Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 25 Haziran Pazartesi  2018
Deimediinden emindik de...
10 Eyll 2010, Cuma

GAZETECNN görevini “adam gibi” yaptn daha ikinci sorusundan anlyorsunuz.

Ciddiyeti ve kalitesiyle tannan Wall Street Journal'n (WSJ) bir mensubu Babakan Erdoan'la mülakat yapm. Haftada en az be mülakat veren Babakan Erdoan'a uzun yllardr hiçbir Türk gazetecinin sormaya cesaret edemedii sorular yöneltmi.


Birçoumuz gibi biz de, stanbul Büyükehir Belediye Bakan olduu 1994'ten beri bildiimiz Tayyip Erdoan'n, “Anayasal sistemle kavga etmekten vazgeçmek gerektiini görünce” görülerini deitirdiini ve “demokratik rejimi benimsediini” sanyorduk deil mi?
Meer böyle düünenler kendilerini aldatr dururlarm.
Baknz arkadamz Razi Canikligil'nin özetlemesiyle WSJ'a dediklerini okuyalm:
 WSJ: 1990'l yllardaki konumalarda söylediiniz baz eyleri muhtemelen bugün tekrarlamazsnz. Türkiye AB üyesi olmamal söyleminiz, NATO'ya kar olmanz, “eriatçym” ve “Müslüman ve laik olunmaz”. 90'l yllarn ortalarndan sonuna doru, dramatik bir ekilde deitiniz. Niye ve ne zaman deitiinizi anlatr msnz?
Erdoan: Tabii ki... Bizim bir kimse ayn anda hem Müslüman hem de laik olamaz bakmz ayn ve hiçbir ey deimedi. Çünkü slam bir din, laiklik ise bir din deildir. Bir kimse laik olamaz. Devlet laik olur. Bir kimse dindar veya Müslüman olabilir. Bu iki eyi kartrmamalyz. u anda dindar bir Müslüman babakan olarak, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin babakan ve onun savunucusuyum.
Bu sözleri geçmite baka liderler de söyledi. Eski Cumhurbakan olan Özal ve Demirel'e baktnzda, ayn açklamalar görürsünüz. Ben söylediim zaman tartma yaratyor.
Dier konuya gelince... 1970'lerde AB'ye karydm. Neden, çünkü o dönemde Birlie sadece bir pazar olacamz, AB'nin de satc olaca tezi vard. (...) O dönemde AB deil, Avrupa Ekonomik Birlii vard. Sonradan siyasi ve sosyal birlie dönütü. (...)
imdi onun vazifesi deiik, artlar deiik. Bizim, partimiz kurulduundan beri, bu konuya bakmz epeyce deiti. (...)
WSJ: Öyleyse 1990'l yllarn bandan bu yana görülerinizi hiç deitirmediniz?
Erdoan: Tabii ki deitim. AB'ye yönelik yaklamlarmda deiiklik olmasayd, bugünkü gibi olmazd. (...)
WSJ: Tekrar 1990'lara dönersek, demokrasinin hedef deil bir araç olduunu söylediniz. Buna hâlâ inanyor musunuz?
Erdoan: Hâlâ ayn görüteyim. Bence WSJ de ayn görütedir diye umuyorum. Hedef insanlarn mutluluudur. (...) Sadece demokrasi için söylemiyorum, tüm sistemler için konuuyorum. Tümü araçtr. Hedef insanlk ve insanln mutluluudur.
Mademki Babakan “Bir insann hem laik hem Müslüman olamayacan” srarla söylüyor... Ve mademki “demokrasi” sonunda bir otobüs yahut tramvay türü bir araçtr eklindeki görülerinin deimediini söylüyor... Biz de yarn onlarla ilgili düündüklerimizi paylaalm.

Bu Makale Toplam 847 defa okundu.