Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
CHP'li Eki meclis anketinin sonularn aklad
Kaynak : http://siyaset.milliyet.com.tr/chp-li-eksi-meclis-anketinin/siyaset/detay/1795055/default.htm | 20.11.2013
CHP'li Eki meclis anketinin sonularn aklad

Eki, Meclis'te düzenledii basn toplantsnda, milletvekillerine, Meclis'in ileyiinden memnun olup olmadklarna yönelik yapt 12 soruluk anketin sonuçlarn açklad.

 

 Form gönderdii 550 milletvekilinin 70'inden yant geldiini belirten Eki, bu yantlarn 550 milletvekilini esas alacak ekilde deerlendirildiinde çou milletvekilinin Meclis'in ileyiinden memnun olmad ve Meclis'te en çok "iletiim" sorunu yaand sonucunun ortaya çktn kaydetti.

 

 Genel Kurul çalmalarna ne konuulacan bilmeden gelenlerin orannn 70 yant içinde yüzde 66 olduunu, bunun 363 milletvekiline tekabül ettiini ifade eden Eki, "bilerek" geldiini söyleyenlerin orannn ise yüzde 34 olduunu, yani 187 milletvekilinin gündemden haberdar olduu sonucunu gösterdiini belirtti.

 

 TBMM çalmalarn verimsiz bulanlarn orannn yüzde 78 olduunu bunun da 429 milletvekiline tekabül ettiini ifade eden Eki, yüzde 70'in de Meclis çtüzüü'nün deitirilmesi gerektiini düündüünü söyledi.

 

 Eki, kendisini "ilevsiz", bir dier ifadeyle "ie yaramaz" hissettiini ifade edenlerin orannn da 60 yant içinde yüzde 44 olduunu, bunun 248 milletvekili anlamna geldiini ifade ederek, yine ankete göre milletvekillerinin çok büyük bir ksmnn yazl sorulara bakanlar tarafndan verilen yantlar çok yetersiz bulduunu kaydetti.

 

 Bir parlamentoyu iyi ve verimli hale getiren en önemli mekanizmalardan birinin komisyon çalmalar olduuna dikkati çeken Eki, ancak iletiim zaafnn komisyonlarda tekliflerin, tasarlarn pimesini, irdelenmesini, yeterince olgunlamasn engelleyen bir tablo oluturduunu belirtti.

 

 Genel Kurul Salonu'nun akustik sorununa da deinen Eki, salonda önde oturan ilk 3 srann kürsüde ne söylendiini duyup, izleyebildiini, orta ve arka sradaki milletvekillerinin ise salonda önde cereyan eden hususlardan hiçbirini bilmediini iddia etti. Eki, "Ertesi gün sizin yazdklarnzdan öreniyoruz. O nedenle bir ksm milletvekilleri hoparlörlerin altna snyoruz, öbekleniyoruz. Meclis'in Genel Kurul Salonu Türkiye'de akustii en kötü salonlardan biridir. Söylenenleri ya hoparlör altnda ya kürsüye yaknsanz ya da televizyondan izliyorsanz anlayabilirsiniz" dedi.

 

 Eki, Genel Kurul'daki görümeleri milletvekillerinin ne oranda izleyebildiine ilikin soruya yant veren 69 milletvekilinden, "izlerken zorlanyorum" diyenlerin, tüm vekillerin yüzde 29'una yani 160 milletvekiline tekabül ettiini belirtti. Eki, anket sonuçlarnn 270 milletvekilinin görümeleri izleyebildii, 120 milletvekilinin de çok kolay izledii sonucunu ortaya koyduunu kaydetti.

 

 Ankete cevap verenlerin siyasi parti dalmnn nasl olduu yönündeki soru üzerine Eki, milletvekillerinin vicdannn sesini ve kendi gerçeini yanstabilmesi için özellikle kimliklerini açklamamalarn istediini bildirdi.

 

 Anayasa Uzlama Komisyonu'nun çalmalar süresince 3 milyon lira harcama yapld yönündeki haberlerin hatrlatlmas üzerine Eki, "Böyle bir hesab yapana ben üzülürüm. Bu tür meseleler 'bir günde, 5 ayda filan çözüme ular' diye bekleyenler kendi aceleciliklerine baksnlar. Yine bu tür meselelerde parann hesab yaplmaz. Parann hesabn yapana zerzavat almak düsün, baka bir ey yapmak düsün" diye konutu.

Bu Haber Toplam 666 defa Okundu.