Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 17 Temmuz Sal  2018
Oktay Eki, Ahmet Keke'i ddialarn spata ard.
10.12.2015 | Gncelleme Tarihi : 19.1.2016
Oktay Eki, Ahmet Keke'i ddialarn spata ard.

 

Star gazetesi yazar Ahmet Kekeç, bu sitede ayrca okuyacanz 10 Aralk 2015 tarihli sütununda Oktay Eki'yi ''darbecilikle'', ''dil bilmeden ngiltere’de Basn Ataesi'' olmakla, “27 Mays' hazrlamakla'' suçlamt.


''Sevgili Ahmet


Bilirsin seni severim. Bana laf atma frsatn bulursan onu kaçrmayacan da öteden beri bilirim. Çünkü çok örneini gördüm.


Affna snarak ifade edeyim. Seni yan ban alm olmasna ramen haylazlktan zevk duyan çocuklar gibi gördüüm için bugüne kadar hiçbirine yant vermedim.


Bugün bir istisna yapmaya karar verdim. Yazdklarn yantlayacam:


Yaznn balnda “Bu sahte okey ne konuup duruyor?” demisin. Bu baln ne anlama geldiini çkarmaya benim örendiim Türkçe yetmedi. Lütfen onu bildirirsen sevinirim.


Yazn yaynlayan bir internet sitesinde “Kekeç, Oktay Eki ile ilgili eski defterleri açt” demiler.


Aç lütfen… Bilmediklerin varsa bana sor, açabildiklerinden daha eskilerini de –açkça söz veriyorum, hiçbir ey gizlemeden-  ben önüne koyaym. Ama bir koulum var: “Sahte okey” balkl yaznda olduu gibi YALAN yazmayacaksn, gerçekleri çarptmayacaksn.


Gelelim imdi yazna:


Hürriyet’teki son yazmda AKP iktidarn yöneten ZHNYET tehir etmek için “imdi analarn bile satan ite o zihniyetin marifetlerini görüyoruz” demitim. Bunu benim “ahlaksz” olduumun kant olarak ifade etmisin.


Senin “ahlak”tan ne anladn bilmiyorum. Ben, “kendine ve bakasna kar insanca ve dürüst davranmay” ahlakn temeli sayarm.  O açdan baknca sözünü ettiimiz yazy “ahlak” terazisinde tartmann mant yoktur.


Yalan söylemek, konuyu çarptmak, birine iftira etmek de bence AHLAKSIZLIKTIR.


Hakkmdaki yazna sebep olan sözlerimi yaynlayan RS FM, “Türkiye’de yayn yapan ve Rusya’nn dorularn seslendiren bir radyo kanal” imi.


Ne zarar var?


Benim sözlerimi çarptmadan kamuoyuna aktardklarna göre, elbet konuurum. O radyo dinleyicilerinin gerçei benim azmdan da örenme hakk yok mu?


Sevgili Ahmet, Cumhurbakan Erdoan, Babakan Davutolu yabanc bir ülke televizyonuna mülakat verince “iyi” oluyorsa benimki (üstelik bir Türk kanalna mülakat verince) neden kötü oluyor? 


Haa! Sen “Türkiye’cilik yapan bir Rus radyosu bulup da Putin hakknda ileri geri konuursan” ben karmam. Putin’in yapt “rezilane” ileri, “irenç ve ahlaksz” uygulamalar tehir edersen üstelik sevinirim.


Öyle bir radyoda konuursan o radyo yaynna devam edebilir mi sorusunu, onlarla konu. Ama devam edemezse ben “demek orada da bir despot hüküm sürüyormu” diye düünürüm.


Kald ki, senin büyüklerin “gazetecileri biz deil mahkemeler hapse atyor” demiyor mu? Ben görevini bihakkn yapan gazetecilerin hapse atlmasn “rezilane”, “irenç” ve “ahlaksz” bir tablo olarak görüyorsam, bunun Putin’e karlk gördüün “büyüklerin”le ne ilgisi var?


Daha dorusu verdiin örnekten hareket edecek olursak “gazetecileri içeri attran aslnda benim büyüklerim” demi olmuyor musun?


