Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
Oslo Grmelerinde Neler Oldu?

01.03.2012

 

Oslo Görümeleri srasnda neler olduunu ve ardndan yaananlarn hep o görümelerin ürünü mü olduunu Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


NOT: 1 Mart 2012 tarihinde verilen önerge süresi içerisinde yantlanmad için 16 Austos 2012 tarihinde yenilenmitir.


''1- Terör örgütü PKK ile TC Devleti adna görevlendirilmi kiiler arasnda yaplan OSLO görümeleri ilk ne zaman ve kimin istei dorultusunda balamtr?

2- Bu görümelere ABD adna temsilci katlm mdr?

3- Habur'da kurulan mobil adliyeler bu görümeler neticesinde mi oluturuldu?

4- 12 Haziran 2012 seçimlerine kadar PKK'nm eylemsizlik kararlan bu görümelerde mi alnd?

5- Diyarbakr'da toplanan Demokratik Toplum Kongresi'nin 'Özerklik' kararnn bu görümelerin ürünü olduu iddialar doru mudur?

6- Babakan Yardmcs Bekir Bozda'n beyanatna göre MT elemanlarnn kendilerini PKK'ya kabullendirme ve örgüte szabilmek için suç ilemek zorunda olduklar kanaatine katlyor musunuz? Bölücü bann mektuplarn örgüte tadklar ve bu yolla verilen talimat gerei yaplan eylemler sonucu onlarca vatandamzn öldüü iddialar doru mudur?

7- MT elemanlar PKK'y kontrol edeyim derken PKK eylemlerinin bir parças haline gelmi midir?

8- PKK ile MT arasndaki görümelerin 2009 ylndan beri düzenli olarak yapld doru mudur?

9- Örgütün ehir eylemleri için yapt ymaklardan MT'in haberdar olduu ve baz eylemlerin önlenmedii iddialar doru mudur?''

 

 

NOT: Bu önerge TBMM çtüzüü gerei 15 gün içerisinde yantlanmas gerekirken ubat 2014 itibari ile halen yantlanmamtr.