Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 17 Temmuz Sal  2018
Ahmet Keke'in Oktay Eki Hakkndaki Yazs
10.12.2015 | Gncelleme Tarihi : 19.1.2016
Ahmet Keke'in Oktay Eki Hakkndaki Yazs

Meslek büyüümüz Oktay Eki, Silivri Cezaevi önündeki Can Dündar nöbetini tamamladktan sonra, RS FM'deki canl yayna baland ve açt azn yumdu gözünü: Rezil, irenç, ahlaksz...

 Bu arada belirtelim:

RS FM, Türkiye’de yayn yapan ve Rusya’nn dorularn seslendiren bir radyo kanal...

 unu demeye çalyorum: Türkiye’de basn özgürlüünden ekvac Oktay Eki, Türkiye’de apaçk Rus politikalarn savunan bir radyo kanal bulunduunu ve rahatça yayn yapabildiini, kendisinin de bu kanala balanp “terbiyesizce” laflar edebildiini, böyle bir özgürlüe sahip olduunu göz ard etmesin.

Bir de tersinden bakalm: Biz, açkça Türkiyecilik yapan bir Rus radyosuna balanp Putin hakknda ileri geri konusak; “rezil, irenç, ahlaksz” gibi laflar pe pee sralasak... Ne olur?
Böyle bir ey olabilir mi?
O radyo yaynna devam edebilir mi?
O radyonun Yavuz Ohan muadili anchormanlar hayatta kalabilir mi?
Konumuza dönelim:
Oktay Bey, basna yönelik basklardan ikâyetçi...
Eskiden böyle olmadn söylüyor... Eskiden de, siyasi iktidarla basn arasnda problemler varm; Menderes döneminde örnein, basn mensuplar dava tehdidiyle susturuluyormu ama hiçbir dönemde, bugünkü ölçülerde bir “ahlakszlk” görülmemi.
Mikrofonu uzatalm, kendisi anlatsn: “Rezil bir dönem. Böyle bir bask Demokrat Parti iktidarnda bile yaanmad. likiler böyle irenç ve ahlakszca deildi. Eskiden de ikâyetçiydik. Eskiden de yarglanrdk ama mahkemeye sevk edilenin durumu üç aa be yukar belliydi. Üç ay, dokuz ay hapse atlyorsun, para cezasna çarptrlyorsun. Bedelini biliyorduk. Eski dönemde iktidar basn ilikisi belli bir ahlaki zemine dayanyordu. Kzgn, haksz, tamam; ama ahlakszlk yaplmyordu. Meslek tarihinin üçte birine tanm, kalann da okuduklarmdan biliyorum. Böyle ahlaksz bir tablo hiçbir dönem yaanmad.”
Hemen hatrlatalm:
Deerli meslek büyüümüz Oktay Eki’nin “tercihe ayan” bulduu Menderes dönemi, bir askeri darbeyle kesintiye urad. Darbenin piirilip kotarlmasnda meslek büyüümüzün unutulmaz katklar vardr. stanbul Üniversitesi’ndeki nümayileri örgütlemek gibi... Ki, bu nümayiler, darbenin en önemli gerekçesi saylmt. Yani, bugün “demokrasi, basn özgürlüü, etik” diye atp tutan meslek büyüümüz, darbe yanls bir aktivistti.
Bu “baars” elbette ödüllendirildi. Önce, dil bilmedii halde Londra’ya “basn ataesi” olarak gönderildi. Sonra, “Kurucu Meclis” üyeliine atand. Murat Belge gibilerin “daha özgürlükçü” bulduu 61 anayasas bu Meclis’in bir kazdr.
Bir hatrlatmada daha bulunup, konuyu kapatalm...
Bu hatrlatma, basn-iktidar ilikilerinde “ahlak” arayan Oktay Eki’ye cevap olsun ayn zamanda:
Meslek büyüümüz, karlatmz en temel problemin gazetecilerin iten atlmas olduunu ve bu uygulamann arkasnda siyasi iktidarn bulunduunu söylüyor... “En rezil tablo” diyerek, küfürleri pe pee sralyor.
Kendisi de iten atlm bir gazetecidir...
Bu vetireyi bilir...
Fakat ahlak, iki tarafl bir yükümlülüktür.
Siz, “bunlar analarn da satarlar, bunlar böyle bir zihniyettir” derseniz, en hafif ifadesiyle “ahlakszlk” yapm olursunuz.
Meslek büyüümüz Oktay Eki, ite bu nedenle, “Bunlar analarn da satarlar” dedii için iten atld.
Evet, ahlak önemlidir... Çok çok önemlidir hem de... Ama ahlakn ne olduunu, “ahlak” dendiinde azn açacak en son kiiden, Oktay Eki’den örenecek deiliz.
Keke Menderes de Erdoan gibi davransayd da, “basn özgürlüü, ahlak” diye atp tutan bu sahte okeyleri tepemize çkarmasayd.

 

Bu Haber Toplam 1001 defa Okundu.