Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
Hkmetin Suriye Politikas Siyasi Ahlaka Uyuyor mu?

31.08.2012

 

Suriye Muhalif Güçlerine Türkiye'nin askeri anlamda destek verildiinin basnda yer almasndan sonra, hükümetin bugüne kadarki söylemlerinin ve politikalarnn deiip deimediini Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1- Suriye'deki rejim aleyhtar güçlere Türkiye tarafndan silah temin edilmekte midir?

2- Suriye Cumhurbakan Bear Esat muhaliflerine Türkiye üzerinden gönderilen silahlarn bedellerinin Suudi Arabistan Krall ile Katar Emirlii tarafndan karlandna ve Türk hükümetinin bu iin organizasyonunu üstlendiine ilikin haberler doru mudur?

3- Suriye'deki rejime silahla muhalefet edenlerin silahsz sivilleri de öldürdüü yolundaki tespitler karsnda, "silahsz sivilleri öldürenlerin terörist olarak nitelendirilmesi gerektiine" ilikin görülerinizden vaz m geçtiniz?

4- Suriye rejiminin "terörist" diye niteledii silahl gruplara yardm etmenin hükümetiniz tarafndan yllardr savunulan "teröristlere hiçbir ülke yardm etmemelidir" diye özetlenebilecek politikaya taban tabana zt olduunu görmüyor musunuz?

5- Baka bir ülkedeki muhalif güçlere gizlice silah yardm yapmay siyasi ahlak bakmndan nasl deerlendiriyorsunuz?

6- Suriye konusunda hükümetinizin izledii politika "halkna zulmeden yönetimler karsna halk destekleme" esasna dayanyorsa, ayn ekilde halkna zulmettii ileri sürülen hatta Uluslararas Sava Suçlar Mahkemesi tarafndan "Darfur'da 300 bin kiinin hayatna mal olan çatmalarn sorumlusu" olduu resmen ilan edilen Sudan Devlet Bakan Ömer el-Beir'i Türkiye'de arlamanz nasl açklyorsunuz?''

 

 

YANITLAR:

 

Dileri Bakan Ahmet Davutolu tarafndan 18 Mart 2013 tarihinde verilen yant aadadr:

 

''Suriye'de istikrar ve güvenliin tesis edilmesinde çou ülkeden daha fazla menfaati bulunan ülkemiz, bandan itibaren, en kutsal hak olan yaam hakkn ön plana çkaran, insan odakl bir hareket tarz benimseyerek, dost ve karde Suriye halknn hür ve demokratik bir Suriye özleminden beslenen meru talep ve beklentileri temelinde, ülkede siyasi bir geçi sürecinin önünün açlmasn ve kayna ne olursa olsun iddet sarmalnn sona erdirilerek ülkede akan kann biran evvel durmasn kuvvetle desteklemektedir.

 

Sayglarmla arz ederim.

 

Ahmet Davutolu

Dileri Bakan''