Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
''Trk taraf temel ilkelerden vazgeti mi bilemiyorum.''
Kaynak : http://www.turksam.org/tr/haberin-yorumu-detay/925-milletvekilleri-turksam-icin-kibris-taki-muzakereleri-degerlendirdi | 13.02.2014
''Trk taraf temel ilkelerden vazgeti mi bilemiyorum.''

 

“Rahmetli Rauf Denkta Rumlarn önerilerine kar çkt zaman hep belirli noktalar vurgulard. Onlardan birisi, benim hatrladma göre, Kbrs’taki müzaker ve devletin alaca ekille ilgili tartmalarn bu sorunun iki ayr kurucu devlet esas üzerine dayanmadkça, Türklerin açsndan ilerisi tuzakla dolu bir çözüm olduunu belirtmitir. Bu nedenle, öyle yapalm böyle yapalm bir araya gelelim tek devlet olarak sürelim gidelim Türklerinde kuzeyde bir yeri olsun,  güneyde de Rumlara ait bir bölüm olsun Türklerin zabtas olsun Rumlarn zabtas olsun filan gibi meseleler bir göz boyama aldatma formülü olarak ifade ediliyordu. Hani siz istiyorsanz kuzeyde kendi bayranz da sallandrn bizde güneydekilere yaparz ortak bayrak olarak ta bir ey çizeriz. O bayra da sallandrrz. Bu belirli bir aamadan sonra taraflarn birbiriyle geçinemeyeceini gördükleri dakikada kendi iradeleriyle bir çözüm üretmek zorunda kaldklar zaman Türkleri gayri meru bir ey içine sokmu olur. Eylem içine girmi bir konuma sokulurlar. Hâlbuki kendi özgür iradesiyle kurulmu Türk devleti, güneydeki Rum devletiyle bir ibirlii yapacak olursa bunu hukuka uygun bir ekilde ileride yürümedii zaman ayrmak mümkün olabilir.

imdi ben son zamanlarda Türk tarafnn bu temel ilkeden vazgeçip geçmeyeceini bilmiyorum vazgeçtiyse bunun bedelini ödemeyi göze alrlar m bilmiyorum. Yalnz bir ey söyleyebilirim, Mehmet Ali Talat’la hem daha sonra Doktor Dervi Erolu ile müzakerelere katlan gayet akll bir teknisyen var idi o sonra yanl duymadysam KKTC dileri bakan oldu. Yani hatta u anda muhtemelen Kuzey Kbrs’n dileri bakan sfatn tayan politikacs o olabilir. Kudret Özersay, o son derece akll bir teknisyen olarak üzerimde izlenim brakt. Kbrs’a gelip gitmelerimizden ve oradaki görümeler srasnda orda bilgilerinden hareket ediliyordu, ayrca Sayn Özersay ile karlkl tartmalarmz oldu o tarihlerde. Özellikle rahmetli Denkta’n Rum kesiminin temsilcilerinin ne tür formül getirirlerse getirsinler bunun ardnda mutlaka bir tuzak bulunduunu düünmemiz lazm diye uyarda bulunduunu çok net anmsyorum. Yani o beklenti, yani o tahmin benim açmdan makul bir tahmin idi” olarak deerlendirdi.''

Bu Haber Toplam 623 defa Okundu.