Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
rdn'de Alkonulan Trk Vatandalarmz Ne Durumda?

13.12.2012Erler Denizcilik isimli firmaya ait, stanbul Liman’na kaytl 5210 DWT’luk Hzr Sofuolu isimli Türk Gemisinin, Ürdün’deki acente ile gemi sahibi Erler irketi arasndaki ‘alacak’ sorunu nedeniyle Ürdün’ün Akabe Liman’nda alkonulduu ve bir süre sonra da çkan yangn nedeniyle gemi mürettebatnn sabotaj nedeniyle tutukland bilinmektedir. Bunlarla ilgili son durumu Dileri Bakan'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1- Gemide çkan yangn nedeniyle Ürdün makamlarnca balatlan yarg sürecinin ksa tutulmas konusunda Amman’daki Büyükelçiliimiz ve Bakanlmz tarafndan yürütülen süreç ne aamadadr? Bugüne kadar alnan sonuç nedir?

2- Yarg süreci sonunda bu vatandalarmz ceza alrsa, cezalarn ülkemizde çekmeleri konusunda iki ülke arasnda herhangi bir anlama mevcut mudur?

3- Tüm bu skntlarn içerisinde Amman’daki Büyükelçiliimiz görevlilerinden bilgi talebinde bulunan (smail Aksoy’un babas) Hüseyin Aksoy’a, burada görevli Hüseyin Hançer’in ‘’Bizi arama git avukatn ara, sen bizi Bakanla ikayet ettin’’ diyerek azarlad –daha önce haberdar olmadnzsa- bu dakikadan itibaren bildiinize göre Hüseyin Hançer hakknda ne gibi bir ilem yapacaksnz?

4- Dier tutuklular Kasm ay sonlarna doru kefaletle serbest braklrken Konsolosluun yardmlar ile tutulan avukata ulaamyor olmamzn ve smail Aksoy’un tutukluluunun devam ediyor olmasnn sebepleri nelerdir?''


YANITLAR:


Dileri Bakan Ahmet Davutolu tarafndan 24 Nisan 2013 tarihinde verilen yant aadadr:


''Sözkonusu olaya ilikin Ürdün'deki yarg süreci devam etmektedir. Gemiyi kundakladn itiraf eden ve bu konuda yazl beyanda bulunan smail Aksoy dndaki gemi personeli kefalet karlnda ve Akabe snrlar dna çkmamak kaydyla tutuksuz yarglanmak üzere serbest braklmtr. Halihazrda yarg sürecinin süratle tamamlanmasn ve vatandalarmzn ülkemize dönülerinin salanmasn teminen Amman Büyükelçiliimiz tarafndan Ürdün makamlar nezdinde giriimlerde bulunulmaktadr. Bu çerçevede, son olarak Amman Büyükelçimiz Ürdün Adalet Bakan Ghaleb Zoubi ile görüerek yarg sürecinin hzlandrlmasn beklediimizi vurgulamtr.

 

Öte yandan, anlan gemi personelinin avukatlklarn üstlenen Rima Marzouq ve Maram Al Arouri; sözkonusu soruturmay yürüten Akabe Basavcsnn olayla ilgili tahkikat tamamlayarak, hazrlad dosyay bir üst merci olan Ma'an Bölge Basavclna gönderdiini; Bölge Basavcsnn dosyaya ilikin usule uygunluk incelemesi yapmasnn ardndan, dosyann tekrar Akabe Basavclna iletileceini; bu çerçevede durumann yakn bir tarihte balayabileceini ifade etmilerdir.


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haimi Krall Hükümeti arasnda Hükümlülerin Nakline Dair Anlama 29 Eylül 2011 'de imzalanm olup onay süreci devam etmektedir.


Sözkonusu gemi personeli ve aileleriyle Amman Büyükelçiliimizce düzenli olarak bilgi paylamnda bulunulmakta, bu kiilere imkânlar ölçüsünde her türlü destek salanmaya çallmaktadr.


Bu çerçevede, 16 Austos 2012 tarihinde Amman'a gelen, smail Aksoy'un babas Hüseyin Aksoy, havaalanndan Amman Büyükelçiliimizce alnarak, Büyükelçiliimizde misafir edilmi, beraberinde bir yerel sözlemeli personelimiz olduu halde Akabe'deki tutukevine Büyükelçiliimiz aracyla götürülmü, kendisine tercüme hizmeti verilmi ve ayrca Ürdün makamlar nezdinde özel çaba sarf edilerek, oluyla yasal iznin ötesinde görüebilmesi salanmtr. Akabe'de kald süre boyunca adgeçen ikamet ve yerel ulam gibi hususlarda Büyükelçiliimizin desteini görmütür. Öte yandan, adgeçenin talebi üzerine, anlamak istedii avukatn ücretinde indirim yaplmas yine Büyükelçiliimizce salanm, ayrca bu süreçte maddi destek verilmitir.


Müteakip dönemde de, Hüseyin Aksoy'la sklkla telefon görümeleri gerçekletirilmi ve taleplerine azami ölçüde cevap verilmeye çaba sarfedilmitir. Buna karn, soru önergesinin 3. maddesinde bahsekonu telefon görümesinde, adgeçenin aslsz ithamlarna ramen, anlan memurumuz soukkanlln koruyarak yantlar vermitir.


Hüseyin Aksoy ve dier vatandalarmzn makul talep ve beklentilerinin bulunulan ülkelerdeki hukuki ve idari uygulamalar ile mevcut koullar çerçevesinde azami ekilde karlanmasna önceden olduu gibi devam edilecektir.


Amman Büyükelçiliimiz tarafndan yarg sürecine ilikin bilgi almak üzere düzenli temas edilen smail Aksoy'un avukat Rima Marzouq, Hüseyin Aksoy'la e-posta ve telefon yoluyla düzenli iletiim halinde olduunu ifade etmektedir.


Halen Mahkeme süreci devam etmektedir.

Sayglarmla azr ederim.

Ahmet Davutolu

Dileri Bakan''