Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 21 Haziran Perembe  2018
Neyin stnl
01 Ekim 2010, Cuma

KAVGANIN hukuki boyutunu Adalet Bakanl kazand. Çünkü Hâkimler ve Savclar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yapsn bugünkü siyasi iktidarn arzusuna göre deitirecek olan Anayasa hükümleri, 12 Eylül referandumuyla kesinleip yürürlüe girdi.

Anlalan bu ihtimali göz önünde tutarak Adalet Bakanl mutfanda bir süredir hazrlklar yaplyormu.

Aksi söz konusu olsa, Anayasa'daki yeni hükümlerin yürürlüe girmesi üzerinden sadece 2 hafta sonra HSYK ile ilgili bir yasa tasla hazrlanp kamuoyuna sunulamazd.

Çünkü Türkiye'de bu kadar hzl bir bürokrasi yok!

Taslan kendisine gelince, daha önce Anayasa tartmalar srasnda ifade ettiimiz temel görüü tekrarlamaya mecburuz:

Anayasa'nn getirdii formül yargy bamszlatrc nitelikte deil ki, bu taslan ekillendirecei tasar ve onun yasalam ekli iyi olabilsin.

“Yargda reform yapacaz” dediler, “reform”un temel kurumu olan stinaf Mahkemeleri'ni 3 yl önce kurmu olmalar gerekirken, daha bir tekinin bile kapsn açamadlar.

Adalet ve Kalknma Partisi Program'nda verdikleri sözün tam aksini yaparak “yarg bamszln” daha da zedeleyen hükümler getirdiler. Örnein 22 üyeli yeni Hâkimler ve Savclar Yüksek Kurulu üyelerinden 4'ünü doruca tayin hakkn Cumhurbakan'na brakarak; Bakan ve Müstear' kuruldan çkarmayarak; Adalet Bakanl'na bal olan Türkiye Adalet Akademisi'ne 1 üye seçme hakk tanyarak zaten 7 üyeyi dorudan doruya yürütme gücünün emrine tahsis etmi oldular.

Geri kalan 5 üye bildiiniz gibi Yargtay ve Dantay üyeleri tarafndan doruca seçilecek. Onlarn bamszln tartamayz.

Yasann getirdii asl yenilik Genel Yarg'nn seçecei 7 ve dari Yarg'nn seçecei 3 üye ile ilgili.

Bu yenilik sadece HSYK üye saysnn artmas sonucunu dourmayacak. Genel ve dari Yarg'dan gelen üyeler seçildii zaman ortaya çkan tabloya bakarak Türk kamuoyu ya, “Bu HSYK yargnn bamszlna sahip çkabilir” diyecek veya “Yargnn herhangi bir devlet dairesinden farknn kalmad bir döneme girdik” hükmünü verecek.

O nedenle HSYK'ya gönderilecek üyeler için oy verecek olan yargç ve savclar tarihi bir sorumlulukla kar karya bulunuyorlar.

Yukarda söylediimiz gibi “tasar taslan” hazrlama konusunda hayli “eli çabuk” davranan Adalet Bakanl'nn, önümüzdeki günlerde yaplacak HSYK üyelii seçimleri konusunda da bo durmad duyuluyor.

Ho bugünkü Adalet Bakan'na bakan bir insan, onun HSYK üyelii seçimleriyle ilgili kulisi çoktan balatm olacan tahminde zorlanmaz.

Bakanlk kendi siyasi anlayna uygun isimlerin seçilmesini isteyeceine göre, o isimlerin kazanaca bir seçimin, “bamsz yarg” kavramn çöpe atma anlamna geleceini bilmek gerekir.

O nedenle bakanln hazrlad yasa taslandan önemlisi, HSYK'ya gönderilecek yargç ve savclarn “hukukun üstünlüü”ne mi, “hükümetin üstünlüü”ne mi inandklardr.

Bu Makale Toplam 1042 defa okundu.