Mustafa Kemal ATATÜRK
Oktay Ekşi
Oktay EKŞİ
CHP İstanbul Milletvekili
Dış işleri Komisyonu Üyesi
Bugün 25 Haziran Pazartesi  2018
Türkiye Suriye'de Ne Yapmak İstiyor?

01.11.2012Suriye'deki Muhalif Güçlere Türkiye tarafından maaş bağlanıp bağlanmadığını, gelinen noktada iki ülke arasındaki ticaretin ülkemize maliyetini ve BOP'u Başbakan'a soran Oktay Ekşi'nin soruları şöyleydi:


''1- Suriye’deki muhalif askerlere TC Hükümeti tarafından maaş dağıtıldığı iddiaları doğru mudur?

2- Eğer doğru ise bir başka ülkenin askerlerine TC bütçesinden maaş verilmesi hangi yasaya dayanılarak yapılmaktadır?

3- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın açıklamalarına göre Suriyeli sığınmacılara harcanan paranın 400 milyon TL’yi aştığı beyanatı doğru mudur?

4- Suriye sınırındaki bütün illerimizi kapsayan bir bölgede iki ülke ticaretinin sıfır noktaya gelmesinden ötürü ülkemizin zararı ne kadardır?

5- Suriye ile ticari ilişkilerimizin 2002-2012 arasındaki seyrine ilişkin rakamlar nedir?

6- ABD Başkanı Barack Obama’nın Cumhuriyetçi rakibi Mitt Romney ile televizyonda yaptığı bir tartışma programında Suriye konusunda ABD-İsrail-Türkiye’nin birlikte hareket ettiklerini açıklaması Türkiye’nin Suriye politikasını ABD’nin isteği doğrultusunda yürütüyor iddialarını doğrulamış sayılmaz mı?

7- Uyguladığınız Suriye politikalarında sizin BOP eşbaşkanı olmanızın bir etkisi var mıdır?''


NOT: Bu önerge TBMM İçtüzüğü gereği 15 gün içerisinde yanıtlanması gerekirken Şubat 2014 itibari ile halen yanıtlanmamıştır.