Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 17 Temmuz Sal  2018
EK, KBRA PAR'A KONUTU
09.11.2014 | Gncelleme Tarihi : 20.2.2015
EK, KBRA PAR'A KONUTU

Oktay Eki 82 yanda çok dall, dik ve yemyeil bir çnar. 58 yllk gazetecilik hayatnn 36 yln Hürriyet Gazetesi'nin bayazar olarak geçirdi. Basn Konseyi'ni kurdu ve yllarca bakanln yapt. Hem gazetecilerin haber yapma biçimini hem de okurlarn haber alma hakkn iyiletiren pek çok deiiklik onun öncülüünde yapld. 2010'da kaleme ald bir yaz yüzünden istifa etmek zorunda kald. CHP'den siyasete atld.- Emine Ülker Tarhan'n istifasn nasl karladnz?


Beklenmedik diyemem ama biraz erken bir karar oldu. Ülker Hanm'n çizgisi bu sonucu dourdu. Çok inançl bir Atatürkçü. Kiilii biraz daha esnek olabilseydi bu tarihte istifa etmeyebilirdi.


- Sizce doru bir karar myd?


Ben de CHP'de ulusalc, Atatürkçü ve sosyal demokrat parantezdeki üyelerden biriyim. Ülker Hanm'n deerlendirmeleri temelde benimkilerle uyumlu. Fakat keke istifa etmeseydi; çünkü istifa kavgay terk etmek demektir. Keke kalsayd ve CHP'nin temel deerlerine hizmet etmeye çalsayd.


- Ayrlma gerekçelerine hak verdiniz mi? Örnein, "CHP'nin iktidar olma niyeti yok" eletirisi hakl deil miydi?


"ktidar olmak için yeterince enerjisi yok" diyebilirsiniz, ama "niyeti yok" deerlendirmesi bana pek doru gelmedi.


- stifas ulusalc kanattakilerin üstünde bask yaratt m? "Bizim de istifa etmemiz gerekir" diye düündünüz mü?


Yok, bizi niye zor durumda braksn ki? Bireysel karar... Örgütlenerek alnm bir karar yok.
'CHP'DEN AYRILARAK KURULAN PARTLERN ÖMRÜ OLMAZ'


- Klçdarolu, Tarhan'n gidii için, "Aaçlar budandkça güçlenir" dedi...


Bir partili olarak sadece o sözü yadrgadm söyleyeyim. Doru olan partiyi bir arada tutmak. Kanatlardan rahatsz olsanz bile tolere edeceksiniz.


- Ama herkes kendine doru çekiyor. Acaba parti bölünse daha m iyi olur?


Bugüne kadar CHP'den ayrlarak kurulan partilerin hali ortada. Bundan sonrakilerin de ömrü olmaz... Ana yapy hâlâ CHP tayor.


- CHP'ye de yenilikçi kanat hâkim olursa, Emine Ülker Tarhan yeni bir parti kurarsa, katlmay düünür müsünüz?


Sizin sorunuzun yantndan önce "Acaba siyasete devam etmek istiyor muyum?" sorusuna yant vermem lazm. Kendimi siyasetle çok da uyumlu hissetmedim. Bir daha aday olur muyum emin deilim.


- Süheyl Batum'a ihraç talebine ne diyorsunuz?


Memnun olmadm. Hiçbir kanaat disiplin kurallaryla yok edilemez.


'ÇATI ADAY SÜRPRZD, KIRILDIM'


- Son kurultayda Klçdarolu'nu desteklediniz ama "Baz uygulamalarndan ikâyetçiyim" dediniz. Neydi o ikâyetler?


Sayn Genel Bakan'n, Cumhurbakan adayn belirleme sürecindeki tavrna kar çktm. Çat aday olarak gösterdikleri zat desteklemeyen isimlerden biriydim. Keke parti içi istiarelerin sonucuna uygun bir isim ortaya atsayd. Hepimiz için sürpriz bir aday açkland. tiraf ediyorum, bu beni krd...


- Partinin saa açlmndan da rahatszsnz...


CHP'nin kurulduu günden beri temel çizgisi ortann solu çizgisidir. fadeler deise bile eksen korunmutur. Temel mesele bu çizgiden ayrlmadan politikalar üreten, halk ikna eden ve onunla iktidara gelen bir parti olmaktr.


