Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 21 Haziran Perembe  2018
Bir ykm hikyesi
22 Eyll 2010, aramba

BZ Türklerin iyi bilinen bir hasleti(!) vardr. Çok iyi kurumlar kurarz. Ama baarl sonuçlar almaya balaynca ondan bkarz. Bir yolunu bulup ondan kurtulmaya bakarz. Ve herkes hayranlk duyduu srada biz kendi eserimizin cenaze namazn klarz. ÖSYM'den söz ettiimizi anlamadnz m?

ÖSYM biliyorsunuz Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezi anlamna geliyor.

Söze devam etmeden ykmlarmza örnek verelim:

1930'larda kurulan Halkevleri bir büyük “kültür devrimi” kurumu idi. Onlar 1951'de kendi elimizle mahvettik.

Köy Enstitüleri bizim gibi -o tarihteki tanmlamayla- “geri kalm” ülkelerde büyük bir eitim ve krsal kalknma kurumu olarak önce 1930'lu yllarn sonlarnda kuruldu. Çok ksa zamanda çok büyük bir kalknma arac olduu görüldü. Baars bizzat kuranlarn ban döndürdü. Bu kurumlar kendi ideolojilerinin fidelii olarak gördüler. Bu tepki dourdu. Ve 1950'de Köy Enstitüleri'nin ocana incir dikildi. 

Bu iki kurum yaasayd, Türkiye bugünkünden 50 sene ileride olurdu.

Siz bu listeye -Süleyman Demirel'in ifadesiyle- “son derece iyi kurulmu” olan modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de ilave ederseniz yanl olmaz.
Ama onun temeli salam olduu için istedikleri sonucu yllardr alamadlar. nanyoruz ki alamayacaklar da...

ÖSYM de öyle iyi bir kurum idi ama son Kamu Personeli Seçme Snav (KPSS) skandal bu kurumun belini krd.

Bu defakinde “ÖSYM'yi ele geçirme” amaçl ve uzun vadeli bir tertip mi daha çok rol oynad yoksa sistemdeki zaaf noktalarn göz ard eden ihmaller mi sebep oldu, dorusu emin deiliz.

Eer ÖSYM sistemini yasal bir zemine kavuturmak amacyla 3 yl önce hazrlanp hükümete sunulan yasa tasla önemsenip Meclis'ten geçirilseydi; ÖSYM'ye yeter “kadro” verilseydi; snava giren adaylarn ödemeleriyle oluan maddi kaynan 80 milyon TL'lik ksm son 3 ylda YÖK'e (Yüksek Öretim Kurulu) aktarlmasa da, “kopya” yeni teknolojilerin ve ekipmanlarn alnmasna harcansayd, böyle bir skandal yaar mydk?

Bu tabloya baknca, özellikle de Türkiye'yi son derece megul eden “cemaat” örgütlenmelerine ilikin hikâyeleri göz önünde tutunca insan ister istemez yukardaki ihtimalleri düünüyor.

O ihtimallerin aydnlanmas bilmiyoruz ne kadar zaman alr. Ama imdi önümüzde somut olaylar var.

Anlalyor ki “ortam dinlemesi” yoluyla, sorular da kaçrlm, yantlar da örenilmi.

Anlyoruz ki baz snavlarda kopya çekilecei Emniyet tekilatna önlem alnmas için bildirilmi. Dahas profesyonel “snav çeteleri” olumu.

Kendisinde bir kusur olmasa da, Prof. Yarmaan'n görevden ayrlmas bu durumda kaçnlmazd. Ama ondan önemlisi yeni ve herkese “güven veren” bir sistemin tekrar nasl kurulabileceidir.

yimser olabilir miyiz?

Bu Makale Toplam 821 defa okundu.