Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 20 Haziran aramba  2018
Geciken AWACS'lar Nedeniyle Uradmz Zarar Ne Kadar?

17.12.2012


Sipari edilen AWACS uçaklarnn gecikmesinin nedenlerini ve uradmz zarar Milli Savunma Bakan'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1- Türkiye’nin savunma ihtiyacn karlamak için ABD’nin BOEING firmasndan alnmasna karar verilen 4 adet AWACS uça hangi tarihte sipari edilmitir?

2- Yaplmas söz konusu satn alma ilemi nedeniyle ilgili firmaya hangi tarihte kaç ABD dolar ödenmitir?

3- Bu uçaklarn teslimi için mutabk kalnan tarih ne idi?

4- Bu uçaklarn teslimi gecikmi ise sebebi nedir?

5- Gecikme nedeniyle Türkiye’nin urad zarar –finansman maliyeti- ne kadardr?

6- Gecikme nedeniyle ilgili firma devletimize tazminat ödemi midir? Ödemediyse sebebi nedir?''


YANITLAR:

Milli Savunma Bakan smet Ylmaz tarafndan 15 Nisan 2013 tarihinde verilen yant aadadr:


''1. Hava Kuvvetleri Komutanlnn Havadan Erken hbar ve Kontrol Sistemi ihtiyacnn karlanmas amacyla 4 adet AVVACS uça ve Yer Destek Merkezinin tedarikine yönelik Sözleme 23 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüe girmitir.

2. Proje kapsamnda Boeing Firmasna, Sözleme Ödeme Plan uyarnca, Firma tarafndan gerçekletirilen faaliyetler nispetinde ödeme yaplmtr.

3. Sözleme Teslimat Takvimi uyarnca Boeing Firmas tarafndan teslimatlarn 2008 ylnda tamamlanmas planlanmtr.

4. Programda ortaya çkan gecikmenin temel sebepleri, Boeing Firmasnn gelitirme faaliyetlerini tamamlayamamas ve bu süreçte ortaya çkan çeitli mücbir sebeplerdir.

5. Sözleme hüküm ve artlan uyarnca, teslimat tarihinden itibaren Boeing Firmasnn kusurlu olduu döneme ilikin gecikme tazminat tahakkuk etmeye balamtr. Sözlemede yer alan gecikme tazminat ile ilgili yaptrmlar uygulanmaktadr.

Bilgilerinize sunarm.

smet Ylmaz

Milli Savunma Bakan''