Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 21 Haziran Perembe  2018
ULUSLARARASI AKADEMSYENLER NSAN HAKLARI RGTܒNN HAPSTEK AKADEMSYENLERMZLE LGL RAPORU
14 Ekim 2013

“Uluslararas nsan Haklar Örgütü”nün (International Human Rights Network) görevlendirmesi sonucu 6-16 ubat 2013 tarihlerinde ülkemizde “Akademisyenlerin ve dier bilim insanlarnn maruz kald suçlamalar” konusunu aratran 

ULUSLARARASI AKADEMSYENLER NSAN HAKLARI ÖRGÜTÜ temsilcileri Carol Corillion, Peter Diamond ve Hans-Peter Zenner tarafndan hazrlanan rapor, tannm 8 Türk bilim adamnn “adaletsiz bir yarglama sürecine maruz kaldklarn” ve “masum” olduklarn ileri sürdü.

Raporu kamuoyuna duyuran CHP stanbul Milletvekili Oktay Eki, “TÜRKYE’DEK BLM ADAMLARI, MÜHENDSLER VE TIP DOKTORLARI – Bir nsan Haklar Görevi” balkl rapora gönderme yaparak, “Bundan anlalyor ki yargmz adalet datma konusunda maalesef çok yetersizdir” dedi.

Eki’nin verdii bilgiye göre raporda, “Özellikle durumlar hakknda endie verici bilgiler edindikleri Prof. Dr. Kemal Aldemdrolu (stanbul Üniversitesi eski Rektörü), Prof. Dr. Ferit Bernay (Ondokuz Mays Üniversitesi eski Rektörü), Prof. Dr. Büra Ersanl (Marmara Üniversitesi - Siyaset Bilimci, öretim üyesi), Prof. Dr. Kemal Gürüz (Kimya Mühendisi, Eitimci, YÖK Eski Bakan), Prof. Dr. Mehmet Haberal (Bakent Üniversitesi Rektörü), Prof. Dr. Fatih Hilmiolu (Tp Doktoru, nönü Üniversitesi eski Rektörü), Dr. Faruk Yarman (Elektronik Mühendisi ve eski CEO) ve Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran (Tp Doktoru, Uluda Üniversitesi eski Rektörü) hakknda, ulaabildikleri tüm resmi ve özel çevrelerden bilgi toplayan grup, “Kantlardan, bu 8 akademisyenin itham edildikleri suçlar ilemedikleri  sonucuna vardk” dedi.  

Raporda “Bu akademisyenleri yarglayan sistemin, uluslararas yarg standartlarn karlamaktan çok uzak olduu”  ifade edildi. Buna sanklardan beinin hâkim önünde çkmadan önce 4 yl süreyle tutuklu kalmalar örnek gösterildi. 

Keza “Yarglama süreciyle ilgili analizlerin, polisin, savclarn ve yargçlarn uluslararas düzeyde kabul gördüü için uymaya mecbur olduklar kurallar ve Türkiye’deki usul yasalarn pek çok kere ihlal ettiklerini ortaya koyduu” ifade edildi. 

Raporda 

Dr. Faruk Yarman’n durumunun “derhal serbest braklmasn” gerektirecek kadar açk olduu belirtildikten sonra ( Dr. Harman hakknda verilen 16 yl hapis cezasnn Yargtay tarafndan 9 Ekim 2013 tarihinde bozulmas üzerine serbest brakld) 

Dr. Kemal Alemdarolu’ nun (Ergenekon davasndan 15 yl 8 ay 22 gün hapse mahkûm edildi), 

Dr. Ferit Bernay’n (Ergenekon davasndan 10 yl hapse mahkûm edildi), 

Prof. Dr. Mehmet Haberal’n  (Ergenekon davasndan 12 yl 6 ay hapse mahkûm edildii 5 Austos 2013 günü serbest brakld), 

Prof. Dr. Fatih Hilmiolu’nun (Ergenekon davasndan 23 yl hapse mahkûm edildi) ve 

Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran’n (Ergenekon davasndan 10 yl hapse mahkûm edildi) 

“Adil Yarglanma Hakk”ndan yararlanamadklar; 

Prof. Dr. Kemal Gürüz’ün  (“28 ubat” davasndan tutuklu olan Prof. Gürüz de ald 13 yl 11 ay hapis cezas ardndan Eylül 2013’de serbest brakld) derhal serbest braklmas gerektii belirtildi. Sebep olarak da Prof.Gürüz’ün “hakknda Ergenekon davas açldktan sonra birçok vesilelerle yurt dna gidip Türkiye’ye dönerek yarglanmaktan kaçmad” belirtildikten sonra “bilgisayarna polis tarafndan soruturmann banda el konmu bir insann artk hangi delilleri karartmas söz konusu olabilir, anlamak zor” denildi.   

Raporda Prof. Dr. Büra Ersanl’nn da 7 ay tutuklu kaldktan sonra serbest brakldna iaret edildikten sonra “Türk yargsndan, arkadamzn uluslararas yarglama standartlarna göre yarglanmasn talep ediyoruz” denildi.

Raporda, Türk Anayasasnn ve yürürlükteki yasalarn “insan haklarn koruma” ve “demokrasi” konusunda yetersiz hatta gerçek bir demokraside kabul edilemeyecek hükümler içerdii vurguland. Örnek olarak “terör” kavramyla ilgili tanmlamalarn “herhangi bir konuda hükümeti rahatsz edecek bir ey söylemeyi veya yasalara uygun bir toplantya katlmay kolaylkla terör suçu saymaya” müsait olduu vurguland.

Bu Makale Toplam 796 defa okundu.