Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 25 Haziran Pazartesi  2018
Aslna dn
27 Ekim 2010, aramba

DORUSU bize, Türkiye'nin bugünkü ortamnda “gerekli” ve “yararl” görünen siyasetçi idiler. Ama Demokratik Toplum Partisi (DTP) geçen yl Anayasa Mahkemesi tarafndan “temelli” kapatlnca milletvekillikleri de düürülmütü. Dorusu bu karar bize pek de adil gelmemiti. Ahmet Türk ile Aysel Tuluk'tan söz ediyoruz.

Anayasa Mahkemesi'nin sözünü ettiimiz kararnda:

“Beyan ve eylemleriyle Partinin kapatlmasna neden olan Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve Diyarbakr Milletvekili Aysel Tuluk'un milletvekilliklerinin, Anayasa'nn 84'üncü maddesinin son fkras uyarnca, (...) sona ermesine” karar verildii bildirilmiti.

Gazeteler yazd... Ahmet Türk ile Aysel Tuluk, TBMM Bakanlna dilekçe vermiler. Özetle “Bizim milletvekilliimizin düürülmesine dayanak tekil eden fkra, Anayasa'da yaplan son deiiklikle yürürlükten kaldrldna göre, milletvekilliimizin bize geri verilmesi gerekir” demiler.

Tannm hukukçularmzdan, eski Adalet Bakan, Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, “Dorudur. Ahmet Türk'e ve Aysel Tuluk'a verilen cezann dayana olan hüküm yasadan çkarldna göre Ceza Hukukunun ‘kanunsuz ceza olmaz' ilkesi gerei, sfatlarnn da kendilerine iade edilmesi gerekir” diyor. “Çünkü onlar seçen iradenin yasama dönemi bitmi deil” diye ekliyor.

Hikmet Sami Türk bunun için “Meclis Bakanlna dilekçe verilmi olmasn” yeterli görüyor. “Bakaca ileme lüzum yok” diyor.

Dorusu bunun bu kadar kolay olmadna inandmz için biraz daha irdeledik. Anayasa Hukuku hocalarndan Prof. Dr. Erdoan Teziç de ayn temel görüü savundu. Ama o özetle:

“Anayasa Mahkemesi yaptrmlarnn ceza hukuku normu gibi alglanmas gerekmez. Zaten Anayasa Mahkemesi de kendi kararlarnn böyle olduunu ifade etmektedir. Ancak hukukun temel ilkesi gerei yasal dayana kalmayan durum, eskisine döner. O nedenle hem Tuluk hem de Türk'ün Meclis Bakanlna yaptklar bavuru TBMM Bakan tarafndan TBMM Genel Kurulunun bilgisine sunulunca olay biter” dedi.

Gerçi aksi görüte olan Anayasa Hukukçusu da var. Ancak adn açklama iznini almadmz için sadece görüünü özetleyelim. Buna göre:

“Tuluk ve Türk'le ilgili karar bir ceza saylmaz ama bir tedbir karardr. Tedbir de yasal zeminin deimesiyle ortadan kalkmaz. O nedenle bence milletvekili sfatnn iadesi doru bir ilem deildir.”

yi de ortada bir de “Anayasa Mahkemesi kararlarnn geriye doru yürümeyecei” ilkesi yok mu?

Öyle ya... Mahkeme kararn vermi. O karar uygulanm bitmi. imdi tekrar baa dönmeye kalkarsanz bu ilke anlamn yitirmez mi?

Buna yant niteliindeki örnei Erdoan Teziç anmsatt:

“Anayasa Mahkemesi kararlarnn geriye yürümeyecei ilkesi sanld kadar kat deildir. Nitekim CHP'nin tüm mal varln Hazine'ye aktaran 1953 tarihli yasa, Anayasa Mahkemesi tarafndan 1963 ylnda iptal edilince bu konu çok tartld. Ama kararn geriye doru yürümesi hukuka uygun bulundu ve CHP'nin mallar iade edildi” dedi.

O nedenle Tuluk ve Türk'e Meclis'in yolu açk görünüyor.

Bu Makale Toplam 980 defa okundu.