Yaznda, “Konumuza dönelim” dedikten sonra o mülakatta benim Demokrat Parti iktidar dönemiyle ilgili deerlendirmelerimi aktarmsn.


Neresine itirazn var?


Yaznda böyle bir ey yok.


Onun yerine “Menderes dönemi bir askeri darbeyle kesintiye urad. Darbenin piirilip kotarlmasnda meslek büyüümüzün unutulmaz katklar vardr” diyorsun.


Ben 1952’den 13 Haziran 1960’a kadar merhum Falih Rfk Atay’n sahibi olduuDÜNYA Gazetesinin çaltm. Önce Ankara muhabiri, Aralk 1954-1960 arasnda Ankara Temsilcisiydim. 1 Ocak 1959’dan 30 Haziran 1960’a kadar da Yedek Subay sfatyla askerlik görevimi yaptm.


Eer Demokrat Parti iktidarn deviren müdahaleyi Yedek Temen Oktay Eki yapt demeye getiriyorsan, teekkür ederim. Galiba orduda “çavu” iken ran Tahtna geçen Rza ah’tan, “onba” iken Uganda Devlet Bakan olan di Amin’den, yine askerlikte onbalktan ileri gidemedii halde 1925’de “hükümet devirmeye” kalkan Adolf Hitler’den sonra ben de “darbeler” tarihinde mümtaz bir yere sahipmiim de haberim yokmu.


aka bir yana, sana anlataym:


Gazetecilie girdiim tarihten son yazmn yaynland 30 Ekim 2010 tarihine kadar, “gazeteci” sfat tadm tüm yllar boyu gazetecilikten baka hiçbir ey yapmadm. Gazeteciliin etik deerlerine hep saygl davrandm.


Çok boyutlu baz meslektalarmz gibi gazetecilik yaparken ülke yönetmeye hiçbir zaman kalkmadm. Bunu yapanlara da zerre kadar sayg duymadm. Dediklerimin aksini ortaya koyacak bir tek cümlemi bulursan seni o cümleyi açklamaya ve beni “rezil” etmeye davet ediyorum.


O nedenle imdi rica ediyorum:


Ne yapmm da bir “askeri darbenin piirilip kotarlmasnda unutulmaz katklarda” bulunmuum. Senden tek bir cümlemi, bir tek eylemimi göstermeni rica ediyorum. Bunu yapmazsan kendini “yalanc” yerine koymu olursun. (Unutma: Bunun sonunda ahlaksz saylman da söz konusu.)


Haa… “stanbul Üniversitesi’ndeki nümayileri örgütlememden” söz etmisin.


A insafsz… Yukarda yazdm. Ben o nümayilerin yaand Nisan ve Mays 1960’larda Ankara’da, Mamak’taki 28’inci Tümen Karargâhnda yedek subay temendim. stanbul’a gidip örenci olaylarna karmak bir yana, Ankara’dan çkmam bile mümkün deildi  çünkü izin almam hayal bile edilemezdi.


Söyle lütfen “nümayileri örgütleme” balamnda (sadece stanbul’da deil) nerede ne yapmm? Adn –hadi müfteriye demeyeyim- yalancya çkarmak istemiyorsan yantn bekliyorum.


Keza benim “darbe yanls bir aktivist” olduumu yazmsn. Bu dediinin bir tek örneini gösterebilirsen bundan sonra beni istediin sfatla anabilirsin. Ama gösteremezsen ben de senin bir “müfteri” olduunu her zaman ve her yerde sfatn olarak kullanacam.


Gelelim öteki iddialarna:


Benim darbe yanls faaliyetlerimin ödülü olarak, “dil bilmediim halde Londra’ya basn ataesi olarak gönderildiimi” yazmsn.


Yazdklarndan bir tek “Londra’da görev aldm” doru. Ama o görev –o tarihte yaklak 250 Pound maal-  “Basn Ataelii” deildi.


Dediin gibi ngilizcemi ben de yetersiz bulduum için, Londra’daki T.C. Bakonsolosluunda  “yabanc dil” bilme zorunluu olmadan çalabileceim -60 Pound maal- “Mahalli Katiplik” ii buldum. Lisanm gelitiririm, ihmal ettiim üniversite eitimimi tamamlarm diye o ie talip oldum, kabul edildim ve Londra’da o sfatla 3,5 yl çaltm.


