Mustafa Kemal ATATÜRK
Oktay Ekşi
Oktay EKŞİ
CHP İstanbul Milletvekili
Dış işleri Komisyonu Üyesi
Bugün 21 Haziran Perşembe  2018
Mesudiye Köşesi
Mehmetçik Dersanesi'ne Kilit Vuruldu..

 

ORMES HA: Ordu Mesudiye Gazetesi'nin Aralık sayısında manşetten , duyurduğu "Mehmetçik Dersanesi'ne kjlit vu¬ruldu" haberi kamuoyunda büyük yankı yaptı. Haberi Gazetemizden öğrenen onlarca okurumuz bu durumun kabul edilemeyeceğini, kimsenin gençlerin ve çocukların gelecekleriyle oynayamayacağını belirterek, en kısa sürede çözüm bulunmasını talep ettiler. İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi ise haberimiz üzerine konuyu TBMM'ne taşıyarak, Milli Savunma, Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlarına soru önergesi verdi. Ekşi'nin TBMM aracılığıyla üç Bakanlığa verdiği önerge şu soruları içeriyor. "Ordu'nun Mesudiye ilçesindeki Liseden mezun olan çocukların Yüksek Öğrenim kurumlarına kaydolabilmek için girdikleri sınavdaki basarı oranları, (ortalama) 30'da 1 iken, 2006 yılında faaliyete geçen MEHMETÇİK DERSANESİ sayesinde bu oran büyük bir sıçrama göstermiş ve dershaneye giden yaklaşık 35-40 öğrencinin her yıl ortalama yarısı yüksek öğrenim görme hakkını kazanmaktaydı. Ancak, Ordu İl Jandarma Komutanlığı adına Jandarma Binbaşı Atamer Yeşil imzasıyla Mesudiye İlçe Jandarma Komutanlığına gönderilen 29 Ağustos 2012 tarih ve 3740-S1397-12 sayılı yazıda şeklen, söz konusu dershanenin 2012-2013 Öğretim Yılında da faaliyete geçmesiyle ilgili hazırlıkların yapılması emredilmesine rağmen, bu yıl dershanede görev yapacak yedek subay veya kısa dönem erbaş ve erlerden öğretmen gönderilmemiş öğrenciler niteliksiz ve yeteneksiz ellerde kalmıştır.

Bu durumda: 1: İlçedeki öğrencilerin, onların velilerinin, ora¬da görev yapan "asker" sıfatlı öğretmenlerin ve bizzat Jandarma Komutanlıklarının memnuniyetine yol açan bu uygulamaya fiilen son verilmesinin nedeni nedir?

2: Söz konusu karar alınırken Mesudiye gibi kalkınmasını, geleceğini ve umudunu "eğitime" ve "yetişmiş insan gücüne" bağlamış ve bunu taa 1992 yılında yapılan "İkinci Mesudiye İlçe Kurultayı"na katılan Mesudiyelilerin OYBİRLİĞİ ile karara bağlamış bir ilçeye ne kadar büyük bir zarar verileceği göz önünde tutulmuş mudur?

3: Bakanlığınıza (ve genel olarak devlete) düşen görev Mesudiye gibi yoksulluktan kurtulmak için canını dişine takan yörelerin önünü kesmek mi yoksa onlara makûs talihini yenme mücadelesinde destek olup başarı şansını arttırmak mıdır?

4: Mesudiye'deki Mehmetçik Dershanesini fiilen kapanmaya mahkûm edenler, bunun yerine Mesudiye'deki Çok Programlı Lise'nin verdiği eğitimi kaliteli hale getirmek için ne gibi önlem almaktadırlar?

5: Gelecek yıl yüksek öğretim kurumlarına kaydolmak için sınava girip başarısız olacak Öğrencilerin istikbalini köreltmenin manevi ve hukuki sorumluğunu üstleniyor musunuz?"

 

 

(Ordu 52 Mesudiye Gazetesinden alınmıştır.)

