Mustafa Kemal ATATÜRK
Oktay Ekşi
Oktay EKŞİ
CHP İstanbul Milletvekili
Dış işleri Komisyonu Üyesi
Bugün 18 Haziran Pazartesi  2018
Mesudiye Mehmetçik Dersanesi'nden Ne İstediniz?

17.12.2012


Mesudiye Mehmetçik Dersanesi'nin kapatılma nedenlerini Milli Savunma Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ve İçişleri Bakanı'na soran Oktay Ekşi'nin soruları şöyleydi:


''Ordu’nun Mesudiye ilçesindeki Liseden mezun olan çocukların Yüksek Öğrenim kurumlarına kaydolabilmek için girdikleri sınavdaki başarı oranları, (ortalama) 30’da 1 iken, 2006 yılında faaliyete geçen MEHMETÇİK DERSANESİ sayesinde bu oran büyük bir sıçrama göstermiş ve dershaneye giden yaklaşık 35-40 öğrencinin her yıl ortalama yarısı yüksek öğrenim görme hakkını kazanmaktaydı. 

Ancak, Ordu İl Jandarma Komutanlığı adına Jandarma Binbaşı Atamer Yeşil imzasıyla Mesudiye İlçe Jandarma Komutanlığına gönderilen 29 Ağustos 2012 tarih ve 3740-S1397-12 sayılı yazıda şeklen, söz konusu dershanenin 2012-2013 Öğretim Yılında da faaliyete geçmesiyle ilgili hazırlıkların yapılması emredilmesine rağmen, bu yıl dershanede görev yapacak yedek subay  veya kısa dönem erbaş ve erlerden öğretmen gönderilmemiş öğrenciler niteliksiz ve yeteneksiz ellerde kalmıştır. 

Bu durumda:

1- İlçedeki öğrencilerin, onların velilerinin, orada görev yapan “asker” sıfatlı öğretmenlerin ve bizzat Jandarma Komutanlıklarının memnuniyetine yol açan bu uygulamaya fiilen son verilmesinin nedeni nedir?

2- Söz konusu karar alınırken Mesudiye gibi kalkınmasını, geleceğini ve umudunu “eğitime” ve “yetişmiş insan gücüne” bağlamış ve bunu taa 1992 yılında yapılan “İkinci Mesudiye İlçe Kurultayı”na katılan Mesudiyelilerin OYBİRLİĞİ ile karara bağlamış bir ilçeye ne kadar büyük bir zarar verileceği göz önünde tutulmuş mudur?

3- Bakanlığınıza (ve genel olarak devlete) düşen görev Mesudiye gibi yoksulluktan kurtulmak için canını dişine takan yörelerin önünü kesmek mi yoksa onlara makûs talihini yenme mücadelesinde destek olup başarı şansını arttırmak mıdır?

4- Mesudiye’deki Mehmetçik Dershanesini fiilen kapanmaya mahkûm edenler, bunun yerine Mesudiye’deki Çok Programlı Lise’nin verdiği eğitimi kaliteli hale getirmek için ne gibi önlem almaktadırlar?

5- Gelecek yıl yüksek öğretim kurumlarına kaydolmak için sınava girip başarısız olacak öğrencilerin istikbalini köreltmenin manevi ve hukuki sorumluğunu üstleniyor musunuz?

6- Yukarıdaki sorularım bağlamında verebileceğiniz en olumlu yanıt nedir?'' 


YANITLAR:

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin tarafından 30 Ocak 2013 tarihinde verilen yanıt aşağıdadır:''1. İstanbul Milletvekili Oktay EKŞİ tarafından TBMM Başkanlığına verilen (7/14641) numaralı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgilerin gönderilmesi ilgi ile istenmiştir.

2. Mehmetçik Dershanelerindeki faaliyetler Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde ilgili birlik komutanlıklarının mevcut görevlerine ek hizmet olarak icra edilmektedir.

3. İlgili birlikler tarafından her yıl; bir önceki yılın sonuçları, talep, birliğin icra edeceği aslî görevleri ve imkân kabiliyetleri dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucu Mehmetçik Dershanesinin müteakip yıl açılıp açılmayacağına karar verilmektedir.

4. Bu çerçevede Mesudiye İlçe J.K.lığınca, daha önceki yıllarda açılan Mehmetçik Dershanesinin faaliyetleri değerlendirilmiş, İlçe J.K.lığının aslî görevlerindeki etkinliğini azalttığı tespit edilmiş, ayrıca yedek subay öğretmen ataması da yapılamamıştır. Bu nedenle 2012-2013 öğretim yılından itibaren faaliyetine son verilmesi kararlaştırılmıştır.


Arz ederim.

İdris Naim Şahin

İçişleri Bakanı''


Milli Savunma Bakanı tarafından 13 Şubat 2013 tarihinde verilen yanıt aşağıdadır:


''Millî Savunma Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Arasında Mehmetçik Dershanelerinde Kursların Düzenlenmesine İlişkin İş Birliği Protokolü 13 Temmuz 2012 tarihinde imzalanmıştır.

Söz konusu protokol kapsamında; kursların açılabilmesi için taleplerin değerlendirilmesi ve bu konu ile ilgili iş ve işlemlerin MEB tarafından yürütülmesine, ihtiyaç duyulan öğretmenlerin açılan kurs merkezlerine görevlendirmesinin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

Bu protokol çerçevesinde açılan kurs merkezleri arasında Ordu'nun Mesudiye ilçesi bulunmamaktadır.

Bilgilerinize sunarım.

İsmet Yılmaz

Milli Savunma Bakanı''