Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 17 Temmuz Sal  2018
''Doan' batrmak iin bahaneydim''
01.02.2015 | Gncelleme Tarihi : 20.2.2015
''Doan' batrmak iin bahaneydim''

CHP stanbul Milletvekili Oktay Eki, 36 yl Hürriyet’in bayazarln yapt. Ayn zamanda Basn Konseyi Bakan olan Eki’nin gazete içinde önemli bir arl vard. 28 Ekim’de HES’lerle ilgili yazsndan sonra Hürriyet’ten istifa etmek zorunda kald. Oktay Eki, ayrl süreci, iktidarn Hürriyet’e bak ve CHP’yle ilgili BUGÜN PAZAR’a çarpc açklamalarda bulundu. Yazd yazdan dolay Aydn Doan’n kendisini korumasnn mümkün olmadn ifade eden Eki, o dönemde Erdoan’n zihninde sadece Doan’ batrmak olduunu iddia etti. Eki, “Ben de o srada ele geçmi bir frsat tekil ediyordum. Bu yüzden medya tarihinde görülmü en yüksek vergi cezas kesildi. Üstelik eminim ki yüzde 95'i kanunsuzdu bu vergi cezalarnn” dedi.


 

HESABI ÇOCUKLARI ÖDER


*En scak gündemden balayalm. Bakanlar Yüce Divan’a gitmese de, firelerin miktarndan dolay AK Parti’nin istemedii bir sonuç mu çkt?


Tabii ki AK Parti'nin istemedii bir sonuç çkt. Hatta bizim arkadalardan biri dedi ki, "Eer AK Parti'den Yüce Divan'a gitmesine yönelik be oy çkarsa ben kürsüye çkar anrrm." Bu tahmin de bana çok ciddi göründü. Ama baktk ki böyle olmad.Özetle, Cumhurbakan sfatl AK Parti lideri gazetelerde çkan beyanlarnda firelere kzd belliydi. 17-25 Aralk yaras AK Parti'yi iflah etmez. Dünyada ödenmemi hiçbir hesap yoktur. Sen ödemezsen çocuklarn öder.


AK PART BR SEÇM SONRA YOK


*Bundan sonraki süreçte bir seçim var. AK Parti ile ilgili öngörünüz nedir?


 7 Haziran'da seçimi alr m almaz m bilemiyorum ama AK Parti'nin ömrü artk bellidir. 7 Haziran' alsa bile bir sonraki seçimde yoktur.


*Gazeteci olarak çok sayda rüvet ve yolsuzluk iddiasna ahit olmusunuzdur. Bugün yaananlarn onlardan ne fark var?


 Bu dönemde yolsuzluk bireysel bir olay olmaktan çkt. Kitleselleti ve kurumsallat. Zaten uluslararas ölçüm sonuçlarna göre Türkiye'de yolsuzluk orannn birer ikier deil 10-12 basamak daha kötületiini gösteriyor. Babakan Ahmet Davutolu, oylama için ngiltere programn iptal edemez miydi? Belli ki cinayet mahallinde bulunmak istemedi.


*Yolsuzluk soruturmas sürecinde internete düen tapeler hâlâ konuulmaya devam ediliyor. Hükümet kanad 'montaj' dedi fakat Adli Tp, 'gerçek' olduu yönünde rapor hazrlad. Tapeler neden srarla yurtdna gönderilmek istenmedi?


 Göndermeyenlerin sancs var da ondan. Adalet eer Türkiye'de salam bir kurum olsayd, biz bunlar konumazdk.Türkiye'de yarg adalet datmada son derece kötü snavlar verdi. Bugün böyle, evvelki yllar böyleydi, evvelki on yllar da böyleydi.


DUMANLI'NIN DARBE SUÇUNDAN ALINMASINA KARGALAR GÜLER


*14 Aralk'ta Zaman ve Samanyolu'na yaplan basknlar oldu. O günün en fazla konuulan konularndan bir tanesi de sizin Zaman'a giderek Ekrem Dumanl'ya destek vermenizdi. Biraz o günü anlatr msnz?


 Fatsal hemerilerimin kahvalts vard. Yanmda oturan biri dedi ki “Abi Zaman' basmlar, Ekrem Dumanl'y götüreceklermi” Darbe suçundan Ekrem Dumanl'y içeri alacaklarm. Buna kargalar güler. Benim Zaman'a gitmem yapmam gereken bir eydi. Ekstra bir ey yapmadm yani.


