Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 25 Haziran Pazartesi  2018
Af yanllar
31 Austos 2010, Sal

BZ bamza sorun yaratma konusunda ustayz ya... imdi gereksiz yere bir de “Genel Af” tartmasyla vakit tüketiyoruz. Üstelik sadece siyasi yönden deil, “ceza hukuku” açsndan da “yanl” laflar ederek tartyoruz.

Daha önce yazdmz gibi Kemal Klçdarolu'nun, CHP'nin “yetkili organlarnda” tartlmam bir fikri srf referandumda “Hayr” oylarn artrma umuduyla ortaya atmas, hem partisini zora soktu hem de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile oluturulmu “Hayr” cephesini çatlatt.

Srf o deil. Tunceli'de, Diyarbakr'da bu söz belki “CHP'yi desteklesek mi?” sorularnn ortaya atlmasna sebep olmutur ama Orta Anadolu'da, Kuzey Anadolu'da, Bat Anadolu'da olumsuz bir etki yaratt kesindir.

Bu Klçdarolu'nun yanl.

Peki ya ötekiler?

Örnein Babakan Tayyip Erdoan, “Genel Af” fikrine kar çkarken siyasi literatüre bir de “Parlamentonun yüzde 65'ine sahip olan Adalet ve Kalknma Partisi sana buradan bir gdm su içirmez su!” gibi, hiçbir parlamentoda kullanlmadn sandmz bir söz hediye etti.

O Babakan'n diyelim ki “üslup yanl!”

Keke onunla kalsayd.

Tuttu “Genel Af” kavramnn anlamn bilmediini -veya yanl bildiini- ortaya koyan sözler söyledi.

Tpk ondan -hatta Klçdarolu'ndan- önce “PKK'llara genel af çkarlsn” önerisinde bulunan halen CHP Meclisi Üyesi olan eski Diyarbakr milletvekili Mesut Deer gibi.

Belli ki Babakan Erdoan ile Mesut Deer, o kavramla örnein “Bütün PKK'llar affedilsin” demek istendiini sanyorlar. Bir baka ifadeyle “Genel Af” ilgili herkesi kapsayan af anlamna gelir diye düünüyorlar.

Oysa hem eski (965 sayl) Ceza Yasas hem de 2005'te yürürlüe giren 5237 sayl Ceza Yasas, “iki tür af”tan söz ediyor.

“Genel Af”n öyle çok sayda kiiyi ilgilendiren “af” anlamna gelmedii, her iki yasann ilgili hükümlerinden anlalyor.

Keza iki yasa da “Genel Af”fn “kamu davasn ve hükmolunan cezalar bütün neticeleriyle birlikte ortadan kaldrdn” yani sadece bu sonucu douran “af” yasalarnn “genel af yasas” saylabileceini söylüyor.

kinci türü tekil eden “Özel Af” ise, verilmi bir cezay “kaldrma, hafifletme veya deitirme” sonucu douruyor. Ama “mahkûmiyet ve ona bal ehliyetsizlikler, asl cezaya bal cezalar” ortadan kalkmyor.

Demek ki “PKK'ya genel af”tan söz etmek “tüm PKK'llar affetmek” anlamna gelmiyor.

Ama Abdullah Öcalan o karambolde yrtar çkar m, onu kimse net olarak söyleyemiyor. Zaten tartmann özünü de o nokta oluturuyor.

Öte yandan Anayasamzn 87'nci maddesi, sadece “Genel Af” için deil, “özel af” yasasnn da en az “Meclis üye tam saysnn bete üç çounluuyla” (330 oy) çkarlabileceini emrediyor.

O nedenle deil CHP'nin, AKP'nin bile tek bana bir af yasas çkarmas imkânsza yakn denecek kadar zor görünüyor. Ne var ki, gereksiz yere zihinler bulandrlyor.

Bu Makale Toplam 1002 defa okundu.