Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 17 Temmuz Sal  2018
stiyor Grnp karlmayan Yasa
19.01.2015 | Gncelleme Tarihi : 20.2.2015
stiyor Grnp karlmayan Yasa

Siyasi etik ve siyasetin finansman yasalar, politikaclarmzn sklkla sözünü ettii ama önlerine gelince de kulak arkas yapt konularn banda geliyor. Yani milletin vekilleri neler yapp yapamaya-caklarnn bir kurala balanmasn ve partilere akan paralarn sorgulanmasn istiyor görünüp “olmaz” diyorlar...

Nereden mi çkardk?

Tabi ki parlamento çats altnda bu konuda hararetle faaliyete geçip rafa kaldrlan komisyon çalmalar ya da kadük olmu yasa tasarlarndan. Ve de sonuna yaklatmz 24’üncü dönemde de hala konuuluyor olmasndan...

Nitekim gelimelere bakldnda bu konudaki son giriim de bu yola girmi durumda. öyle ki; birkaç ay sonra görevini tamamlayacak olan 24’üncü dönemin balarnda TBMM Bakan Cemil Çiçek’in çarsna mecliste grubu bulunan siyasi partiler olumlu yant verdi ve Köksal Toptan (AKP), Oktay Eki (CHP), Sümer Oral (MHP), Adil Zozani (HDP)’nin katlmyla bir Siyasi Etik Komisyonu kuruldu. Çiçek’in bakanlnda 8 Mays 2012 tarihinde ilk toplantsn gerçekletiren o komisyon, sonrasnda 13 kez daha biraraya geldi ve geçmiteki teklifleri inceledi, teklif sahibi eski - yeni milletvekillerini, akademisyenleri dinledi, yurt dndaki uygulamalar gözden geçirdi. Neticesinde de 4 üyenin mutabakatyla, yani oy birliiyle içinde bir kanun teklifini de barndran raporu TBMM Bakanl’na sundu. (29 Kasm 2012)

Tabii sonras yine “ses” yok. Üstelik de öngörülenlerin yeni dönemden itibaren geçerli olmasna ve Meclis Bakan’nn srarla “çkmal” demesine ramen...  

Peki ama neden? Sorunun yant komisyon üyelerinden...

Köksal Toptan (AKP):

Komisyona verilen görev milletvekillerinin neler yapabilecei ya da yapamayacana dair ayrntl bir rapor hazrlamakt. Çünkü bu konuda bir karmaa var. Örnein, avukat vekiller avukatlk yapamyor ama müteahhit ya da baka meslekler yapabiliyor. Dünyadaki bütün örnekleri inceleyerek güzel bir çalma ortaya koyduk ancak öylece kald. lginç olan u, her parti buna üye verdi ve bu üyeler oy birliiyle bir metin ortaya çkard. Fakat hiç bir grup Meclis Bakan’na dönüp sen bize böyle bir ey gönderdin, bu kanunu çkaralm diye geri dönmedi. Anladm kadaryla bütün gruplarda müteahhitler ya da kendi mesleklerini yapanlar çounlukta. Herhalde kimsenin iine gelmedi.

Oktay Eki(CHP):

Hazrladmz taslakta milletvekillii dnda gelir salayan uralara snr getiren hüküm vard. tiraz geldi dediler ki,’Ben milletvekili olmadan önce böyle bir kural yoktu. imdi yolun yarsnda kapat dükkann diyorsunuz.’ Bu itiraz ortadan kaldrmak için de gelecek dönemden itibaren yürürlüe gireceine ilikin hükmü koyduk. Ama yine olmad. Bu kez de ‘Anayasa uzla komisyonu var u anda, bu çalma bitmeden bizim bunu ele almamz doru deil’ çkt karmza. Halbuki hiç alakas yok. Samimiyetsiz bir ekilde bunu ele almayacak tavr benimsediler. u dönem bitmeden çkaralm diye özel temaslar yaptk ama AKP duyarl davranmad. Herhalde yukardan talimat geldi.

Sümer Oral(MHP):

Bu çalmay Meclis Bakan yaptrd biz de raporu hazrlayarak gönderdik. Onun kanun teklifi haline getirilme prosedürü Meclis Bakanl tarafndan balatlacakt. Ya bizim imzalarmzla gidebilirdi ya da grup bakanlarna imzalattrrlard, böylece normal prosedürüne girerdi. Ama maaalesef hiçbir ilem yaplmad. Meclis Bkan teklifi sanyorum partilere de gönderdi ama biz zaten partilerimizle konuarak mutabk kalmtk. Zaten CHP, bizde ve HDP’de sorun yoktu. Hatta biz zaman zaman bu niye yaplmyor diye de açklama yaptk, uyarlarda da bulunduk. Bu kadar emek boa m gidecek diye çok sorguladk. Böyle bir yasa özellikle böyle dönemde çksayd çok anlaml olurdu.

Adil Zozani (HDP):

Uzun tartmalarn sonunda ‘Milletvekili fikir ve sanat üretimini gerektiren haller dnda ya da yasama  görevi dndaki aktiviteyi yapamaz’ dedik. Söylediimiz uydu: Periyodik olmamak kouluyla eer bir gazeteye makale yazyor, görülerini ifade ediyor ise herhangi bir ücret karl olmakszn yapabilir. Ressam ise resim sergisi açabilir. Ses sanatçs ise periyodik olmamak ve para almamak kaydyla konser verebilir. Yani herhangi bir ticaret faaliyetinde     bulunamaz. Ancak bu iktidar partisinin istekli olmamas nedeniyle gerçeklemedi. Eer baarlm olsayd milletvekili önce kendi snrlarn belirleyecekti. Hatta siyasetin finansman yasasn bile gündemine alabilecekti.

Bu Haber Toplam 1522 defa Okundu.