Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 21 Haziran Perembe  2018
Kl'n derdi ne?
03 Ekim 2010, Pazar

MADEM siz Anayasa'dan söz ediyorsunuz, lafa ben de karrm dercesine Anayasa Mahkemesi Bakan Haim Klç da kimsenin kendisinden bir görü beklemedii srada Anayasa'da yaplabilecek deiiklikler konusunda görü açklad.

Açklad ama galiba bir çuval inciri de berbat etti. Sonra da düzeltmeye kalkt.


Önce ne dediine bakalm.
Anlalan Ankara'daki deneyimli 4 gazeteci kendisini ziyaret etmi. Söylediklerini Hürriyet Ankara Temsilcisi Metehan Demir öyle aktarm:
“Bence (deitirilmesi teklif dahi edilemeyen) ilk 3 maddeyi dondurmak, evrensel hukuk kurallarna uygun deil. Laiklii, demokrasiyi, hukuk devletini daha ileri götürecek düzenlemelere engel olmamas gerekir. Deiiklikler, ilk 3 maddedeki deerleri geri götürmüyorsa, Anayasa Mahkemesi izin veriyor. Bu deerlerin içini boaltan düzenlemelere ise izin vermiyor. O nedenle gerektiinde ilk üç maddeye pozitif olarak dokunulabilir. Bu hassas bir nokta.”
Baktk, SABAH Temsilcisi Klç'n sözlerini yukardakine yakn bir ifadeyle nakletmi. Türkiye Gazetesi ise kullanmam.
Haim Klç, bu sözlerini “lk üç madde deitirilebilir demek istedi” diye anlamlandran meslektamz sonra tekzip etti. “Benim sözlerimi Hürriyet, Sabah ve Türkiye gazeteleri doru yanstt” dedi.
Sayalm ki o arkadamz gerçekten “ilk üç madde deitirilebilir” derken, söylenmi olanlarn anlamn biraz zorlad.
Peki ama Klç'n sözlerinden “lk üç maddeye dokunulamaz çünkü onlarn deitirilmesi teklif dahi edilemez” anlam m çkyor yoksa “Anayasa Mahkemesi bu maddelerdeki deerleri ileri götürecek deiikliklere izin veriyor” mu demek istiyor?
Maksad bu ise o  bir bakma “malumun ilam”dr.
Ama SABAH'taki haberde, “Anayasada ilk üç maddeyi dondurmak evrensel hukuk kurallarna uygun deil” dedii de bildirildiine göre asl doru mesaj Metehan Demir'in verdii anlalyor.
O zaman Haim Klç'a sormak gerekiyor:
“Anayasamzn ilk üç maddesinin içeriini beenmediiniz için mi onlar ‘Evrensel Hukuk kurallarna aykr' buluyorsunuz, yoksa ‘Anayasalarda deitirilmesi teklif dahi edilemeyen maddelerin bulunmas evrensel hukuka aykrdr' m demek istiyorsunuz?”
Eer ilk 3 maddenin “içeriini” beenmiyorsa Klç neyi beenmediini söylemelidir.
Öyle ya “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir” diyen birinci maddeyi, “Türkiye Cumhuriyeti (...) demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir” diyen ikinci maddeyi yahut “Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür” diye balayan üçüncü maddeyi beenmiyor olabilir. Biz de o konuda düündüklerimizi ifade ederiz.
Yok “Anayasa'da deitirilmez hüküm olamaz” demek istiyorsa Alman Anayasas'nn 21 maddesinin, Yunanistan ve Portekiz Anayasalarnn da baz maddelerinin deitirilmesinin teklif dahi edilemeyeceini” kendisine anmsatmamz yetmez mi?

Bu Makale Toplam 1403 defa okundu.