Sevgili Ahmet,


Açk söyle! Var m bir itirazn?


Bir iddian –pardon iftiran- daha var:


“Sonra Kurucu Meclis üyeliine atandm” yazmsn.


Gerçi o Londra’dan sonra deil önceydi ama “Kurucu Meclis üyelii” yani yasal olarak “parlamento üyelii” yaptktan sonra Bakonsoloslukta “kavas”lkla edeer görülen bir i alp çalan bir bakasn biliyorsan lütfen onu da yaz…


Bak devr-i saltanatnzda benim bildiklerimi yazmyorum. Laf uzamasn.


Gelelim u, “Kurucu Meclis” üyeliime!


nsan bilmeyebilir ama hiç deilse üç dakikasn ayrp dorusunu örenebilir. Ama (lütfen kullanacam deyimi bala) “ikembe-i kübra’dan atmak” senin yanda banda bir adama yakr m?


Dorudur, ben Kurucu Meclis üyelii yaptm ama beni kimse “atamad.”  Açar 1960’n yanlmyorsam Kasm aynda çkan 157 Sayl Kanunu okursan orada görürsün:


Kurucu Meclis’in 273 üyesinden Devlet Bakan tarafndan belirlenen 10, Milli Birlik Komitesi tarafndan belirlenen 15 üye hariç tamam “gizli oyla yaplan” seçimle geldi.


Üyeler, temsil ettikleri mesleklerle ilgili kurulularn yasayla belirlenmi seçmenleri tarafndan –dediim gibi- gizli oyla seçildiler.


Ben de Ankara gazetecilerine tannan 3 kiilik kontenjandan seçildim. Meslektalarm gizli oyla yaplan seçimde sadece beni deil rahmetli lhami Soysal ile dostum Altan Öymen’i “Basn Temsilcisi” sfatyla oraya gönderdi. Yeri gelmiken söyleyeyim:


Kurucu Meclis üyeliini yaamm boyunca hep “iftihar” duygusuyla tadm. Çünkü o sfatla üyesi olduum Meclis, -baka birçok karar yannda- Türk Anayasa ve demokrasi tarihinin en ileri, en demokratik Anayasasn yapt. Ama o anayasann temsil ettii uygarlk düzeyinden çok geride olan kafalar 20 sene sonra onu tarihe gömdüler.


O Anayasay keke sen de okuyup anlayabilseydin, çok sevinirdim. Çünkü o zaman “61 Anayasas bu Meclisin kazdr” demi olmann aybn yaamazdn.


Son nokta:


Ben hiçbir yerde “Bunlar analarn da satarlar” demedim. Bunu söyleyenler benim dediklerimi –ahlakszca- saptranlardr. Tekrar ediyorum, ben kimseyi “anasn satmakla” suçlamadm. Eletirdiim “anasn bile satan zihniyet”tir. O zihniyet sende varsa, üstüne alnrsn, yoksa sana ne?


Keza “iten atlm” da deilim.


Çaltm Hürriyet gazetesinin de sahibi olan Aydn Doan’ batrmak için ona yasalara aykr olarak verilen 3 milyar 800 milyon lira tutarndaki AHLAKSIZ ceza, benim yazmn yaynland tarihe kadar 7 milyar liraya çkmt.


Aydn Doan’a “seni batrrz”  mesaj içerecek ekilde AHLAKSIZCA bask yapld. Bu durum karsnda Aydn Beye ben, “Yazmla ilgili tüm sorumluluu üstleniyorum. Bunun sonucu olarak Hürriyet’ten ve görevimden istifa dahil her türlü bedeli ödemeye hazrm” diye telefon ettim.


Aydn bey üzerindeki o insafsz ve hukuksuz basky da zmnen ortaya koyan ve o durumdaki herhangi bir insann mecburen verecei yant verdi:


“Beni rahatlatrsnz Oktay Bey” dedi. Ben de:


“Tamam Aydn Bey, bu saniyeden itibaren istifa ediyorum” diyerek Hürriyet gazetesindeki 44 yllk emeimi noktaladm.


Bunlar sana bir ey ifade ediyor mu Ahmet!


                                             

 

Bu Haber Toplam 933 defa Okundu.