 Ekrem ile benim dünya görüüm çok farkldr. En fazla yüzde 5'i ya da 10'u örtüür. Daha fazlasnn örtütüünü ne o düünür ne de ben düünürüm.Ama onun ifade özgürlüüne sahip çkmazsam benim “demokrasiye, özgürlüklere inanyorum” dememin be paralk deeri olmazd.


DESTEK DEMOKRAS VAZFEMD


*Bu ziyaretten sonra Ekrem Dumanl'yla sizin karlkl daha önce yaadnz polemikler hatrlatld.


Evet, Ekrem beni krd ben de ona ar yazdm. 7-8 sene önce yaanm bir eydi. “Benim için Ekrem Dumanl bir gazeteci olarak var ama eski dostum Ekrem Dumanl yok” diyordum.Ama benim kiisel duygum baka yaananlar baka. Eer srtm dönseydim, demokrasi adna dediklerimin kaç paralk deeri olurdu. Ekrem Dumanl'ya destek olmam demokrasi göreviydi.


BU SEVYESZLKTE BR BASKI GÖRMEDM


*Medyadan devam edelim, son dönemde Havuz Medyas diye tabir edilen bir yayn grubu olutu. Bununla birlikte bir 'Alo Fatih' hatt da ortaya çkt. Bu 'Alo Fatih’ hatlar medyann içinde hep var olan bir ey miydi?


 Hayr, böyle bir seviyesizlikte bir baskya ahit olmadm, okuduklarm içinde de yoktu. Basn tarihimizin yaklak üçte birini kendim yaadm, üçte ikisi de kitaplarda yazyor.


ERDOAN’IN ZiHNiNDE AYDIN DOAN'I BATIRMAK VARDI


*Sizin 36 senesi bayazarlk olmak üzere 44 senelik bir Hürriyet geçmiiniz var. Hürriyet'ten ayrlmanza sebep olan bir yaz yazdnz. Sonra özür dilediniz. Bu yaznz, ayrlmamanz yönünde tölere edilemez miydi?


 Hayr, kimse tölere edemezdi. Aydn Bey'in beni korumas mümkün deildi. Aydn Bey'in yerinde olabilecek hiç kimse o srada Oktay Eki'yi gazetede tutamazd. Çünkü 29 Ekim 2010 akam, Çankaya Kökü'nde muhterem (Erdoan) gazetecileri toplad ve “Ben onlara göstereceim” diyerek sava ilan etti. O srada zihnindeki tek mesele Aydn Doan' batrmakt. Ben de o srada ele geçmi bir frsat tekil ediyordum. Bu yüzden medya tarihinde görülmü en yüksek vergi cezas kesildi. Üstelik eminim ki yüzde 95'i kanunsuzdu bu vergi cezalarnn.


AYDIN BEY'E GÖRÜLMEM ZULÜM YAPILDI


 Aydn Doan'a basn tarihinde görülmemi bir zulüm yapld. Bu tablo içinde Tayyip Erdoan gibi bir kiilie kar Aydn Doan'n Oktay Eki'yi korumas mümkün deildi. Ben Aydn Doan'a telefon açtm ve dedim ki, “Ben bana düen her eyi yapmaya hazrm” O da bana gayet zarif bir ekilde “Beni rahatlatrsnz Oktay Bey” dedi.


BR GÜN BAYAZARIM,YARIN YOKUM


*O zaman siz istemeyerek de olsa Erdoan'a pas m attnz yazdnz yazyla?


 Hürriyet gibi bir gazetede bayazarlk yapyorsanz, mesleinizin mayn tarlasnda yaamak gibi olduunu bilmeniz lazm. Hürriyet son derece etkili bir gazete. Ailenin yaamnn bir parças olmu bir gazete. Bu yüzden üzerinizdeki sorunluluk farkldr.


 Ben hep derim ki, “Bir gün bayazar olarak yataa yatarm, yarn yokum.” Çünkü hangi yazmn kimin ayana basacan bilemeden bu ii yapyordum. Son HES’lerle ilgili yazm, son yazmm. O gün bana kimse “Bu yaz biraz ar kaçm” demedi.


