Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 21 Haziran Perembe  2018
Eki, ngiltere Resmi Ziyareti Sonras Rapor Hazrlad
Kaynak : | 29.01.2013
Eki, ngiltere Resmi Ziyareti Sonras Rapor Hazrlad

 

                                                                                                                       29  Ocak 2013

 

   TBMM Dileri Komisyonu adna 20-23 Ocak 2013 tarihlerinde Birleik Krallk Parlamentosu yetkilileriyle yaplan görümeler hakknda RAPOR

           

1-     TBMM Dileri Komisyon Bakan Sn. Volkan Bozkr (stanbul-AKP), Oktay Eki (stanbul-CHP) ve Mehmet Mu (stanbul-AKP)’tan oluan heyet 20 Ocak 2013 Pazar günü, Birleik Krallk Parlamentosu yetkilileriyle temaslarda bulunmak üzere Londra’ya  uçtuk.

 

2-     Programmz 21-22-23 Ocak günleri Lordlar Kamaras ile Avam Kamaras yetkilileriyle görümeler yaplmas ve Türkiye hakknda örenmek istedikleri konularda muhataplara bilgi sunmay amaçlamaktayd.

 

3-     Yukarda ifade edilen çerçevede Lordlar Kamaras D likiler Sorumlusu, emekli Profesör Lord Wallace’la, Lordlar Kamaras Bakan (Speaker) Barones D’Souza ile, Avam Kamaras Birinci Bakan Yardmcs Lindsay Hoyle (çi Partisi) ile, Avam Kamaras D likilerinden sorumlu Bakan Yardmcs Nigel Evans’la (Muhafazakâr) ngiliz Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu üyeleri (toplantya Lordlar Kamarasndan 5, Avam Kamarasndan 4 üye katld) ile programn izin verdii sürelere uygun görümeler yapld.

 

4-     Görümeler srasnda genellikle TBMM Dileri Komisyonu Bakan Volkan Bozkr, Türkiye’nin:

 

a)       AB’ye girme konusundaki isteini çünkü bizim için AB’nin temel        deerlerinin öncelik tadn vurgulad.

b)     AB’nin üyelik sürecini engelleyici tutumuna ramen üyelik sürecinin gereklerini yerine getirmeyi amaçlayan admlar atmakta olduunu,

c)      Türkiye’nin artk AB’den mali destek bekleyen ve onun için AB’ye üye olmaya çalan bir ülke olmadn, ekonomisinin halen AB üyesi olan 27 ülkenin 22’sinden daha iyi olduunu ifade etti.

Bunlardan ayr olarak:

d)     Türkiye-ngiltere ilikilerini imdiki düzeyden daha ileriye götürme      

gerektiini söyledi.

e)        Bozkr “demokrasi” ve “insan haklar” konularna mümkün olduunca az  temas etti. Muhataplarmz da bu konulara girmekten kaçnr gibi idiler. Örnein     “insan haklar” konularyla youn ekilde ilgili olduu ifade edilen Türk-ngiliz dostluk grubu üyesi bir Lordlar Kamaras üyesi Lady dahi (tüm öteki muhataplarmz gibi) “Türkiye’nin Suriye konusunda ne yapmay planlad?” ile megul oldu.

5-  Görümeler srasnda üzerinde en çok durulan konu “Türkiye Suriye                                  

      hakknda  ne düünüyor?” sorusuydu. Sn. Bozkr bu sorulara genel olarak:

i)        Türkiye’nin Bear Esat’la iyi ilikilerini, Esat’n demokratikleme yönünde dardan ve Türkiye’den gelen tavsiyelere hep “evet, yapacaz” demesine ramen tüm dünyay ve özellikle Türkiye’yi aldatmas üzerine deitirdiini,

ii)      Türk hükümetinin Suriye halknn demokratik rejim içinde ve bar ortamnda yaamasndan baka bir düüncesi olmadn,

iii)    Suriye’den gelen mültecilere Türkiye tarafndan bugüne kadar 500 milyon Dolar bulan harcama yapldn, baka bir yerden katk beklemeden bu yükü üstlenerek, Suriye halkna destek verme konusundaki içtenliini gösterdiini,

iv)    Suriye’ye askeri müdahale gibi bir niyet veya plann söz konusu bile edilemeyeceini ifade etti.

Muhataplarmzdan birkaç, “Heyette bulunan Ana Muhalefet Partisi temsilcisi olarak benim ne diyeceimi?” sordu. Yant olarak “Bear Esat’n despotik yönetim anlayndan CHP’nin de ikayetçi olduunu ve Suriye’de halkn özgür iradesine dayal, demokratik bir rejim görmeyi CHP’nin de istediini; keza Suriye’den gelen mültecilere yaplan insani yardm da CHP olarak içtenlikle desteklediimizi söyledim. Ancak Türk hükümetinin Suriye’deki iç kavgaya fazlasyla karmasndan örnein Suriye’nin Babakanlna kimin getirilmesi gerektiini Türk hükümetinin söylemesinden rahatszlk duyduumuzu” söyledim.

6-     Görümeler srasnda Türkiye-srail ilikileri de zaman zaman gündeme geldi. Sn. Bozkr, Türkiye’nin ve Türk halknn srail’le veya Yahudi cemaati ile hiçbir sorunu olmadn, srail Mavi Marmara konusunda resmen Türkiye’den özür diledii, olayn gerektirdii tazminat ödedii ve Gaza üzerindeki ambargoyu kaldrd taktirde Türkiye-srail ilikilerinin bir günde düzelebileceini ifade etti. 

 

7-      Onlar da Suriye; Türkiye-srail ilikileri ve Türkiye’nin AB üyelii snrlar içinde kalan sorular yönelttiler. Yukarda özetlenen çerçevede kalan konumalar cereyan etti.

 

8-     Tüm temaslar srasnda sadece Türkiye Dostluk Grubuna mensup (maalesef ismini vermeyen fakat Google’dan tanyabileceimi sandm) bir Lord, heyette bulunan stanbul Milletvekili Mehmet Mu’a “Babakan Erdoan’n Türkiye’yi laik rejimden slamc devlete sürükledii yolunda bir kuku duyduunu” söyleyerek “ne düündüünü?” sordu. Mehmet Mu, “böyle bir gidiin söz konusu olmadn” söyledi. Bunun üzerine ben müdahale ettim, “Sayn Lord, ben sizin endielerinize ve gözlemlerinize katldm ifade etmek isterim” dedim. Söz konusu Lord, “stanbul’a her geliimde içki içilebilen mekân saysnn hzla azaldn görüyorum” diyerek gözlem ve iddiasnda srar etti.

 

9-     Yukarda saylanlardan ayr olarak Sn. Volkan Bozkr, RUSI (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies) isimli düünce kuruluunda yukarda özetlenen görüleri anlatan bir sunum yapt.

 

10- Londra’daki Büyükelçimiz Ünal Çeviköz heyet onuruna  ( o srada Londra’da bulunan baka baz Türklerin de katld) bir yemek verdi.

 

Sayglarmla.

 

 

Oktay Eki

stanbul Milletvekili

 

Bu Haber Toplam 1303 defa Okundu.