Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 21 Haziran Perembe  2018
Mesudiye Kesi
MESUDYE LE KURULTAYI 3. DEERLENDRME TOPLANTISI ANKARADA YAPILDI

 

Mesudiye lçe Kurultay 3.Deerlendirme Toplants 21 Nisan 2013 tarihinde saat 13.45’de Mesudiye Gelime Vakf merkezi Kzlay Ankara’da Ankara Mesudiye Dernei Bakan Nuri Özmen tarafndan açld. 

 

Divan Bakanl’na Oktay Eki, Bakan Yardmclna Nuri Özmen, Katip Üyelie Zafer Öztürk katlanlarn oy birlii ile seçildiler. 

 

Sayg Duruu ve stiklal Marnn okunmasn müteakip 2. Deerlendirme Toplants kararlar, Kurultay Yürütme Kurulu Kararlar okundu ayrca katlanlarn görüülmesini istedikleri hususlar divana iletilerek gündem maddelerine geçildi.

 

Yaplan görümeler neticesinde;

 

 

Karar No: 1 

Güzel Mesudiye için Behiç Eki Ödülünün Kurultay Yürütme Kurulunca kararlatrlan Mesudiye’nin Kalknmas ve Güzellemesi için yatrmda bulunan kii veya kurulua verilmesine  karar verildii, katlmclarn bilgisine sunuldu. 

 

Karar no: 2 Türkiye Demokrasi Formu TDF 2013 kapsamnda; 

 

a) Bütçe görümeleri sonrasnda; Ankara Mesudiyeliler Dernei’nin 50.000 TL, stanbul Mesudiyeliler Dernei ve Gençlik Platformu’nun 250.000 TL, Aka Gündüz Özdemir’in100.000 TL katk koymasna, Mesudiye’de esnaflk yapanlardan bütçeye katk konulmasnn uygun olacana bu husus ile ilgili Mesudiye Belediye Bakan ve Mesudiye Yürütme Kurulu Bakan sa Gül’ün görevlendirilmesine, 

b) Mesudiye Belediye Bakanl’nca TDF’2013 sonuna kadar görev yapmak üzere iletiimin salanmas ve danma amac ile büro kurularak 1 adet eleman görevlendirilmesine, 

c) Konaklama ile ilgili organizasyonun Sosyal Komite Bakan Muzaffer Ünver bakanlnda, Feyzi Ünal, Nuri Özmen, Ertekin Karakaya, Muharrem Sargül, Mustafa Erdoan ve Recai Binici’den oluan bu komite tarafndan yürütülmesine, 

d) TDF’2013 yaplaca zaman dilimi içerisinde oluacak Otapark sorununun giderilmesi amac ile yeni otopark alanlarnn  oluturulmas, otopark alanna yönlendirme yapacak görevlilerin belirlenmesi, Belediye önündeki meydan ve terminal alanna toplant boyunca araç alnmamas konusunda  Belediye Bakan sa Gül’ün çalma balatmasna, 

e) TDF’2013 kapsamnda yaplacak yayla gezisi konusunda Serenas Firmas ile koordinasyonu salamak üzere Yeilce Belediye Bakan .Feyzi Ünal’n görevlendirilmesine, 

f) Kurultay kapsamnda yaplacak tüm etkinliklerin Kurultay çerçevesinde yaplmas, bu balamda Cuma akam yaplacak konser ve etkinliklerin Mesudiye Belediye Bakanl’nca yaplmasna, 

g) TDF’2013 kapsamnda Meclis Bakan Cemil Çiçek’in Oktay Eki ve Belediye Bakanlarndan oluan bir heyet tarafndan, Avrupa Birlii Bakan Egemen Ba, Kültür  ve Turizm Bakan Ömer Dinçer’in Mesudiye Belediye Bakan sa Gül ve uygun görecei heyet ile davet edilmesine, 

h) TDF’2013 kapsamnda Mesudiye Kurultay tarihi ile ilgili konumann Oktay Eki tarafndan yaplmasna, 

i) Kurultay Açlnn Cuma günü yerine Cumartesi günü yaplarak Mealenin yaklmas, folklor vb etkinlik yaplarak halkn katlmnn salanmas, kortej eliinde esnafnda davet edilerek Kurultay salonuna geçilmesine, 

j) Mesudiye’de oluan bölünmülüün giderilmesi hususunda Kurultay Yürütme Kurulu Bakan sfat ile Mesudiye Belediye Bakan sa Gül’ün görevlendirilmesine oy birlii ile karar verilmitir. 

 

Bakaca görüülecek konu olmadndan yukardaki kararlar alnm ve Divan Bakan Oktay Eki toplanty kapatmtr.