 Yaznn ertesi gününün sabah belli ki Tayyip Erdoan’n adamlar, “Efendim bir ey bulduk, bunu kullanalm” dedi. Erdoan da böyle bir ey eline geçince frsat kaçrmad. Ben kötü bir zihniyetten bahsediyorum.


KÖK'ÜN STSMAR KADROSU VAR


*Erdoan o gün bu yazdan haberdar olsa o gün tepki verirdi diyorsunuz yani?


 Evet. Onun kadrosu var, belli. Nerede siyaseten istismar edecek laf buluruz, onu bulup hemen kendisine götürüyor anlalan.


*Yalçn Akdoan var mdr bahsettiiniz ekipte?


 Bilmiyorum. Olabilir. Neden olmasn, onun yaknyd.


*Aydn Bey’in üzerinde siyasetin basks ete kemie bürünmü bir ekilde miydi?


 Çok açk. Adam 2008’in banda 7 milyar liraya varan vergi cezas koydu. Bu muhabbet deildi herhalde, bu baskyd.


HÜRRYET’LE LKM SADECE OKUR DÜZEYNDE


*u anda Hürriyet’in durumu nedir?


u anda benim Hürriyet’le ilgim sadece okur düzeyinde. Baka hiçbir ilikim yok.


*Neden, bir krgnlnz m var?


 Hayr, aksine çok sevdiim insanlar var. Aydn Bey dâhil, Erturul’uydu, Sedat’yd, Vuslat Hanm’yd, hepsiyle çok scak ilikilerim var. Enis benim ayrlmamda bir ey yapamazd. Yapmaya kalksa ne yapabilirdi ki? Aydn Bey’in bir ey yapma ans olmayan bir yerde Enis Berberolu yapmaya kalksa ne olur. Neye gücü yetebilirdi ki?


HÇBR ZAMAN MÜCADELE GAZETES OLMADI


*Hürriyet önemli bir muhalefet mi yapyordu da bu kadar vergi cezasna urad?


Hürriyet’in muhalefet yapmasn beklemek abes. Kuruluundan bu yana Hürriyet çok akllca bir yayn politikas izledi. Evin gazetesi olmay hedeflemitir. Hiçbir zaman mücadele gazetesi çizgisine girmemitir. Bu dorudur. Bu temel çizgi korunduu için hâlâ etkili gazete kimliini koruyabilmektedir.


*Bu basknn sebebi ne o zaman?


 Etkili gazete tabii. Etkili gazeteyi elinin altnda tutmak için.


MENDERES MEDYA AYRIMI YAPMADI


*Tapelerde baz yazarlarn iten atlma talimat verildii anlalyor?


 Bu irenç bir ey. lkel, kabile devleti düzeyinde geçerli olabilecek bir ey. Demokraside böyle bir ey olabilir mi? Bu ‘Alo Fatih’ düzeni irenç bir ey. Utanç verici bir ey. Tekrar ediyorum. Adnan Menderes’e en ar eletirileri yönelten Dünya Gazetesi’nin Ankara temsilcisiydim.

 Biz Adnan Bey’in gezilerine davet edilirdik ve toplantlarda hiçbir ayrmclk olmazd.


*Hürriyet, 28 ubat’ta askerin etkisi altnda kald m?


28 ubatçlarn en öndeki ismi olan Çevik Bir’i ve o anlay en fazla eletiren bayazar bendim.Etkisi altnda kald m, onu Erturul bilir herhalde.28 ubat’a imdi sandan solundan sövenler o dönem hiçbir ey demedi. Gazetecilerden söz ediyorum.Bir tanesinin ‘Çevik Bir’in Ç’si neden bu kadar büyük’ diyecek cesareti yoktu. 28 ubat bittikten ve kabristana gömüldükten sonra çok söven oldu, evet.


ASKER HÜRRYET' BASKI ALTINA ALMAK STED


*Asker-Hürriyet ilikisi nasld?


Asker bask altna almaya çok çalt. Birilerinin iddiasna göre ald. Almtr elbet, niye almasn. Somut örnek gösteremem belki ama bask altna almadn da söyleyemem. Bask havas vard. Hatta bizler için sicil tuttular. Benim sicilim askere göre kötüymü. Bizim temsilcimiz Sedat Ergin’den duyuyordum ne kadar vatan haini olduumu!


