Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 25 Haziran Pazartesi  2018
Gle gle Trkiye'm
21 Ekim 2010, Perembe

AVRUPA nsan Haklar Mahkemesi (AHM) üniversitelerde “türban” yasan “demokratik rejime, laiklii koruma anlayna” uygun bulmutu ve özellikle Türkiye gibi Müslüman halkn çounlukta olduu bir ülkede yasa koyucunun “laiklii koruyucu önlemler almasn” demokrasinin yaamas yönünden önemli gördüünü söylemiti, deil mi?

Siz öyle sann!

Dorusu biz de öyle sanyorduk.

Anayasa Mahkemesi hem 1989'da hem de 1991'de verdii kararlarla “üniversitelerde dini inanç ifade eden kyafet” hariç, klk kyafet yönünden serbestlii kabul etmiti böylece “türban”la ilgili yasan sürmesine karar vermiti deil mi?

Siz öyle sann'

Dorusu biz de öyle sanyorduk.

Dantay'n çeitli dairelerinden çkan tam 22 kararda, “üniversitelerde türban yasa uygulamasn” hem hukuka hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerine uygun bulmutu deil mi?

Siz öyle sann!

Zaten biz de öyle sanyorduk.

Bir hukuk devletinde yasalara uyma, yasalarn Anayasa'ya aykr olmamas ve tüm kurallarn temelde “hukuka” uygun olmas düzenin temelini tekil eder diye öretmilerdi deil mi?

Siz öyle sann!

Biz de öyle sanyorduk.

Anayasa'nn 138'nci maddesinin son fkrasnda “Yasama ve yürütme organlar ile idare, mahkeme kararlarna uymak zorundadr; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarn hiçbir surette deitiremez ve bunlarn yerine getirilmesini geciktiremez” deniyor deil mi?

Siz öyle sann!

Biz de öyle sanyorduk.

Yüksek Öretim Kurulu (YÖK) Bakan Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'n stanbul Üniversitesi Rektörlüü'ne bir mektup yazp “snflara giren türbanl örencilere ses çkartan yakarm” tehdidini dile getirdii ortaya çkncaya kadar biz yukardaki kurallarn hepsinin geçerli olduunu ve olacan sanyorduk.

Siz de öyle saymaya -isterseniz- devam edin.

Artk tartmasz bir ekilde ortaya çkt ki, Türkiye'de “hukukun üstünlüü” diye bir kavram kalmamtr.

YÖK Bakan'nn mektubu, Anayasa Mahkemesi'nin, Dantay ve AHM'nin kararlarndan üstündür. 

Nitekim o yüksek mahkemelerin kararlarna uyma zorunluu fiilen ortadan kalkmtr.

Ama hâlâ hukuka bel balayan, hâlâ yasalar yürürlükte sanan, hâlâ mahkeme kararlarnn herkesi baladna inanan  birileri vardr ve onlar temsilen Yargtay Cumhuriyet Basavcs dün, “üniversitelerde yasalara, mahkeme kararlarna aykr ekilde serbestlik” ilan edenlere, “hukuki sorumluluklarn” anmsatmaya ihtiyaç duymutur.

Sayn Basavc bu -bizce tarihi- uyary yapadursun, Adana'dan ve Mersin'den, “ilköretim çandaki türbanl kz çocuklarnn okula kabul edildiklerine” ilikin haberler gelmektedir.

Ne diyelim?

kinci Cumhuriyet hayrl olsun!

Bu Makale Toplam 876 defa okundu.