Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 21 Haziran Perembe  2018
Mesudiye Kesi
Mesudiye'nin Kk Ama nemli Bir ddias Var

Oktay Eki

stanbul Milletvekili

 

 

Bu ülkede zor olan eylerin banda yeni bir fikir üretmek gelmez. Türklerin hem kendi gelimelerine hem de uygarla katk saylacak bulular az deildir. Örnein "halkevleri" ve özellikle "Köy Enstitüleri" bunun somut örnekleridir. Ama bizim en büyük zaafmz ürettiimiz fikri yaama geçireceimiz yahut yaama geçirdiimiz fikri (projeyi) yaatmaya sra gelince görülür.

 

Ayn örnekler üzerinden gidelim:

 

Halkevleri 1930'larin basnda kuruldu. Bu ülkenin çocuk, genç, orta yal, kadn, kz, örenci ne kadar insan varsa hepsine kaplarn sonuna kadar açt. Okuma yazma bilmeyenlere "Halk Mektebi" isimli dershanelerin, müzik yapmak isteyene onun, spor yapmak isteyene sporun, resim yapmak isteyene resim dünyasnn, kitap okumak isteyene kütüphaneleri sayesinde kitaplarn yolunu açt. Yoksul örencilerin birlikte ders çalmak gereini duyduklar zaman sndklar en scak ortam, Halkevleri idi. 

 

Ama 1950 seçimlerinde iktidara gelen Demokrat Parti'nin yapt ilk ilerden biri, Halkevlerini kapatmak, mal varln talan ettirmek ve kütüphanelerini çarçur etmek oldu.

 

Sözü asl konuya getirmeden ötekine de ksaca deineyim:

 

Osmanl'dan, okulu ve yolu olmayan, kendisini besleyecek kadar üretim yapamayan, insan kayna cephelerde pisi pisine tüketilmi bir Türkiye kalmt.  Köylerdeki çocuklar okutup bunlardan krsal kesimin ihtiyac olan öretmen, salk memuru, zanaatkâr basta olmak üzere toplumun ihtiyac olan elemanlar yetitirip köylere göndermek tek çözümdü. Koy Enstitüleri o amaçla kuruldu. Binlerce        -belki onbinlerce- çocuk böyle yetiti. 

 

Ama "Türkler bulur, balar ama sürdüremez" kural devreye girdi. 

 

Nitekim çou 1939-1945 arasnda kurulan Köy Enstitülerini de 1950'den itibaren yine  DP iktidar kapatt. Oysa bu kültür cinayetleri lenmese Türkiye bugün, en az 50 yl ileride olurdu.

 

Bizim öyle bir buluumuz daha var:

Mesudiye halk olarak ilçemizin "DOGRUDAN DEMOKRAS YOLUYLA kalknabileceini iddia ediyoruz. Bu amaçla her yl Temmuz aynn ilk Cumartesi günü saat 10'da ad imdi "Ylmaz Korkmaz Kültür Merkezi" olan salonda ÇARISIZ olarak toplanyoruz. Orada ilçenin sorunlarn konuuyoruz. Çözüm amaçl kararlar alyor sonra bu kararlarn uygulanp uygulamadn üç ayda bir yaptmz "Deerlendirme Toplants"nda irdeliyoruz. Böylece ilçemize bir eyler kazandryoruz. 

 

Mesudiye Kurultaylar 23 yldr yayor. Artk güvenle söyleyebiliriz ki, "Mesudiye Kurultay" dediimiz bu proje en önemli snav geçti yani SÜRDÜRÜLEBLRLN ispatlam oldu. 

 

Mesudiye Kurultaylar ilçeye çok ey katt. Sonuçtan biz memnunuz ama asl  önemlisi 18'inci Kurultay, çok iddial bir proje daha üretti. O Kurultayn kinci Deerlendirme Toplantsnda:

 

"Cumhuriyetimizin 100'uncu ylna rastlayan 2023'de Mesudiye'de, DÜNYA DEMOKRAS FORUMU adyla uluslararas bir konferans düzenlenmesine ve dünyann tannm düünce ve devlet adamlarnn demokrasi konularn tartmasna" karar verildi.   

 

Mesudiye gibi merkez nüfusu 3 bini, toplam nüfusu en iyimser ifadeyle 20 bini zor bulan bir ilçe için çok büyük (hatta hayalî) görünen böyle bir projenin ilk admn bu yl 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde Mesudiye'de yaadk. öyle oldu:

 

Mesudiye'nin yetitirdii deerli evlatlardan Prof.Dr.Aziz Eksi, "2023 Dünya Demokrasi Forumu" için 3 kademeli bir proje hazrlad. Projenin birinci adm 2013 ylnda Mesudiye'de "Türkiye Demokrasi Forumu-2013" adyla bir toplant yaplmasn öngörüyordu. Bu toplantya Türkiye'nin her tarafndan "yerel kalknma" konusunda baarl deneyim sahipleri çarld. Onlarn bilgi, görgü ve deneyimleri paylald. Mazereti nedeniyle gelemeyen Daday Belediye Bakan hariç, çarlan 41 konumacnn hepsi Mesudiye'ye geldi. Tamam konutu. Çok ilginç baar öykülerini paylald. Onlarn anlattklar, 23'üncü Kurultaya katlanlar dahil ülkenin her yerinden gelen 700 kadar katlmcy çok etkiledi.

