Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 21 Haziran Perembe  2018
niversitede zgrlk
08 Ekim 2010, Cuma

KONUYU baz siyasilerimizle baz aydnlarmz gibi sadece “eitim özgürlüü ve kii haklar” yönünden ele alrsanz, yant basittir: Üniversitelerde türbann yasaklanmasn savunamazsnz. Çünkü oradaki örenci 18 yan geçmi biridir.

Kendi kyafetine kendisi karar verir. Siz de, “Buna kimse karamaz” dersiniz.

Özellikle üniversiteler gibi temel özellii “özgürlük” olan -veya olmas gereken- kurumlarda, üniversiteyi üniversite olmaktan çkaracak kararlardan, kurallardan, uygulamalardan uzak durmak gerekir.
Bu madalyonun ön yüzü... Peki ya arka yüzünde ne var?
Önce “üniversitelerdeki özgürlük ortam”ndan balayalm da sonra “türban”la ilgili noktaya geliriz.
Üniversitelerde özgürlük, “derse türbanla girmek isteyen” örenciye lazmdr da, Yldz Teknik Üniversitesi'ne gelen Cumhurbakan'n protesto etmek isteyen örenciye lazm deil midir?
“Türbana özgürlük” diyenler, polisin srf bu nedenle saçndan sürükleyerek götürdüü kz örenci ile arkadann fotorafn görünce acaba “çifte standart” utancn yaamadlar m?
Bu çocuklarn suçlar da, bundan aylar önce Roman kökenli vatandalarmzla bulumak için Abdi pekçi Spor Salonu'na gelen Babakan Tayyip Erdoan'a, “Parasz eitim istiyoruz” diye baran, bu yüzden tutuklanarak “gizli örgüt üyesi olmak” suçlamasyla 15 yla kadar hapis cezas istemiyle aylardr yarglanan Ferhat Tüzer ile Berna Ylmaz'a “özgürlük” istemeleriymi.
Babakan'dan “parasz eitim isteme”nin ve bu yüzden tutuklanan arkadalarnn “özgür” kalmasn savunmann bu kadar ar suç sayld bir üniversite ortamnda “türban tek özgürlük sorunu” mudur?
Bugün “türban”l örenci için “özgürlük” sorunu var da, üniversite içinde kendi eilimlerine göre “kulüp” kurmak isteyen örencilerin, kültürel faaliyetlerde bulunmak isteyenlerin, yayn yapmaya kalkanlarn, “örgütlenme özgürlüünü” kullanmay düünenlerin “özgür” olduunu söylemek mümkün mü?
Üniversite çana gelmi yani aynen “türbanl” örenci gibi 18'ini geçmi öteki örencilerin üniversite yönetimleriyle ilikilerinde her bakmdan 8-10 yandaki çocuk muamelesi gördüü yalan m?
Eer yanlmz varsa birileri yant versin:
Selçuk Üniversitesi'nde elini kz arkadann omzuna att için iki örenci hakknda soruturma açlmas neyin kantdr?
“Gençlik AKP'yi Taksim'de uyaryor” diye afi açtklar; “rektörü protesto ettikleri” ve TEKEL içileri direniini destekleyen bildiri dattklar gerekçesiyle stanbul Üniversitesi'nin 11 örenci hakknda “uzaklatrma” cezas vermesi oradaki “özgürlüü” mü gösteriyor?
Haa... “Türbana özgürlük” mü demitiniz?
Onun snrn sizin, benim kanaatlerimizle mi belirleyeceiz, Yüksek Yarg'nn kesinlemi, üstelik Avrupa nsan Haklar Mahkemesi tarafndan da “hukuka uygun” bulunmu kararlaryla m?
O kararlar “Müslümanlarn çounlukta olduu bir ülkede demokrasiyi ve onun temel direi olan laiklii korumak için alnan bu önlem hukuka uygundur” diyorsa -ki öyle diyor- daha ne laf ediyoruz?
Hani hepimiz “hukukun üstünlüüne” inanyorduk?

 
Bu Makale Toplam 947 defa okundu.