Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 17 Temmuz Sal  2018
CHP'nin En Byk Sorunu, rgte Egemen Zihniyettir.
04.04.2014 | Gncelleme Tarihi : 5.4.2014
CHP'nin En Byk Sorunu, rgte Egemen Zihniyettir.

Oktay Eki

stanbul Milletvekili


Bir seçim daha geride kald. imdi sra sevinenlerin baarlarn hazmetmelerine ve demokratik bir sistemin gereklerine uymalarna geldi. Bunun açklamas en basit ekliyle u:

 

 

 

Kendi programlarn/projelerini uygulamak için ellerinde meru bir yetki vardr. Bu yetki hukuka uygun ekilde kullanld sürece, tüm bireylere düen ayn ekilde hukuka uygun davranmak yani hem meru otoriteye saygl olmak hem de hakkna tecavüz varsa, buna kar çkmak için tüm hukuk yollarna bavurmaktr. 

Halktan yetki alan siyasi gücün de görevi, projelerini/programlarn uygularken kimseye kar ayrmc davranmamaktr. Çünkü kulland kamu gücünü oluturanlarn bir ksm da kendisine oy vermeyenlerdir.

Kaybedenlere düen ilk i, “Nerede eksik, nerede yanl yaptk? Neleri nasl yaparsak baarya ularz?” sorusuna verilecek objektif sonuçlara ulamaktr.

Sözün burasnda belirtelim:

Yukardaki görüleri hepimiz her seçimden sonra hemen her makalede okur, her yorumcunun azndan duyarz. Ama aradan bir dönem boyu zaman geçip de seçimden –çou kez- ayn sonuçlar alnca ayn laflar biz de yorumcular da tekrarlarz. 

Çünkü büyük bir kesimimiz meselenin sadece “bakalarna akl verme” bölümünde kalrz. nceleme, sonuç üretme, üretilen sonuçlardan ders alp uygulamaya geçme aamalarnda youzdur.

ahsen benim bildiim (izlediim ilk seçimin 21 Temmuz 1946 tarihinde yapldn dikkate aln lütfen) tüm seçimler için yukardaki sözlerim geçerlidir. O nedenle ayrca altn çizmeye gerek olmadan söylüyorum: 

30 Mart 2014 günü yaplan “Genel Yerel Seçimler” için söylenen nasihat dolu sözlerin de öncekilerden fazla geçerlii yoktur.

Çünkü seçimler bittikten sonra yaplaca vaat edilen analizler yaplmaz. 

Yaplmaz çünkü seçimin içinden geçen adaylardan da örgütten de “Neden bu sonucu aldk?” sorusuna yant tekil edecek iki cümlelik olsun “rapor” isteyen çkmaz. Eer böyle bir istekli çkarsa bilin ki onun zoruyla gelen raporlar da okuyan olmaz.

Bu genel (yahut d) deerlendirmeden –belki daha doru ifadeyle hemen her seçimde gördüümüz ortak arzalardan- söz ettikten sonra 30 Mart seçiminin kendisine ilikin deerlendirme yapmak gerekirse:

Bu seçim (bizzat baroldeki aktörler dahil) herkesin kabul ettii gibi “ei görülmedik bir gerginlik” ve çok ar suçlamalar içinde geçti. Buna siyasi mücadele ahlakyla badamayan unsurlar eklendi.

Gerilimin artmas her seçimde yaanan bir olgu olduuna göre onu bir kenara koyalm. Ama “suçlamalar” yani taraflarn birbirine hakareti bu seçimin en belirgin fark idi.

Yukardakileri bir dereceye kadar ho görmek mümkündür. Bu seçimde yasalara aykr ekilde yaplm “ses kaytlarnn” yaynlanmas gibi, demokratik rejimin ve hukuk devletinin saln bozan (2011 seçimlerinde provasnn yapld anlalan) yeni bir tehdit unsuru devreye girdi. Bunlara ek olarak bu seçim “laik devlet” ilkesinin alenen ayaklar altna alnd,  “oy almak” uruna dini deerlerin acmaszca pazara sürüldüü bir seçim oldu.

Bu seçimi “yerel” sorunlarn ve projelerin öne çkmasn engelleyen AKP Genel Bakan Recep Tayyip Erdoan’n yörüngesinden çkartp bir “genel seçim” havasna soktuu da bir gerçektir.

Sonuçlara baknca bu yolu seçerek yerel seçimlerdeki oy ortalamasnn üstüne çktn savunanlar doru bir deerlendirme yapm gibi görünüyor. Oysa bizim tahminimiz “genel seçim atmosferinin Adalet ve Kalknma Partisinin (AKP) oylarn düürecei” yönünde idi. Çünkü “genel” kavgada en çok kendisiyle ilgili itibar krc iddialar ortaya çkar ve bu oy kaybna yol açar diye düünüyorduk.