 

Ve -öyle sanyoruz ki- hepsi TÜRKYE'DE HALEN TEK OLAN Mesudiye Kurultay modelinden etkilenmi olarak ve memnun bir ekilde Mesudiye'den ayrld. 

 

Mesudiyeliler bu organizasyonu baaryla gerçekletirebilmek için harikulade bir ibirlii ve disiplin sergilediler:

 

Mesudiye'ye gelmi olanlar ilçede Belediye'nin misafirhanesini saymazsanz bir otelin dahi bulunmadn bilirler. Daha yakn yllara kadar ilçede restaurant denebilecek bir yer olmad da kimsenin meçhulü deildir. Buna ramen Türkiye'nin her yerinden gelmi insanlar konuk edip arlamak tek basna bir ciddi problemdi.

 

Mesudiyeliler konuklar köylerde arlamak için özel bir kampanya balatt. Evini konuklara açmak isteyen hemerilerimiz 700 kiiyi arlayabileceimizi ortaya koydu. Gerçi bunlarn tamamna ihtiyaç duyulmad ama konuklar memnun edecek herey bu suretle salanm oldu.

 

Organizasyonun öteki taraflarna girmiyorum. Çünkü bunun önemli bir bölümü profesyonel bir firma tarafndan gerçekletirildi. Ama iftiharlar aktaracam baka eyler var:

 

Önce bu is için yeterli maddi kaynak yaratmak gerekiyordu. Bu yük stanbul Mesudiyeliler Dernei, Ankara Mesudiyeliler Dernei bata olmak üzere, bu derneklerin Yönetim Kurullar ile stanbul Dernei bünyesinde çok büyük bir gayretle kaynak bulma faaliyetini üstlenen Gençlik Platformu tarafndan üstlenildi. 

 

stanbul ve Ankara'da -deyim yerindeyse- kaps çalnmadk Mesudiyeli braklmad. Kimi omuz silkti. Kimi uzak durdu. Kimi maddi gücüne göre beklenenden çok fazlasn esirgemedi. Ama Ylmaz Korkmaz'n özverili yaklam olmasa ve en büyük ba o yapmasa, yllardr kullandmz ama seçenek olmad için katlandmz salon modern bir konferans mekânna dönütürülemezdi. Tabii hemerimiz Engin Özmen'in ayn konudaki büyük desteini anmamak hakkn yemek olur. Hem bu hemerilerimiz hem de kaynak yaratma konusunda tek bana salad büyük imkânla projeye hayat veren Gündüz Özdemir'i teekkürle anmak bir borçtur.

 

Bu konularda isim saymak genellikle tehlikelidir. Çünkü en fazla teekkürü hak edenin unutulduu çok olur. Böyle bir riski üstlenerek söylemek gerekirse, basta Prof.Dr.Aziz Eki olmak üzere Salih Erol ve Mesudiyeliler Dernei Yönetim Kuruluna, Muzaffer Ünver, Nuri Özmen, Halil Çakr, Ertekin Karakaya, Mustafa Erdoan, Fazl Cokun, Sebahattin Yaman, Feyzi Ünal, Adnan Öztürk ve Zafer Öztürk'e, Mesudiye Belediye Bakan sa Gül'e, sponsorluk konusundaki destei nedeniyle Babakanlk Tantma Fonu ile Kültür ve Turizm Bakanlna, bizi krmayan Ataehir Belediye Bakan Battal lgezdi, ili Belediye Bakan Mustafa Sargül, Beykoz Belediye Bakan Yücel Çelikbilek ve Kâthane Belediye Bakan Fazl Klç’a, Beykoz CHP lçe Bakan Hzr Ylmaz'a ve son on yldr verdikleri konserlerle Mesudiye'ye çada müzik anlayn tayan Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüü sanatçlarna çok ama çok teekkür ediyoruz.  

ÇEKÜL Vakf Bakan Prof. Dr. Metin Sözen, Toplum Gönüllüleri Vakf Kurucusu brahim Betil ve Sanat ve Arkeoloji Yaynlar Kurucusu Nezih Bagelen'le Sema Bagelen ve eski çileri Bakan Ordu Milletvekili dris Naim ahin, Antalya Milletvekili Gürkut Acar, Ordu Valisi Kenan Çiftçi ve Ordu Belediye Bakan Seyit Torun da bu etkinliklerde bizi yalnz brakmadlar. Bu tavrlaryla kukusuz hepimizin en içten teekkürlerini hak ettiler. Herkesin huzurunda bu borcu ödemekten mutluluk duyuyoruz. Gönlümüz Türkiye'de yaplamaz sanlan bir “gönüllü ve dorudan demokrasi modeli” olan Mesudiye Kurultay'na gösterdii ilgi nedeniyle ANA AKIM MEDYA dediimiz kesime de teekkürlerimizi sunmay isterdi. Keke bunu yapmak için sebebimiz olsayd... 

 

Bakarsnz bir gün o da olur.