1950 VE 1983’Ü YENDEN YAAYABLRZ


*Medyadan CHP’ye doru yumuak bir geçi yapalm. CHP son birkaç seçimde oylarn az da olsa artrd. Ama bu iktidar olmanz için yeterli olmad. AK Parti en fazla bir seçim daha kazanr diyorsunuz ama CHP iktidar için yeterli admlar atyor mu?


 Türkiye’de sizin iktidar olmanz temin edecek ey, siyasi iktidarn yanllardr. Bakmayn siz son seçimlere. 1950 ylnn 13 Mays günü hepimizin bekledii uydu: ‘CHP biraz zayflayacak, Demokrat Parti 150-200 vekil alrlar ve böyle devam edilir’ 15 Mays sabah bir de baktk ki, CHP 400’e yakn sandalyeden 61 sandalye ald.


Bu aziz millet hiç göstermez zihninde ne olduunu. Birinci örnek bu. kinci örnek 1983 ylnn 3 Kasm günü. Zannedilen uydu: Milliyetçi Demokrasi Partisi birinci gelecek, Necdet Calp’n Halkç Partisi anamuhalefet olacak. Turgut Özal’n ANAP’ da küsurat partisi olacak. nsanlar böyle bakyor. Bir de baktk ki Turgut Bey tek bana iktidar oldu. Yine ayn senaryo gerçekleebilir.


CHP'NN DNDARLARA EL UZATMASI DORU


*CHP’nin dindarlarla biraz daha yakn iliki kurmak istemesine baknz nasl. Bu durum 2008’den bu yana açlm olarak adlandrlyor.


 CHP’nin dini hassasiyeti olan kiilere el uzatmas, onlarn isteklerine kulak vermesi doru bir ey. Onlar toplumun evlad, bireyi deil mi?

 Onlarn sorunlarna kulak vermeyen parti nerenin partisi olur. CHP’nin dini hassasiyeti fazla olan insanlara el uzatmas gereklidir. Ben bunun ‘parti anti-laik bir politika izliyor mu’ eklinde düünülmesinden rahatsz olurum. imdiyle kadar böyle bir sknt görmedim.


KMSE 1960’TA HTLAL STEMYORDU


*1961 Anayasas’n hazrlamak için kurulan Kurucu Meclis'te basn temsilcisiydiniz. 1960’ta Türkiye’ye etkisi nasl oldu?


 Akl banda hiç kimse bir ihtilal istemiyordu. Fakat maalesef Tahkikat Komisyonu’nun kurulmas öncesinde yaananlar, Uak’ta smet Paa’ya ta attlar. Vatan Cephesi diye bir ey icat etti Adnan Bey. Ölüleri dirileri buraya dâhil etti. Bütün bunlar gerilimi yükseltti. Ama kimse ‘htilal olsun da kurtulalm’ diye düünmedi. Meerse askerin içinde örgütlenme olmu


BAYKAL'A KOMPLO PROJEDR


*Deniz Baykal’a komplo ara ara gündeme geliyor. Bir arkada olarak sizin bu çözülemeyen sürece baknz nasl?


 Geçen gün AK Parti’nin kuruluuna yönelik ‘proje’ iddias ortaya atld. Ben de bu iddiann doru olduuna inanyorum. D projedir. Baykal’a yaplan video tertibi de projedir. Bunu düünmeme sebep olan baz somut veriler var. Birincisi CHP kurultayndan 15 gün önce yaplmas. 15 gün önce bir partinin liderinin beynine ate edildi mi? Bu siyasi bir suikasttr.


KOMPLO AK PART'NN ÇIKARINA HZMET ETT


*Peki bu d tertibin içeride ittifaklar yok mudur?


çeride maas olmadan olur mu. Aziz milletimin içinde alçak, hain, namussuz yok mu? Çok var. Yaptrlmtr. Benim kanaatin orada bir hesap kitap hikâyesi var. Deniz Baykal düünce, CHP’lilerin birbirinin gözünü oyaca ve dalaca hesab öncelikliydi. CHP oradan kendini kurtard.


*Hep bir ey olunca kimler fayda gördü, kimler zarar gördü diye baklr.Kime yarad bu?


 Kimin maa olduunu bilemem ama AK Parti’nin çkarna hizmet eden bir tertip vard ortada. Doruca yarar ve çkar hanesi, AK Parti lehineydi. 

Bu Haber Toplam 1482 defa Okundu.