Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 17 Temmuz Sal  2018
''Basn Yayn Genel Mdrl, Gazetecilerin Memurlamasn Destekliyor.''
09.01.2015 | Gncelleme Tarihi : 20.2.2015
''Basn Yayn Genel Mdrl, Gazetecilerin Memurlamasn Destekliyor.''

Gazetecilere Özgürlük Platformu'nun (GÖP) dönem sözcülüünü yapan Çada Gazeteciler Dernei Bakan Ahmet Abakay, iktidarn, muhalif gördüü gazeteci ve yazarlar iten attrma talimatnn Türkiye'de normal hale geldiine göze çarpt . Abakay, “Meslektalarmz habercilik görevlerini icra ederken 'terörist' ilan edilmekte. Gazeteciler iktidar memurlar olmaya zorlanyor. Bu iktidar döneminde 200 dolaynda gazeteci müeyyide evlerinden geçmitir.” diye belirtti . GÖP, ‘Çalan Gazetecilerin Sorunlar’ konulu bir toplant gerçekletirdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Burhan Felek Konferans Salonu'nda yaplan toplantda; TGC Bakan Turgay Olcayto, Türkiye Gazeteciler Sendikas(TGS) Genel Bakan Uur Kuvvet , letiim Aratrmalar Dernei Onursal Bakan Hfz Topuz ve Gazeteci smail Saymaz birer konuma yapt. Toplantya; Zaman Gazetesi Genel Yayn Müdür Yardmcs Mehmet Kam, Cihan Haber Ajans (Cihan) Genel Müdürü Abdülhamit Bilici, Today's Zaman Genel Yayn Yönetmeni Bülent Kene ve çok fazla sayda gazeteci izleyici olarak yer ald .GÖP Dönem Sözcüsü ve Çada Gazeteciler Dernei Bakan Ahmet Abakay, basn özgürlüünün, düünceyi ifade özgürlüünün ve bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin 54 sene öncesinden daha uygunsuz durumda olduunu belirtti . Abakay, “Cumhurbakanndan babakana, bakanlarndan bürokratlara kadar devleti yöneten kadro basn ve düünceyi, ifade özgürlüünü kendilerine mani olarak görmektedirler. Meslektalarmz habercilik görevlerini icra ederken 'terörist' ilan edilmekte, gazeteciler iktidarn memurlar olmaya zorlanmaktadr. Bu iktidar döneminde 200 dolaynda gazeteci müeyyide evlerinden geçmitir. 12 Eylül darbesinden kalma yasalarla ve terörle mücadele yasasndan kaynaklanan maddelerde de halen 21 gazeteci cezaevlerinde bulunmaktadr.” diye açklad . ktidarn, muhalif gördüü gazeteci ve yazarlar iten attrma talimatnn Türkiye'de normal hale geldiine tüm dikkatleri üzerinde toplayan Abakay, u ekilde devam etti: “ 'Alo Fatih' olarak simgelenen yaynlara müdahaleler memlekette ar bir sansür ve otosansür ikilemine yol açmtr. Gerçeklerin hakszlklarn, hukuksuzluklarn kamuoyundan gizlenmesi amacyla iktidar gücü kullanarak bask ve yayn yasaklar devreye sokulmaktadr. Toplumsal vakalar izleyen gazeteciler polisin bilinçli müdahalesine, iddetine maruz kalmaktadr.”

‘BRÇOK GAZETEC, KTDARA TERS DÜMEMEK ÇN SESSZ KALIYOR’

Gazeteciler hakknda açlm binlerce dava bulunduunu kaydeden Abakay, “ktidar yöneticilerinin akreditasyon uygulamas da muhalif diye bellenen basn kurulularnn ve bu kuruluta personelin habere ulamak haklarna getirilen mühim bir yasaklamadr. Tüm bunlardan daha vahimi de çok fazla sayda gazeteci ve yazar, iktidara ters dümemek için bu uygunsuz gidie kar sessiz kaldr. Bu tür gazeteciler ar bask altnda tutulan mesleklerini, kanunsuzlua, hakszla urayan meslektalarn deil, çkarlar istikametinde iktidar yöneticilerine srtn dayam ve onlar savunmay görev haline getirmilerdir. ktidar imdilerde gazetecileri koruyan tek yasa olan 5953 Sayl Basn i Yasas'n da deitirmek istemekte bu gayesiyle çaltaylar toplamaktadr. 12 yldan bu yana basn özgürlüü düünceyi ifade özgürlüü, müeyyide yasalarnda iyiletirme konusundaki isteklerimizi göremeyen, duymayan iktidar temsilcilerinden GÖP olarak artk çada demokrasi yolunda admlar atmalarn ve demokrasinin temel unsurlarndan biri olan basn özgürlüüne sayg göstermelerini bekliyoruz. 10 Ocak Çalan Gazeteciler Günü kutlu olsun!” olacak ekilde açklad .

OKTAY EK: BASIN YAYIN GENEL MÜDÜRLÜÜ, GAZETECLERN MEMURLAMASINI DESTEKLYOR

Basn Konseyi Onursal Bakan ve CHP Milletvekili Oktay Eki de, gazetecilerin sosyal güvenceden mahrum olduunu belirtti . Eki, “Medya dünyamzn ilk gereksinimi gazetecilerin sosyal güvence içinde görevlerini yapabilecekleri ortama kavumasdr. Bunun için 212 sayl yasann elden geçmesi, düzeltilmesi arttr. Üzgünüm gün içerisinde burada Basn Yayn Genel Müdürlüü’nden hiç kimse yok. Basn Yayn Genel Müdürlüü, u anda 212 sayl yasann nasl deitirilmesi gerektii hususunda babakan yardmcsndan ald talimatla görevli bir devlet kurumu. Ama bakn aranzda hiç kimse yok. Gelip konuya sahip çkan kimse yok. Zira Basn Yayn Genel Müdürlüü, maalesef gazetecilerin özgürce çalmalarndan deil, gazetecilerin memurlamasna, esir dümesine takviye veren anlayn egemen olduu bir devlet kurumu. Ezelden böyleydi üzgünüm ebede kadar böyle gidecek.” ifadelerini kulland.

Bu Haber Toplam 1610 defa Okundu.