Örnein meydanlar dolusu insanlarn bir Babakan “hrsz” nidalaryla aalad bir ülkede öteki seçmenlerin bu sözleri duymazdan geleceini sanmyorduk.

Çok eski yllarda en ufak bir yolsuzluk iddiasnn bile ne kadar büyük mesele haline getirildiine saysz defa tank olduumuz için aziz milletimizin bu defa da büyük bir duyarlk göstereceine inanyorduk.

Meer o Türkiye çoktan gitmi. “Millî ve manevi deerlere” çok önem veren “Müslüman adam unu yapmaz, buna el sürmez” diyen, “haram” ile “helal”i hayatnn en önemli ilkesi sayan insanlar, ilerine gelince en ar suçlamalara bile aldr etmiyorlarm.

Öyle “yetim hakk yememe” filan da bo lafm. 

Buna ramen, uzun vadede geçerli olduunu ve olacan hâlâ ve içtenlikle ifade ettiimiz bir görüü bu vesileyle paylaalm:

Hakkmz, Tayyip Erdoan kabinesindeki dört bakann istife etmelerine yol açan “yolsuzluk, rüvet vb.” iddialar bu defa duymu gibi davranmad ama bu iddialar giderek geni halk kitlelerinin kendi aralarnda tarttklar bir konu haline gelecektir. AKP bugünkü “inkârc” tutumunda devam eder de genel kamuoyunun vicdann rahatlatacak tarafsz soruturma, adil yarglama türü admlar atmazsa, bu hastalk AKP’nin sonunu getirecektir.

Ne var ki 30 Mart seçimi bu “son”u biraz (belki 6 ay, belki bir sene) ertelemekten baka bir ey yapm deildir. 

Daha iddial bir ey söyleyelim:

Bu seçim sonuçlarnn Recep Tayyip Erdoan’a Çankaya yolunu açacana ilikin tahminler doru olabilir. O bile Erdoan’n ve AKP’nin akbetini deitirmeyecektir. Çünkü “gerçein” gücünü aabilecek güç kâinatta yoktur. Tayyip Erdoan’n ite bu noktadaki rakibi ne CHP ne de MHP veya Gülen Cemaati’dir. Rakibi tek kelimeyle “gerçek”tir. Gerçek, karsna çkan yenmeden yakasn brakmaz.

Gelelim seçim deerlendirmesinin ikinci aamasna:

Seçimlerde partiler mücadele ettiine göre, o balamdaki gözlemlerimizi de paylaalm:

Bu seçimde de “eklî” eitlik “yeter” sayld. Örnein partilere belli kriterlere göre Hazine Yardm yapld. Medyann olabildiince “dengeli” yayn yapmasn öngören yasa hükümleri uygulanyormu gibi davranld. Miting meydanlar tahsis edilirken ayrmclk yapldna ilikin ikâyet duymadk. Bunlara bakarak partilere “ite er meydan, çkn gürein” dedik.

Ama mücadelenin özünü/esasn ilgilendiren noktada en önemli mahzuru orada muhafaza ettik.  Bir baka ifadeyle “ar sklet”teki sporcuyla “tüy sklet”teki sporcuyu, “buyurun dövüün” denerek mindere çkardk. Çünkü, devlet imkânlarna ek olarak, yllardr Belediyeler araclyla biriktirilen “rant paylar” sayesinde Karunlar kadar zengin olan Adalet ve Kalknma Partisi ile, Hazine yardm sayesinde ayakta ancak durabilen partiler sanki eit koullarda yaryormu gibi seçime gitti.

Hazine yardm alamadan yara katlanlarn (örnein Bar ve Demokrasi Partisi ile oy pusulasnda logosu bulunan dier 23 partinin) durumu daha da vahimdi.

Tavanla karncay yartrmay marifet saymaktan vaz geçip “mali kaynak eitlii” ile “seçim masrafna snr koyma” ilkesini artk yaama sokmadkça bu maskaralk devam edecektir. 

“Evet ama bunlar denetlenemez” diyenlerin ngiltere bata olmak üzere gelimi demokrasi uygulamalarna bakmalar yararl olur.

Üçüncü nokta, partilerin ve adaylarn performansyla ilgilidir.

Tek tek adaylar ve sonuçlar üzerinde durmadan ifade etmek gerekirse, aday performans yerel seçimlerde her eye ramen önemlidir. Örnek göstermek gerekirse Mustafa Sargül, seçimden yenik çkmasna ramen parmakla gösterilmelidir.

Partilerin performansn onlarn içinde bulunmadan deerlendirmek ne kolaydr ne de dorudur. Bizim içinde bulunduumuz kampanya itibariyle bir ey söylemek gerekirse, bu seçimde de CHP’nin en büyük sorununun “örgüte egemen zihniyet” olduu görülmütür. 

Parti disiplini anlaymz bu sözü bu kadar söylememize izin vermektedir. Yeri gelirse parti platformlarnda daha geniini paylarz.

 

Bu Haber Toplam 1145 defa Okundu.