Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
Bu teklif, hukuk devleti tabutuna son iviyi akan neri gibi grnmektedir
Kaynak : http://haberciniz.biz/mit-teklifi-icisleri-komisyonunda-2638332h.htm | 22.02.2014
Bu teklif, hukuk devleti tabutuna son iviyi akan neri gibi grnmektedir

Milli stihbarat Kanunu'nda deiiklik öngören teklifin tümü üzerindeki görümeler, TBMM çileri Komisyonu'nda sürüyor.

 

BDP rnak Milletvekili Hasip Kaplan, "Çözüm sürecini dinamitlemek, bu sürecin bitmesini isteyenlere asla prim vermedik ve vermeyeceiz. Bu ülkenin insanlar olarak hepimiz sorumluluk altndayz" dedi.

 

"Teklifin içinde mral görümelerini ilgilendiren konularn binde bir" olduunu belirten Kaplan, dinlemeler ve baz düzenlemelerin yeniden ele alnmas gerektiini söyledi.

 

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Topta, "Teklifi geri çekin. Güçlü bir istihbarat örgütüne ihtiyacmz var ama denetimsiz ve dokunulmazlklarla donatlm bir istihbarat örgütüne deil. Bu yasa çkarsa, MT, El Muhaberat'a; Türkiye de Esad'n Baas rejimine dönüür" dedi

 

CHP stanbul Milletvekili Celal Dinçer, teklifle, polis devletini, tek adaml kurumsallatran bir adm atldn öne sürdü.

 

"Siyasi muhalifleri yok etmek için görev verilirse MT bunu yapacak m?" diye soran Dinçer, "MT'e anayasa üzerinde yetkiler tannyor. HSYK gibi bu da bir panik düzenlemesidir. MT mensuplarna, milletvekillerinin dokunulmazlnn üzerinde bir dokunulmazlk getiriliyor" ifadelerini kulland.

 

MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, teklifin zamanlamasnn manidar olduunu söyledi.

 

CHP stanbul Milletvekili Oktay Eki, "Öyle geni yetkilerle bir MT yaratmaktayz ki paralel devlet kavramn kendimiz yasayla kurmu olacaz. MT'e, Anayasamzn hepimize güvence tekil eden hükümlerinin tamam çöpe atma imkann veriyor" diye konutu.

 

"MT teklifi böyle geçerse hiç birimiz 'yatak odamzda MT'ten kimse yok' diye düünemeyeceiz" ifadesini kullanan Eki, özel hayatn bu derecede ar bir saldrya maruz kalacan savundu.

 

Eki, "Bu teklif, hukuk devleti tabutuna son çiviyi çakan öneri gibi görünmektedir. Cinayete, devlet yasa çkararak izin veriyor" görüünü öne sürdü.

 

"MHP'yi dinlediniz mi, dinlemediniz mi?"

 

MHP Konya Milletvekili Faruk Bal, teklifin geneli üzerindeki görümeler srasnda yapt konumada, Türkiye'de bir parti devleti zihniyeti olduunu, teklifin kanunlamasnn ardndan ise parti devletinin bir adm ötesine geçilerek, "siyasallatrlm, silahlandrlm, Babakan'n ifadesiyle 'herkesin inine girebilecek' yetkilerle donatlm bir MT ile istihbarat devleti yaratlacan" savundu.

 

2011 yl seçimleri öncesinden MHP Genel Merkezi'nin dinlendii ve genel merkez binas önündeki üpheli aracn MT'e ait olduu yönündeki iddialar hatrlatan Bal, "Ben buradaki MT temsilcisi arkadalara soruyorum: MHP'yi dinlediniz mi, dinlemediniz mi? Dinlemediyseniz niye çkp açklama yapmadnz?" ifadelerini kulland.

 

CHP Gaziantep Milletvekili Ali Serinda da teklifin pek çok açdan anayasa aykr olduuna ileri sürerek, özel hayatn gizliliini ve basn hürriyetini ortadan kaldrdn savundu. Babakan Yardmcs Beir Atalay'n istihbarat faaliyetlerinin parlamenter denetim altna alnmasna ilikin sözlerini hatrlatan Serinda, CHP'nin bu yöndeki teklifin iki yldr bekletildiini hatrlatt. Serinda, "Bu teklifimiz iki yldr bekletilmekteyken, sizin 'MT, parlamentonun denetimine tabi tutulmas gerekir demeniz ne kadar inandrcdr, kamuoyunun takdirine brakyorum" dedi.

 

MT'e operasyonel görev yetkisi verilmemesi gerektiini de belirten Serinda, istihbarat yetkisi ve operasyonel görev yetkisinin bir arada bulunmasnn sakncal olduunu söyledi.

 

Teklif sahiplerinden AK Parti Nide Milletvekili Alpaslan Kavaklolu ise Türkiye'nin bulunduu corafyann zorluklarna dikkati çekerek, bu zorluklarla mücadelede MT'in görev ve sorumluluklarna dikkati çekti.

Bu Haber Toplam 539 defa Okundu.