- Ama Mansur Yava örnei de gösterdi ki saa açlm CHP'nin oyunu artrabiliyor. Klçdarolu bu noktada doru karar vermi olamaz m?


Mahalli seçimler kiiye fazla baldr. Belli bir bölgede bir ahsn ald oy makro düzeyde bir ey ifade etmez. Bence tam da bu küçük resimlere bel balayarak yanl yapyoruz. Temel çizgiyi bozmadan eksikleri gidermemiz lazm.
'SIKINTININ KAYNAI YANINIZDAKLER'


- Saa açlm dnda CHP'yi eletirdiiniz baka noktalar var m?


Yeterince esnek ve dinamik bir örgüt yaps yok. Yerleik ve hatta bürokratik bir yaps var. in tuhaf, dinamizm getirmek isteyenleri de reddediyorlar. Huzurlar bozulsun istemiyorlar. Gençlik ve kadn kollar yeterince güçlü deil. Parti içi demokrasi de yeterli deil. Churchill'in dedii gibi, skntnn kayna karnzdakiler deil, yannzdakiler...


- Baka?


Bir ans iyi kullanmadmz düünüyorum. Sayn Klçarolu stanbul Büyükehir Belediyesi için aday olduunda, halkla arasnda camdan duvarlar olan CHP'lilerden farkl, son derece sakin, 77 milyonun "Benden biri" diyebilecei scaklkta, tevazu içinde bir figür olarak çkt karmza. "Sadan oy toplayalm, taviz verelim" demeden de CHP'nin oylarn artrabileceini gösterdi. Genel Bakan olmasna sevindik. Fakat o sakin, sevecen, yolsuzluk iddias ortaya att zaman kantlarn da karmza koyup sonuç alabilecek kadar tutarl, dersini iyi çalm adam gitti, yerine sal günleri kürsüde kar tarafa "vur Allah vur" yant veren, polemik yapan, miting hatibi bir Kemal Klçdarolu geldi. Bundan hazzetmiyorum. Kiisel olarak bunun yanl olduunu düünüyorum. Partiye bir ey getirdiini de görmüyorum.


- Erdoan karsnda yeterince karizmatik olmad eletirisi yüzünden böyle davranyor olabilir mi?


Zaten yanl orada. Rahmetli Erdal nönü'nün hitabet yetenei yoktu. Heyecansz konuurdu ama bugün herkes onu sevgi ve saygyla hatrlyor. Barmaya çarmaya gerek duymadan, yeri geldiinde espriyle karlk vererek siyaset yapmas Erdal Bey'e çok ey kazandrd.


- Karizmatik liderler daha çok ilgi görmüyor mu?


Olsa itiraz edecek deilim ki! "Elindeki malzemeyi iyi kullan" diyorum ben...


'BEKAROLU'NUN CHP'DE NE VAR?'


- Yenilikçiler, ulusalclar, solcular... CHP'de kaç grup var?


"Yeni CHP" diye bir türkü tutturanlar var. Partinin temel deerleriyle tank olmadklar izlenimi veriyorlar. Kafalarndaki CHP, benim bildiim CHP deil. CHP, günün gerekliliklerini dikkate alarak ama kendi ana eksenini koruyarak, kimliini tartlr hale getirmeden yenilemeli.


- Belki onlarn kafalarndaki CHP daha dorudur...


O zaman baka parti kursunlar!


- Mehmet Bekarolu gibi isimlerin partiye katlmna kar msnz?


Elbette karym. CHP'de ne ileri var? Onlarn asl Adalet ve Kalknma Partisi'nde, Saadet Partisi'nde var. CHP'nin 95 senedir süregelen temel deerleri var.


- Halkn farkl kesimlerine dokunmann ne mahzuru var?


