Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
Hkmetin Ulusal Bayramlarmzla Derdi Ne?

31.08.2012

 

Ulusal Bayramlarn kutlanmasnn yasaklanmasnn gerçek nedenlerini Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi: 


''Bamszlmzn güvencesi olan Büyük Zafer'în 90'nc yldönümüne rastlayan 30 Austos 2012 günü yurdun her tarafnda yaplmas gereken "kutlama" törenlerine ek olarak, çeitli siyasi partilerin ve sivil toplum kurulularnn, tören mahallindeki antlara çelenk koymak ve sayg duruunda bulunmak istemelerine güvenlik güçleri engel olmutur.

1- Ulusal bayramlarmz -veya 30 Austos Zafer Bayramn- kutlamak isteyen sivil insanlarmzn cokusunu krma amacn tad anlalan bu uygulamalar, kim tarafndan verilen talimat (veya gönderilen Genelge) sonucudur?

2- Ulusal Bayramlarmzn coku ile kutlanman gerekir ve beklenirken bunun tam aksi yönde bir politika izlenmesinin nedeni ve amac nedir?

3- Ulusal Bayramlarmzn kutlanmasna tesadüf eden günlerde devlet büyükleri (Cumhurbakan, TBMM Bakan, Babakan, Genelkurmay Bakan, Yargtay Bakan, Dantay Bakan, Vali vb.) tarafndan verilmesi gelenek olan resm-i kabul (resepsiyon) türü sosyal etkinliklerin önce yaplacakm gibi ilan edildii, birkaç gün kala da iptali yoluna gidildii (2012 Ylba Resepsiyonu, 23 Nisan 2012 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram, 19 Mays 2012 Gençlik ve Spor Bayram, 30 Austos 2012 Zafer Bayram vesilesiyle bunlar yaand) dikkati çekmektedir. Bu kadar tesadüf ancak özel bir maksatla açklanabilecei için, söz konusu iptallerin ardndaki maksad kamuoyunun örenmesine ihtiyaç vardr. Bu maksat nedir?''

 

YANITLAR:

Babakan adna Babakan Yardmcs Bekir Bozda tarafndan gelen yant aadadr:

 

''stanbul Milletvekili Oktay EK tarafndan Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanlna sunulup, ilgi yaznz ekinde Bakanlmza intikal ettirilen 7/10369 sayl yazl soru önergesine cevap tekil edecek hususlar aada belirtilmitir:

1- Ulusal Bayramlarmz, Ülkemizin Milletiyle bölünmez bütünlüünün simgesi olan özel günler olup, Devlet-Millet el ele birliktelii pekitirici ekilde icra edilmesi öncelikli amacmzdr. Bu çerçevede törenler "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtulu Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yaplacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliine göre icra edilmektedir. Yönetmelikte çelenk koyma usulleri törenlerin düzeni açsndan daha önceki yönetmeliklerde olduu gibi belirli usullere balanmtr. Usullere uylduu sürece çelenk koymada herhangi bir engelleme söz konusu deildir.

2- Ulusal Bayramlarmzn cokulu ve halkn katlm ile bir düzen dahilinde kutlanmas için gerekli düzenlemeler yaplmakta olup, aksi yönde bir politikamz söz konusu deildir.

3- Ulusal Bayramlarmzn kutlanmasnda Devlet Büyüklerince kim tarafndan ne zaman resepsiyon düzenlenecei 05/05/2012 tarihli ve 28283 sayl "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtulu Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yaplacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliinde belirtilmi olup, resepsiyon iptallerine deprem, ehit verilmesi gibi milletçe üzücü hadiselerin yaand günlere denk geldiinde gidilmekte olup, bununla da sevinç ve üzüntünün Azz Milletimizle paylalmas amaçlanmaktadr.

 

Bilgilerinize arz ederim.

Bekir Bozda

Babakan Yardmcs''