Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
Salk Bilgilerimiz DATA MED simli Firmaya m Satld?
Kaynak : | 21.02.2014
Salk Bilgilerimiz DATA MED simli Firmaya m Satld?


OKTAY EK:


''Sayn Çalma ve Sosyal Güvenlii Bakanna sormak istiyorum. Daha önce aslnda Sayn Bakana yazl soru olarak takdim ettim fakat yantn almadm. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanlnn vatandalarmzn her birinin salk durumu hakknda çeitli salk kurumlarndan muayenehanelerden ve dier kaynaklardan elde ettii bilgileri Data Med isimli bir firmaya satt doru mudur? Sat yapldysa bunun yasal dayana nedir? Anayasa'mzn 20'inci maddesinin herkes kendisiyle ilgili kiisel verilerin korunmasn isteme hakkna sahiptir eklindeki hükmü karsnda bu bilgilerin sat konusu olmas Anayasa'nn ve Türk Ceza Kanunu'nun ayn amaçl konulmu hükümlerinin ar bir ekilde ihlali anlamna gelmemekte midir?''


ÇALIMA VE SOSYAL GÜVENLK BAKANI FARUK ÇELK'N YANITI:


''Kiisel verilerin korunmasyla ilgili düzenlemeyi de aslnda birkaç kez ifade ettik. Burada kiilerin kiilik haklarn bir bakasna verme, irketlere verme gibi bir durum kesinlikle söz konusu deildir, salkla ilgili bilgiler, bölgeyle ilgili bilgiler söz konusudur. Bir firmaya deil müracaat eden gerek kamu gerekse dier kesimlere talep eden bütün firmalara verilmektedir. Burada bir artmz vardr, herhangi bir firmann bilgileri bir yere verilecekse o firmann muvafakati art getirilmitir. Dolaysyla, kesinlikle bir adaletsizlik ve kesinlikle kiisel verilerin bir bakasna verilmesi gibi bir durum söz konusu deildir. Çok daha geni bir bilgiyi, yazl olarak da bizzat ayrntl bir ekilde bilgilendirme imkânmz olabilir. Bu uygulama önemli bir uygulama.''

Bu Haber Toplam 629 defa Okundu.