Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 21 Haziran Perembe  2018
MJDE: TRK BASIN BRL HORTLUYOR
21.02.2014


En temel insan hakkmz olan “letiim Özgürlüü” son günlerde Meclisten geçen bir yasayla, inanlmaz diyeceimiz kadar vahim bir yara ald. Cumhurbakan da imzalayp yaymlanmak üzere Resmi Gazeteye gönderirse, yasa onbe gün içinde yürürlüe girecek ve lafta Avrupa Birliine üye olmay isteyen Türkiye, aslnda Kuzey Kore’nin, Çin Halk Cumhuriyeti’nin, Suudi Arabistan’n, Yemen’in, ran’n yannda yer alacak.  

Önce belirtelim:

letiim özgürlüü aynen hava gibi su gibi hem hayatidir hem de engellenmedikçe, ne kullanld fark edilir ne de önemi kavranr.

Rakamlarla söylemek gerekirse:

Son belirlemelere göre nüfusumuz 76 milyon 700 bin. Bunun yüzde 46’s yani 35 milyon 600 bini “internet” kullanyor. nternet “iletiim özgürlüünün”  kullanld en geni iletiim platformu. O nedenle “internet” üzerinden kurduumuz iletiimin kstlanmas yahut sansür edilmesi 35 milyon 600 bin insanmz doruca ilgilendiriyor.

Oysa doruca basn ilgilendiren bir “yasak” yahut “ceza” hükmü, “gazeteciler” açsndan bakarsak en çok 70-80 bin kiiyi, okuyucu açsndan bakarsak (günlük gazete tirajlarnn 2-3 misli itibariyle) en çok 15 milyon kiiyi ilgilendirir. O nedenle “internete” getirilen yasak çok daha büyük bir darbedir.

Kald ki internet ülke snr diye bir ey tanmyor. O yüzden Türkiye’deki internet sitelerine eriimi yasakladnz zaman örnein Tibet’te yahut Papua Yeni Gine’de yaayan bir internet kullancnn da “iletiim özgürlüünü” kstlam olursunuz. 

Ama biz TBMM’den geçen yasann getirdii snrlamalar ve tehlikeleri oraya kadar gitmeden tartalm:

Aslnda Türkiye’de bu konuyla ilgili bir yasa var. Numaras 5651. Avrupa nsan Haklar Mahkemesinin bir kararna göre, hükümlerinin keyfi kullanma yani iktidarn kzd internet sitelerini kapatmasna imkân vermesi nedeniyle “düzeltilmesi” gereken bir yasa… Ama AKP iktidar “düzeltmek” bir yana, yürürlükteki hükümlere rahmet okutan hükümleri Meclisten geçirdi. Bunlarn hepsine bir yazda deinmek mümkün deil. O nedenle en önemli gördüümüz hususu ele alalm:

Bu düzenleme sözde “insanlarn özel yaamnn” internet sitelerinde tehirine engel olmak yani sizi beni korumak için yaplyor.

Gerçekten o amaca dönük ve keyfi kullanma izin vermeyen bir düzenleme olsa öper hepimiz bamza koyarz. Örnein bir kii, kendi özel yaamnn tehir edildiini iddia edince yarg bu iddiann “hakl” m “haksz” m olduunu ksa zamanda deerlendirir ve mesele hukuk içinde çözülür. 

Oysa yasa öyle demiyor. Hükümetin tayin ettii “Telekomünikasyon letiim Bakan” (TB) sfatl memur, bir bavuru olunca –hatta bavuru olmadan da- kimseyi dinlemek gereini duymadan karar verip internetteki o mesaj sildirecek veya o siteyi kapatacak. Hem de öyle bir usulle (IP veya URL adresinden) kapatacak ki, o site yahut o mesaj yazma hakk tümden ortadan kalkacak. 

Bir benzetmeyle anlatmak gerekirse, imdiye kadar “alan ad” temelli engelleme yaplyordu yani “o site tutuklanm gibi” gibi oluyor, ama sonra özgürlüüne kavuabiliyordu. Bu yasa TB Bakan sfatl memura “IP veya URL adresi” yoluyla kapatma yetkisi verdii için o site idam edilmi olacak.

Dahas… Yasa bu pis ii yapma yani kendi arkadan ipe çekme görevini, örnein size internet sitesi kurma imkân veren (Eriim Salayan) irketlere yüklüyor. Yani devletin TB Bakan sfatl memuru, bu sektörün mensuplarn kendi arkadalarnn cellad olarak kullanma yetkisiyle donatlyor. Çünkü yasa “Eriim Salayc”  denen ve halen saylarnn 196 olduu bilinen irketlerin “Eriim Salayclar Birlii” adyla bir araya gelmelerini ve TB Bakan sfatl memurun verdii emri –hakl m haksz m tartamadan- uygulayp en geç dört saat içinde o siteyi kapatmalarn emrediyor. Yasa o kadar kötü ve kat ki, “Eriim Salayc” bir irketin “biz o birlie katlmyoruz” deme hakk yok. 

“Eriim Salayclar Birlii” de ayr bir facia! 

Gerçi bu birliin kurulmasn savunanlar “baka ülkelerde de var” diyorlar ama, onlarn dedii “beyaz” ise bu yasann getirdii “siyah” da deil, “simsiyah”. Çünkü onlar “var” dedii “Birlik”lerin “devlet”le hiçbir ilikisi yok. 

Yukarda deindiimiz bu Birliin, “geçmiini”  aratrnca karmza iki örnek çkt. Biri Faist talya’da, Benito Mussolini’nin 1928’de gazetecileri susturmak için kurduu Aleo Professiyonale adyla kurulan Birlik.  Bu düzenlemeye göre Faist Parti ve Aleo Professiyonale üyesi olmayan bir kimsenin gazetecilik yapmas mümkün deildi. Birlikten çkarlnca meslekten de çkyordunuz.

Bizde de Celal Bayar Babakan iken (1938’de) çkarlan bir yasayla Türk Basn Birlii kuruldu. Bu birlie üye olmayan kimse gazetecilik yapamyordu. Birlik aynen talya’daki gibi gazeteciyi meslekten atabiliyordu. imdi Meclisten geçen yasa, ite o Birlii tüm “internet kullanclar” için getiriyor.  

Mussolini’nin Aleo Professiyonale’si artk yok. Türk Basn Birlii de, merhum Sedat Simavi’nin liderliindeki gazetecilerin balatt bir isyanla 1946’da tarihe kart. Dars Eriim Salayclar Birlii’nin bana.

Bu Makale Toplam 912 defa okundu.