Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 25 Haziran Pazartesi  2018
Yargya saldr
21 Austos 2010, Cumartesi

HÂKMLER ve Savclar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) hedef olduu türden saldrlar ancak “hukuk devleti” olamayan ülkelerde yaanyor.

Nitekim bir örnei Erturul Özkök dün VATAN Gazetesi’nden aktararak ilemiti: Venezüella’nn Devlet Bakan Hugo Rafael Chávez, kendi istedii gibi karar vermeyen bir bayan yargc tutuklattrm.

Özkök hakl olarak söz konusu bayan yargcn “cesaretini” övüyordu.
Olayn temelinde “yargnn bamszl” için göze alnan mücadele var.

Tpk önce 2009 ylnda, sonra 2010’da Pakistan’da yaananlar gibi:

Birincisinde Devlet Bakan Müerref’in Yüksek Mahkeme Bakan ftihar Çaudri’yi, yetkisi yokken görevden almas yüzünden ülke nerdeyse ayaa kalkmt.

Binlerce avukat Müerref’in yetkisiz tasarrufunu protesto amacyla sokaklarda büyük nümayi yapmt.

O kavga Müerref’in sonunu getirdi. Çaudri ise görevine döndü.

Sonra Pakistan Cumhurbakan seçilen Asf Ali Zerdari de yargya müdahale edince yine kriz çkt:

Bu defa krizin nedeni, Zerdari’nin yetkisi olmad halde 3 yargc Yüksek Mahkeme üyeliine tayin etmesiydi. Ama bata avukatlar olmak üzere hukuk dünyas ayaa kalknca Zerdari geri adm atmaya mecbur kald.

Bizde son günlerde yaananlarn özde Chavez’in, Müerref’in veya Zerdari’nin yaptndan fark yok:

Üç örnekte de ülkeyi “hukuk devleti” yerine “dikta devleti” kurallaryla yönetmek isteyen zihniyet söz konusu.

Nitekim son HSYK toplants bu yüzden yarm kald. Bu kurulun Anayasa ve HSYK Kurulu Yasas ile verilmi olan hâkim ve savclar atama ve tayin etme yetkisi, “kuruldan siyasi iktidarn isteine uygun bir karar çkmayaca” görülünce bizzat Adalet Bakan tarafndan alenen ve resmen engellendi.

Gazetelerde okumusunuzdur:

Bakan, yasa gereince HSYK’ya sunduu “Atama ve tayin kararname tasla”n, -yasal yetkisi olmad halde- Kurulun önünden geri çekti.

Bakan bu tutumuyla “Ya siyasi iktidarn istedii yerlere istedii kiileri tayin edersiniz yahut sizi çaltrmam” diyor.

Siz devletin anayasal bir organn bir bakann “çalmaktan” yani görevini yapmaktan alkoyduunun hiçbir örneini gördünüz mü?

Bugünkü “hukukçu” Adalet Bakan Sadullah Ergin ite böyle bir “hukukçu” ve ite böyle bir “bakan”dr.

Sadece o deil... Yasada, Bakanln getirdii tasla deitirmek için üyelerin önerilerde bulunma hakk tannd halde, malum yalaka medya bu yasal yetkinin kullanlmasn “korsan kararname sunma” eklinde sunuyor. Bu yolla “yargy bask altna alp sindirmek” isteniyor. Hem de “hukuk devleti” ve “demokrasi” savunuculuu adna...

Hiç uzatmayalm... Bu zihniyet amacna ularsa önümüz karanlktr.
Bu Makale Toplam 842 defa okundu.