Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
Kk Admlarla Byk Sonuca Yolculuk
Kaynak : Cumhuriyet Gazetesi 29 Temmuz 2013 Tarihli Say 2. Sayfa | 05.08.2013
Kk Admlarla Byk Sonuca Yolculuk

Bu ülkede zor olan eylerin banda yeni bir fikir üretmek gelmez. Türklerin hem kendi gelimelerine hem de uygarla katk saylacak bulular az deildir. Örnein "halkevleri", "Köy Enstitüleri" ve talihsiz Köykent projesi bunun somut örnekleridir. 

 

Bizim en büyük zaafmz, ürettiimiz fikri yaama geçireceimiz yahut yaama geçirdiimiz fikri (projeyi) yaatmaya sra gelince görülür.

 

Kimsenin pek fark etmedii öyle bir buluumuz daha var:

 

Mesudiye halk olarak ilçemizin, "DOGRUDAN DEMOKRAS YOLUYLA kalknabileceini iddia ediyoruz. 

 

Gördüünüz gibi iddiamz çok yaln. Yaptmz da çok basit:

 

Her yl Temmuz aynn ilk Cumartesi günü saat 10'da ad imdi "Ylmaz Korkmaz Kültür Merkezi" olan salonda ÇARISIZ olarak toplanyoruz. Orada –sadece ve sadece- ilçenin sorunlarn konuuyoruz. Çözüm amaçl kararlar alyor sonra bu kararlarn uygulanp uygulamadn üç ayda bir yaptmz "Deerlendirme Toplants"nda irdeliyoruz. Böylece ilçemize bir eyler kazandryoruz. 

 

Üç eye dikkat ediyoruz: 

 

Kurultaya “siyaset” sokmuyoruz. Kimseyi dlamyoruz. Herkesin “eitlii” ilkesini uyguluyoruz.

 

Mesudiye Kurultaylar 23 yldr yayor. Artk güvenle söyleyebiliriz ki, "Mesudiye Kurultay" dediimiz bu proje en önemli snav geçti yani SÜRDÜRÜLEBLRLN ispatlam oldu. 

 

Mesudiye Kurultaylar ilçeye –baz yllar az, baz yllar çok olmak üzere- çok ey katt. Sonuçtan biz memnunuz ama asl önemlisi 18'inci Kurultay, çok iddial bir proje daha üretti. O Kurultayn kinci Deerlendirme Toplantsnda:

 

"Cumhuriyetimizin 100'uncu ylna rastlayan 2023'de Mesudiye'de, DÜNYA DEMOKRAS FORUMU adyla uluslararas bir konferans düzenlenmesine ve dünyann tannm düünce ve devlet adamlarnn demokrasi konularn tartmasna" karar verildi.   

 

Mesudiye gibi merkez nüfusu 3 bini, toplam nüfusu en iyimser ifadeyle 20 bini zor bulan bir ilçe için çok büyük (hatta hayalî) görünen böyle bir projenin ilk admn bu yl 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde Mesudiye'de yaadk. öyle oldu:

 

Mesudiye'nin yetitirdii deerli evlatlardan Prof.Dr.Aziz Eksi, "2023 Dünya Demokrasi Forumu" için 3 kademeli bir proje hazrlad. 

 

Projenin birinci adm 2013 ylnda Mesudiye'de "Türkiye Demokrasi Forumu-2013" adyla bir toplant yaplmasn öngörüyordu. Bu toplantya Türkiye'nin her tarafndan "yerel kalknma" konusunda baarl deneyim sahipleri çarld. Onlarn bilgi, görgü ve deneyimleri paylald. Bir kii hariç, çarlan 41 konumacnn hepsi Mesudiye'ye geldi. Tamam konutu. Çok ilginç baar öykülerini paylald. Onlarn anlattklar, 23'üncü Kurultaya katlanlar dâhil ülkenin her yerinden gelen 700 kadar katlmcy çok etkiledi.

 

Ve -öyle sanyoruz ki- hepsi TÜRKYE'DE HALEN TEK OLAN Mesudiye Kurultay modelinden etkilenmi olarak ve memnun bir ekilde Mesudiye'den ayrld. 

 

kinci aama 2018’de, çevre ülkelerdeki yerel kalknma örneklerinin tartlaca “Avrasya Demokrasi Forumu-2018”lge gerçekleecek.

 

Üçüncüsü de 2023’sde “Dünya Demokrasi Forumu-2023”le yaama geçecek.

 

Her Forum bize bir sonrakinin Mesudiye’de düzenlenebilmesi için gerekli dersleri verecek.

 

Aslnda daha Birincisi için bile karmzda büyük sorunlar vard:

 

Mesudiye'ye gelmi olanlar ilçede Belediye'nin misafirhanesini saymazsanz bir otelin dahi bulunmadn bilirler. Daha yakn yllara kadar ilçede restoran denebilecek bir yer olmad da kimsenin meçhulü deildir. Ama isterseniz çare her zaman vardr:

 

Konuklar köylerde arlamak için özel bir kampanya balatld. Evini konuklara açmak isteyen hemerilerimiz 700 kiiyi arlayabileceimizi ortaya koydu. Gerçi bunlarn tamamna ihtiyaç duyulmad ama konuklar memnun edecek her ey bu suretle salanm oldu.

 

Sadece kalacak yer bulmak yetmiyordu. Bu i için yeterli maddi kaynak yaratmak da gerekiyordu. Bu yük stanbul Mesudiyeliler Dernei, Ankara Mesudiyeliler Dernei bata olmak üzere, bu derneklerin Yönetim Kurullar ile stanbul Dernei bünyesinde çok büyük bir gayretle kaynak bulma faaliyetini üstlenen Gençlik Platformu tarafndan üstlenildi. 

 

stanbul ve Ankara'da -deyim yerindeyse- kaps çalnmadk Mesudiyeli braklmad. Kimi omuz silkti. Kimi uzak durdu. Kimi maddi gücüne göre beklenenden çok fazlasn esirgemedi. Ama Ylmaz Korkmaz'n özverili yaklam olmasa ve en büyük ba o yapmasa, yllardr kullandmz ama seçenek olmad için katlandmz salon modern bir konferans mekânna dönütürülemezdi. Tabii hemerimiz Engin Özmen'in ayn konudaki büyük desteini anmamak hakkn yemek olur. Hem bu hemerilerimiz hem de kaynak yaratma konusunda tek bana salad büyük imkânla projeye hayat veren Gündüz Özdemir'i teekkürle anmak bir borçtur.

 

Bu konularda isim saymak genellikle tehlikelidir. O nedenle destek veren herkese çok teekkür ederek geçmeyi tercih ediyorum.

 

Gönlümüz Türkiye'de yaplamaz sanlan bir “dorudan demokrasi modeli” olan Mesudiye Kurultay'na gösterdii ilgi nedeniyle daha pek çok kesime teekkürlerimizi sunmay isterdi. 

 

Keke bunu yapmak için sebebimiz olsayd... 

 

Bakarsnz bir gün o da olur.

Bu Haber Toplam 817 defa Okundu.