 

Bu konuda Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı'na sorduğum sorular şu şekildedir:

 

 

Ordu’nun Mesudiye ilçesindeki Liseden mezun olan çocukların Yüksek Öğrenim kurumlarına kaydolabilmek için girdikleri sınavdaki başarı oranları, (ortalama) 30’da 1 iken, 2006 yılında faaliyete geçen MEHMETÇİK DERSANESİ sayesinde bu oran büyük bir sıçrama göstermiş ve dershaneye giden yaklaşık 35-40 öğrencinin her yıl ortalama yarısı yüksek öğrenim görme hakkını kazanmaktaydı. 

Ancak, Ordu İl Jandarma Komutanlığı adına Jandarma Binbaşı Atamer Yeşil imzasıyla Mesudiye İlçe Jandarma Komutanlığına gönderilen 29 Ağustos 2012 tarih ve 3740-S1397-12 sayılı yazıda şeklen, söz konusu dershanenin 2012-2013 Öğretim Yılında da faaliyete geçmesiyle ilgili hazırlıkların yapılması emredilmesine rağmen, bu yıl dershanede görev yapacak yedek subay  veya kısa dönem erbaş ve erlerden öğretmen gönderilmemiş öğrenciler niteliksiz ve yeteneksiz ellerde kalmıştır. 

Bu durumda:

1- İlçedeki öğrencilerin, onların velilerinin, orada görev yapan “asker” sıfatlı öğretmenlerin ve bizzat Jandarma Komutanlıklarının memnuniyetine yol açan bu uygulamaya fiilen son verilmesinin nedeni nedir?

2- Söz konusu karar alınırken Mesudiye gibi kalkınmasını, geleceğini ve umudunu “eğitime” ve “yetişmiş insan gücüne” bağlamış ve bunu taa 1992 yılında yapılan “İkinci Mesudiye İlçe Kurultayı”na katılan Mesudiyelilerin OYBİRLİĞİ ile karara bağlamış bir ilçeye ne kadar büyük bir zarar verileceği göz önünde tutulmuş mudur?

3- Bakanlığınıza (ve genel olarak devlete) düşen görev Mesudiye gibi yoksulluktan kurtulmak için canını dişine takan yörelerin önünü kesmek mi yoksa onlara makûs talihini yenme mücadelesinde destek olup başarı şansını arttırmak mıdır?

4- Mesudiye’deki Mehmetçik Dershanesini fiilen kapanmaya mahkûm edenler, bunun yerine Mesudiye’deki Çok Programlı Lise’nin verdiği eğitimi kaliteli hale getirmek için ne gibi önlem almaktadırlar?

5- Gelecek yıl yüksek öğretim kurumlarına kaydolmak için sınava girip başarısız olacak öğrencilerin istikbalini köreltmenin manevi ve hukuki sorumluğunu üstleniyor musunuz?

6- Yukarıdaki sorularım bağlamında verebileceğiniz en olumlu yanıt nedir?  

 

GELEN CEVAP:

 

 

1. İstanbul Milletvekili Oktay EKŞİ tarafından TBMM Başkanlığına verilen (7/14641) numaralı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgilerin gönderilmesi ilgi ile istenmiştir.

2. Mehmetçik Dershanelerindeki faaliyetler Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde ilgili birlik komutanlıklarının mevcut görevlerine ek hizmet olarak icra edilmektedir.

3. İlgili birlikler tarafından her yıl; bir önceki yılın sonuçları, talep, birliğin icra edeceği aslî görevleri ve imkân kabiliyetleri dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucu Mehmetçik Dershanesinin müteakip yıl açılıp açılmayacağına karar verilmektedir.

4. Bu çerçevede Mesudiye İlçe J.K.lığınca, daha önceki yıllarda açılan Mehmetçik Dershanesinin faaliyetleri değerlendirilmiş, İlçe J.K.lığının aslî görevlerindeki etkinliğini azalttığı tespit edilmiş, ayrıca yedek subay öğretmen ataması da yapılamamıştır. Bu nedenle 2012-2013 öğretim yılından itibaren faaliyetine son verilmesi kararlaştırılmıştır.

 

Arz ederim.