Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
lkemizde Yabanc Kuvvetlerin Tasarrufunda Arazi Var M?
Kaynak : | 20.11.2012
lkemizde Yabanc Kuvvetlerin Tasarrufunda Arazi Var M?

 

Milli Savunma Bakan smet Ylmaz, AKP’nin iktidara geldii 3 Kasm 2002 tarihinden beri ülkemize ait topraklardan  “fiilen yabanc yahut uluslararas kuvvet veya NATO Silahl Kuvvetleri tarafndan kullanlan olup olmadna”   ilikin YAZILI soruya yant vermekten kaçnd.

Milli Savunma Bakanna bu soruyu, 10 Mays 2012 tarihinde stanbul Milletvekili Oktay Eki yöneltmi, “ülkemizde yabanc kuvvetler tarafndan kullanlan arazi varsa bunun yeri ve yüzölçümü nedir? Bunlar söz konusu güçlere hangi tarihte ve hangi hukuki dayanaa göre devredilmitir?” diye de sormutu.

Eki, söz konusu soruyu özellikle Malatya/Kürecik’e konulandrlan füze radarlar üssünün bulunduu arazinin, “Türkiye’nin ülke topra statüsünde olup olmadn anlamak için” yönelttiini söyledi. “Bakann bu soruyu (varsa ülkemizin baka yerlerindeki bu tür gizli toprak parçalarn) yantlamamas, bir takm gerçeklerin kamuoyundan gizlendii anlamna geliyor olmal” dedi.

Milli Savunma Bakan Ylmaz, önergedeki sorular yantlamak yerine, son on ylda Türk Silahl Kuvvetlerinin elinde bulunan tanmazlarn yüzölçümünün 91 bin dönümü  (tam rakam 90.992.697 metre kare) bulduunu, buna karlk Türk Silahl Kuvvetlerine ayn süre içinde 167 bin dönüm (tam rakam 167.177.790 metre kare)  tanmaz tahsis edildiini bildirdi. 

 

Oktay Eki'nin Milli Savunma Bakan'na 10 Mays 2012 tarihinde sorduu ve süresi içerisinde yantlanmad için 16 Austos 2012 tarihinde yineledii sorular öyleydi:

 

''1- 3 Kasm 2020’den 1 Mays 2012 tarihine kadar Türk Silahl Kuvvetlerinin tasarrufu altnda bulunan araziden ne kadar:

a) Baka kamu kurumlarna tahsis edilmi

b) Sat ve ya hak devri yoluyla hakiki yahut tüzel kiiliklere devredilmitir?

c) Bu arazilerden halen fiilen yabanc devlet yahut uluslararas kuvvet veya NATO Savunma Örgütü silahl kuvvetleri tarafndan kullanlan varsa, yer ve yüzölçümleri nedir? Bunlar söz konusu güçlere hangi tarihte ve hangi hukuki dayanaa göre devredilmitir?

2- Yukarda belirtilen süre içinde Türk Silahl Kuvvetlerine tahsis edilen arazi var mdr? Varsa yeri ve yüzölçümü nedir?''

 

Milli Savunma Bakan smet Ylmaz'n, Oktay Eki'nin sorularna 2 Kasm 2012 tarihinde verdii yantlar aadadr:

 

''1. 03 Kasm 2002-01 Mays 2012 tarihleri arasnda Millî Savunma Bakanlna tahsisli bulunan tanmazlardan, askeri maksatlarla kullanmna ihtiyaç kalmamas nedeniyle Maliye Bakanlna iade edilen veya kamu yarar olmas nedeniyle dier Kamu Kurumlarna tahsis edilmek üzere devredilen tanmazlarn toplam yüzölçümü 90.992.697 m2 dir. 189 sayl Millî Savunma Bakanl skan htiyaçlar için Sarfiyat cras ve Bu Bakanlkça Kullanlan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmayanlarn Satlmasna Selahiyet Verilmesi Hakknda Kanun kapsamnda bulunan ve Maliye Bakanl tarafndan sat yaplmak suretiyle devredilen tanmazlarn toplam yüzölçümü 3.406.594 m2 dir.

2. 03 Kasm 2002-01 Mays 2012 tarihleri arasnda Türkiye genelinde Türk Silahl Kuvvetlerine tahsis edilen tanmazlarn toplam yüzölçümü 167.177.790 m2 dir.

3. 03 Kasm 2002-01 Mays 2012 tarihleri arasnda kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi amacyla Maliye Bakanlnca Jandarma Genel Komutanlna tahsis edilen arazinin toplam yüzölçümü 44.975.288 m2 dir, tanmaz üzerindeki kamu hizmetinin sona ermesi veya tahsis amacnn ortadan kalkmas sebeplerinden dolay 15.147.361 m2 tanmaz ise tahsisi kaldrlarak Maliye Bakanlna iade edilmitir.

4. Sahil Güvenlik Komutanl tarafndan 03 Kasm 2002-01 Mays 2012 tarihleri arasnda baka kurum kurululara tahsis edilmi, sat veya hak devri yoluyla hakiki yahut tüzel kiilere devredilmi arazi bulunmamaktadr. Belirtilen tarihler arasnda Sahil Güvenlik Komutanlna tahsis edilen arazinin toplam yüzölçümü 392.005 m2 dir.

Bilgilerinize sunarm.

smet Ylmaz 

Milli Savunma Bakan''

Bu Haber Toplam 1208 defa Okundu.