Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 25 Haziran Pazartesi  2018
Gl'n uyarlar
05 Ekim 2010, Sal

ARAYA Anayasa Mahkemesi Bakan Haim Klç'n “Anayasa'nn ilk üç maddesinin evrensel hukuka uymadna” ilikin sözleri ve bir de pazar tatili girince ister istemez geciktik. Ama Cumhurbakan Abdullah Gül'ün TBMM'deki konumasn görmezden gelmeye hakkmz olmadn dikkate alarak, “Düündüklerimizi okuyucularla paylamalyz” dedik.

Önce belirtelim:

Cumhurbakan Gül'ün Çankaya'ya çkalberi yapt “Yasama yln aç” konumalarnn en içeriklisi bu sonuncusuydu. Önemli baz gerçekleri kendi üslubunun izin verebildii kadar açk ekilde dile getirdi. Onlar söylerken “Acaba hükümeti krar mym?” endiesini tamyormu gibi davrand.

Örnein demokrasilerde “Çounluun yönetim yetkisinin snrsz olmad bir gerçektir” sözü “Tarihimiz göstermitir ki bunu bir an olsun unutanlar (...) Türk halknn güvenini kaybetmilerdir” uyars, herhalde bugünkü siyasi iktidar hedef almaktayd.

Baz sütun yazarlarnn da iaret ettii gibi Gül'ün “Ülkenin tüm önde gelen siyasi akmlarnn temsil edilmedii bir Meclis, eksik bir Meclis olacaktr” eklindeki sözleri açk bir ekilde “Seçim barajnn yüzde 10'dan aa çekilmesi gereklidir” demenin bir baka türüdür.

Bilindii gibi yüzde 10 barajnn savunucusu Babakan Tayyip Erdoan'dr. Son günlerde bir konumasnda azndan çkan “Bu konu da tartlabilir” benzeri bir sözü saymazsanz, bugüne kadar yüzde 10'u hep “ülkemizdeki siyasi istikrar” adna savunmutur.

Gül'ün deindii üçüncü konunun da asl hedefi bize kalrsa doruca Babakan Erdoan idi. Çünkü Gül, “siyaset dilinin yenilenmesi ve dinamik, hogörülü bir siyaset dilinin egemen olmas” isteini dile getirirken en çok Babakan Erdoan'n üslubunun ikâyet konusu olduunu elbet biliyordu.

Gerçi Gül'ün ifadesiyle “ykc” siyaset dilinin ülkemizdeki geçmii 1946'lara kadar gider.

O srada CHP iktidarna kar daha yumuak bir dil kullanmay isteyenlerle sert bir muhalefet stratejisi güdenler Demokrat Parti içinde ihtilafa dümülerdi.

Osman Bölükba, Fuat Arna, Ahmet Tahtaklç o nedenle DP'den ayrlp Millet Partisi'ni kurmulardr.

Onlarn sert muhalefeti yüzünden iktidarla muhalefet bir araya gelemez oldu. Demokrasimiz bu yüzden “sarlar diyalou ve körler kavgas” içinde yllarn kaybetti.

Gül'ün “Basn hürriyetinin olduu bir ülkede yanllar hiçbir zaman saklanamaz” eklindeki sözleri ile, “özgürlük” adna “bireysel ve mevzii olaylar üzerinden özellikle güvenlik güçlerimizi ypratmaya çalanlara” dönük uyars da hem iktidara hem de “yanda” medyaya verilmi mesajd.

Gerçi konumasnda ilk defa “Kürt sorunu” diye nitelendirdii problemin “demokratik standartlarmzn yeterli hale gelmesi” yoluyla çözülebileceine ilikin görüü de önemliydi ama en vurucu beyan özellikle Ergenekon sanklarnn durumuna ilikin olan idi. Nitekim Gül, Adalet datmnda görevli olan sarlara “tutukluluu fiili bir mahkûmiyet durumuna dönütürmemeleri gerektiini” söyledi.

Herkes görevini doru yapsn demenin bundan incesi var m? 

Bu Makale Toplam 1092 defa okundu.