Siyasal parti belli bir anlaya göre politikalar üreten insanlar manzumesi demektir. O kulübün hiçbir meselesine ortak olmamlar, sadece kendilerini sosyal demokrat telakki ettikleri için eklemlemeye çalmlar... Dier deerlerle tank deiller, böyle bir iddialar da yok. Buna ramen CHP'deler. Yok böyle bir particilik anlay! "Ne kadar iyi oldu, ba tac edelim" diyemem. Mehmet Bekarolu kafas iyi çalan, kendini iyi ifade eden bir zat, akademik bir geçmii de var. Siyasette önemli yerlere gelebilir ama bu adreste ne ii var? Elbette renkler olacak, aksi halde fabrikadan çkan sosisler gibi oluruz. Ama temel deerlerde bulumamz lazm.


- O temel deerler bugünkü tabloda ie yaramyorsa deitirilemez mi?


Partinin zaman zaman önceden benimsedii deerleri gözden geçirmesi mümkündür. Eskiden partilerin bu tür temel çizgileri kurultaylarda belirlenirdi. Bugün CHP'nin kanatlarn bir araya getirecek mekanizmalar yok. Ancak dedikodu yaplyor. Buna isyan ediyorum.


- CHP'de yenilikçi ve ulusalc kanat dnda bir de Muharrem nce'nin öncülük ettii sol kanat m var?


Bilmiyorum. Muharrem Bey'in konumalarn izliyorum. Yenilikçilere yakn olmadn söyleyebilirim ama tam bir tanm yapamam. 


'ÇÖZÜM SÜREC KONUSUNDA KAFAMIZ KARIIK'


- Ulusalc kanat, partinin Kürt meselesi konusundaki tutumundan da rahatsz. Sizin tavrnz ne bu konuda?


Bu sorunun yant konusunda kafas net olan kimse yok. Buna CHP de ben de dahilim. Sadece Erdoan ve Öcalan arasnda alnp verilen bir bilgi süreci yaanyor. çerii hepimiz için bir meçhul. Bilinmezlerin bu kadar çok olduu bir ortamda CHP'nin net bir politika üretme ans yok.


- Bu kararsz tutum CHP'yi seçmen gözünde zayf göstermiyor mu?


Teknoloji gelimi, artlar deimi, buna ramen hâlâ "Buharl gemi iyiydi" diyemezsiniz. Kar olmann da geçerlilii yok. 29 ayaklanmann rejim üzerinde brakt etkiler var. Maduriyetler yaanm. Bunlarn giderilmesi lazm. Fakat bu süreç Cizre'de muhtariyet ilan gibi eyler getirecekse durum vahim demektir. mtiyazl bir kesim olmaya çalmalar yanl.


- Klçdarolu'nun Kobani tezkeresi önerisini nasl karladnz?


Benimsediimi söyleyemem ama partimin genel bakandr, sayg duyarm.


'AK PART'NN BAARISI MEDYA MANPÜLASYONU VE DSPLN'


- AK Parti'nin takdir ettiiniz taraflar var m?


Biat kültürüne, itaat ve disipline önem veriyorlar. Bu görücü usulüyle kz vermek gibi. Takdir edeceim bir ey deil ama sonuç alyorlar. Bir de kamuoyunu manipüle etme konusunda çok baarllar. Medyay çok yakndan takip edip neyi nasl istismar edeceklerini planlyorlar. Ahlaki olarak doru bulmasam da siyaseten baarl. CHP'de de böyle bir mekanizma olsun isterdim. Pek çok i kazas oldu. 12 yllk iktidarda içi güvenlii konusunda tedbir almadlar. kinci kaza olduktan sonra CHP'nin tavr almas geç... Bizim kaçak saray dediimiz Ak Saray 1 milyar 370 milyon liraya mal olmu. te istismar etmeniz gereken ey budur. Çarptmanza gerek yok ama bunu yapacak ekiplerinizin olmas lazm.


'ÇAPKINLIKTA GÖZÜM KALDI, ÇOK FIRSAT ÇIKTI AMA BECEREMEDM'


- Eski bir mülakatnzda "Günah ilemeye özlemim var. Keke birtakm çlgnlklar devreye girse" demisiniz. Hiç mi zprlk yapmadnz?Beceremedim ki! Kalplarn adamym. Hep kontrol içinde hissettim kendimi.


