Mustafa Kemal ATATÜRK
Oktay Ekşi
Oktay EKŞİ
CHP İstanbul Milletvekili
Dış işleri Komisyonu Üyesi
Bugün 19 Haziran Salı  2018
Suriyeli Muhaliflere Silah da mı Veriyorsunuz?

17.12.2012Suriyeli muhaliflere yapılan yardımların silah içerip içermediğini soran Oktay Ekşi'nin soruları şöyleydi:


''1- Suriye’de hükümet güçlerine karşı silahlı mücadele sürdüren muhalif gruplara Türkiye Cumhuriyeti ne tür destek vermiştir ve vermektedir?

2- Bu destek “silah ve mühimmat” içermekte midir?

3- Verilen desteğin türleri nedir? Parasal değeri nedir?

4- Türkiye Cumhuriyeti kurulalı beri, kendi ülkesinin hükümet kuvvetlerine karşı silahlı mücadele veren hiçbir muhalefet grubuna veya örgüte silahlı yardım yapılmış mıdır?

Varsa hangi ülkedeki muhalif gruba hangi tarihte ne tür bir yardım yapılmıştır?''

 

NOT: Bu önerge TBMM İçtüzüğü gereği 15 gün içerisinde yanıtlanması gerekirken Şubat 2014 itibari ile halen yanıtlanmamıştır.