Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 17 Temmuz Sal  2018
Oktay Bey'e kapamdr
11.12.2015 | Gncelleme Tarihi : 19.1.2016
Oktay Bey'e kapamdr

Deerli Oktay Bey, ister 'Kurucu Meclis' üyeliinden sonra Londra'ya gönderilmi olun, ister ngilizcenin kitabn yazm olun, isterse kendi isteinizle Hürriyet'ten affnz istemi olun. 

 

Durumunuz deimiyor.

 

Bunlar sizin ''Demokrat Parti kartl'' ve ''Menderes dümanl'' özelliklerinizi deitiren ''hasletler'' (!) deil.

 

Bir Demokrat Parti kartydnz.

 

Bilinen Menderes dümanlarndan biriydiniz.Kurucu Meclis üyesiydiniz.Ki, 61 anayasas kaznda (“çifte parlamento” uygulamasnda) sizin de katknz vard.Darbeyi sevinçle mi karladnz, bilmem...Çok üzüldüünüzü de sanmyorum.Menderes’in idam edilmesi evet, içinizde bir “krlmaya” yol açm olabilir ama bunu olmas bir durum (bir akbet, kaçnlmaz bir son) olarak gördüünüz ve onayladnz da sr deil.Ki, bu “son”a iaret ederek, sürekli aba altndan sopa gösterdiniz, sürekli siyasetçileri Menderes’in akbetiyle korkuttunuz; “Menderes de böyle yapmt”, “Sonu Menderes gibi olur”, vs...Bir zamanlar darbeyle korkuttuunuz Meclis’e “üye” seçildiniz. Bu da tarihin galip cilvelerinden biri...Hürriyet maceranza gelince...Haklsnz.Kendi isteinizle ayrlmsnz.Buna itiraz edecek, “Hayr, öyle olmamtr... Kovulmutur...” diyecek halimiz yok.Fakat ayrlmanz hzlandran “vetire”yi hepimiz yaadk.Bir bayaznzda (muhtemeldir ki kendinizi gaza getirdiiniz bir bayaznzda), bu ülkeyi yönetenlerden bahisle, “bunlar analarn da satarlar” buyurmutunuz ve çok ayp etmitiniz.Bu sözü niçin sarf ettiinizi bilmiyorum. “Sahte okey” nitelememde “kabalk, arszlk, haylazlk” vehmeden hâzâ beyefendi Oktay Eki, bu sözü niçin yaktrd kendisine? Hala anlayabilmi deilim.Bir ifadem (içindi “ahlakszlk” geçen ifadem) sizi üzmü.Dorudur.Sizi üzmek cehdiyle kalkmadm bilmenizi isterim.Sarf ettiiniz sözün “ahlak”la ilikisini kendiniz kurcalayn. Bakalm karnza ne çkacak? Ettiiniz laflar “ahlaki” bulabilecek misiniz?Dier muhataral ve “ahlak”la ilikisi problemli ifadelerinizi anmyorum bile; “rezil, irenç, ahlaksz” diye saydrmtnz ve yine çok ayp etmitiniz.Bir de “Basn Konseyi” maceranz var.Bu maceranza ilikin çok sayda yaz yazdm ve sorularma doru dürüst karlk alamadm siz de çok iyi hatrlayacaksnz. Bakanln yaptnz kurulu, belli bir kesimdeki gazetecilerin kendilerini ifade edebildikleri bir kanala dönümütü ve mahallenizden saymadnz gazetecilere kar olabildiince “kyc”yd. Bunu, hakkmda verdiiniz “knama” cezasndan biliyorum. Ki, bir sohbetimizde ‘(sizinle oturup yemek yemitik, hoça vakit geçirmitik), bana hak verdiinizi hatrlyorum.Hülasa Oktay Bey, maksadm sizi üzmek deil...Bir “rahatszlnz” varsa. Ki, olduunu tahmin ediyorum. Bunu kendiniz yaratyorsunuz.Kendi durumunuzdan, kendi siyaset etme tarznzdan ekvac olmalsnz.HAM:Hürriyet’in “Alo” namyla maruf akn ördei, son zamanlarda sofistike “yandalk” örnekleri sergilemeye balad. Vaktiyle CHP’liler için kulland “hakikaten ahane, hakikaten mükemmel” tanmlamalarn, artk AK Parti yöneticileri için kullanyor. Ben de bu deiimin esbabn merak ediyorum ite. Kaç yln yandaym, böyle mükemmel yazlar yazamadm; çok istediim halde “te AK Parti’yi övüyorum. Hem de gürül gürül övüyorum, size ne!” diyemedim... Demek ki “Alo” hatt iyi çalyor...

 

Bu Haber Toplam 1063 defa Okundu.