- Becerebilseniz ne yapmak isterdiniz?Önce çapknlkla balardm. Gençken insann zihninden saysz delice düünce geçiyor. Bizim kuaktan sonra ortaya çkan hippiler vard. Her türlü kuraldan azade çocuklard. "Helal olsun, aklmzdan geçenleri yapyorlar" diyordum ama ben o zaman evli barkl bir adamdm. Karma çok frsat çkt ama deerlendiremedim. Babam ciddi bir çapknd. ki kardeim de babam aratmadlar ama ben beceremedim. Gözüm kalmad diyemem. Daha bir renkli olurdu yaamm! (Gülüyor...)


- Karnz kzmaz m bu söylediinize?Adam öldürsen 20 senede zamanamna uruyor. Evlilii 50. ylna girmi bir adamn saklayacak bir eyi yoktur!
'O YAZIYI YAZMASAM DA AYRILMAK ZORUNDA KALACAKTIM'


- Hürriyet'ten istifanza neden olan o malum yazy yazdnza piman msnz?


lk yazdm gün hiçbir tepki almadm. Bir gün sonra kyamet koptu. Aydn Doan arad, bir özür yazs yazmam istedi. "Ksa bir not yazaym ama tüm yazy ona ayrmak yanl olur. Yine de isterseniz yazarm" dedim. Onca yldan sonra ilk kez benden bir ey istemiti. "Peki" deyip yazdm. Kyamet kopmaya devam etti. "Ya onun kellesi ya da senin" denmi belli ki... Aydn Bey'i aradm "sterseniz istifa edebilirim" dedim. "Beni rahatlatrsnz" dedi. O an ayrldm...


- Geri dönüp baknca ne düünüyorsunuz? 


Sonradan yaananlar gösteriyor ki o makaleyi yazmam olsaydm da en fazla bir-bir buçuk ay içinde ayrlmak zorunda kalacaktm. Özdemir gitti, Tufan susturuldu. Bask o kadar artt ki arkadalara mecburen "Kusura bakma" dendi. Bu sadece Hürriyet'e mahsus deildi, tüm gazeteler benzer süreçler yaad.


- Dile kolay 58 sene... Gazeteyi braktktan sonra depresyona girdiniz mi?


lk oku atlattktan sonra ne yapacam düündüm. Birkaç teklif geldi ama kabul etmedim.


- imdi tekrar dönmek ister misiniz?


Kimsenin kesesinden birbirimize bata bulunmaya hakkmz yok. Hürriyet'te 44 sene boyunca çaltm, bir ikâyetim olmad. Yazmay özlüyorum, mümkün olursa gazetecilie tekrar balayacam.


- Enis Berberolu'nun ayrlmasn nasl karlyorsunuz?


Ne olduunu tam olarak bilmiyorum. Ayaküstü karlatk. "Bir gün önce istifa etmek aklmda yoktu" dedi. Fazlasn sormadm. Süreç belli...


- Davutolu döneminde medya daha özgür olacak tezine katlyor musunuz?


Öyle olmasn bekliyorum. Davutolu'nda bir husumet hissetmiyorum.


'AK PARTLLERLE AKALAIYORUZ'


- AK Partili arkadalarnz var m?


Evet, çok sayda arkadam var. akalarz. Cuma günleri namaza giderken benim önümden geçiyorlar. Beni namaza davet ediyorlar. Karlkl taklyoruz!


OKTAY EK HAKKINDA BLMENZ GEREKEN 5 EY


- Oktay Eki'nin en unutamad köe yazs 1999'da Avustralya'daki "Galipoli Memorial" ziyaret ettikten sonra kaleme ald "Canberra'daki Atatürk" yazs. "Beklemediim kadar iyi tepki almtm o yazyla ilgili" diyor.


- Psikiyatr Prof. Aysel Eki ile evli. "Aysel ile iki liseli âk gibiyiz. Her akam 6'da bir rutinimiz var. Ben viskimi koyarm, o cin toniini alr, boaza kar içki içer, sohbet ederiz" diyor.


- ki olu ve 12 yanda ikiz torunlar var. Büyük olu Mehmet Eki yaynclkla urayor. Küçük olu Özgür ise gazeteci.


- At merak var. Torunlaryla birlikte her pazar bahçede haval tüfekle yumurtalara nian alyorlar.


- Anlarn kaleme alyor. Yaknda kitap olarak okuyacaz.

Bu Haber Toplam 1375 defa Okundu.