayan 2023’de Mesudiye’de yaplmasna karar verilen “DÜNYA DEMOKRAS FORUMU-2023”ün (TDF-2013) birinci basama gerçekletirildi.

“DÜNYA DEMOKRAS FORUMU-2023” projesi aynen sviçre’nin Davos ilçesinde yaplan “DÜNYA EKONOMK FORUMU” gibi, dünyann çeitli ülkelerindeki liderleri, düünürleri, tannm bilim adamlarn Mesudiye’de toplamay ve “demokrasi”nin çada dünyada karlat sorunlar tartp ortak görü üretmeyi amaçlyor.

Mesudiye’lilerin sadece “yörenin sorunlarn görümek, tartmak ve çözüm üretmek” amacyla 1991 ylnda balattklar “Mesudiye Kurultay” modelinin ilçeye pek çok ey kazandrdn gören Mesudiye’liler 18’inci Kurultayn kinci Deerlendirme Toplants’nda “DÜNYA DEMOKRAS FORUMU”nu ilçede yapmaya karar vermilerdi. Prof.Dr.Aziz Eki’nin bu karar yaama geçirmek için hazrlad üç kademeli proje Kurultay’n sonraki toplantlarnda görüülmü, kabul edilmi ve uygulamaya konmutu. Buna göre önce 2013 ylnda, ülkemizin çeitli yörelerindeki baarl “yerel kalknma modelleri”nin konuulup tartlaca “Türkiye Demokrasi Forumu-2013” düzenlenecek, bu baaryla tamamlanrsa 2018 ylnda, çevre ülkelerdeki yerel kalknma çabalar ve örneklerinin tartlaca “AVRASYA DEMOKRAS FORUMU-2018”e doru adm atlacakt. Bu iki adm srasnda edinilen deneyim, bilgi vs. nda üçüncüsü yani “DÜNYA DEMOKRAS FORUMU-2023” düzenlenecekti.

Mesudiye’liler ite bu projenin birinci basaman baaryla gerçekletirebilmek için youn ve uzun süreli bir ibirlii gerçekletirdiler. Prof.Dr.Aziz Eki’nin “Yürütme Kurulu Bakan” olduu uygulama için stanbul Mesudiyeliler Dernei bata olmak üzere Mesudiye’lileri çats altnda toplayan (biri hariç) tüm “Mesudiye Dernekleri” el’ele verdiler. Mesudiye’li i adamlarndan “Mesudiye Kurultay”n benimseyenler, gençler, kadnlar, varlkl olsun olmasn Mesudiye’den çkp gurbette yaam mücadelesi veren Mesudiyeliler katklarn esirgemediler. Özverili ve heyecanl bir kampanya ile “kaynak” yaratld. Önce ilçenin yllardr –elverisizliine ramen- kullanlan “Belediye Toplant Salonu” “A”dan “Z”ye yenilendi. Bu amaçla en büyük katky yapan hemerimiz Ylmaz Korkmaz’n ad verilerek, hizmete açld.

Mesudiye Kurultay, bu yla özgü “Forum” nedeniyle her ylkinden ksa sürdü çünkü balad 6 Temmuz günü öleden sonra “TDF-2013” açlacak ve birbuçuk gün sürecekti.

TDF-2013 planland gibi birbuçuk gün, nerdeyse aralksz denecek younluktaki sunumlarla sürdü. Davet edilen 41 konumacdan 40’ bizzat katld. Kendi yörelerinde yerel kalknma amacyla neler yaptklarn anlattlar. Kimi “kooperatifçilik” konusundaki deneyimini paylat. Kimi “dernek” baznda neler yaplabileceine ilikin somut örnek koydu. Kimi yöre halknn gönüllü ibirliini nasl salayabildiklerini anlatt. Sonuçta Türk kamuoyunun bilmedii, duymad baarlar sergilenmi oldu.

TDF-2013’te yaplan bütün konumalar kayda alnd (isteyen Mesudiye Gelime Vakf’nn www.megev.org.tr adresli sitesinden yararlanabilir).

“23.Mesudiye Kurultay” ile “Birinci TDF-2013” Mesudiye’nin Yeilce köyünde verilen 300 kiilik “Gala Yemei” ile Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüü sanatçlarnn; Mesudiye Belediyesi’nin davet ettii halk müzii sanatçlarnn ayr ayr verdikleri konserler ve Yeilce’li modern dans sanatçlarnn gösterisiyle tamamland.