Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 20 Haziran aramba  2018
Son Dnemde Artan Terr Eylemleri Hakknda Hkmet Ne Diyecek?

08.09.2012

 

 

Son dönemde artan terör faaliyetleri ile ilgili açklamalarnn ne olduunu Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1- ktidara geldiinizde sfr terörle devraldnz ülkemizde o günden bugüne 1181 ehit verdiimiz doru mudur?

2- ktidarnzn -Cumhurbakan, TBMM Bakan, Babakan, Bakan, Milletvekili, Üst düzey bürokrat ve AKP Merkez Yöneticileri ile emekli yahut muvazzaf General, Amiral gibi - önde gelen mensuplarnn çocuklarnn askerlik hizmetini çatma bölgelerinden gerilerde yapt doru deilse, bu iddiay çürütecek somut örnek verebilir misiniz?

3- Eylül banda youn bir PKK saldrsna maruz kalan Beytüebap ilçesindeki askeri lojmanlardan birinin balkonunda asl Türk Bayrann, PKK yandalar kzmasn diye emirle indirildii doru mudur?

4- Beytüebap ilçesinde ayn anda Tugay komutanlna. Jandarma karakoluna, Kaymakamlk binasna ve Emniyet müdürlüüne PKK tarafndan saldrda bulunulduu doru mudur?

5- Bu kadar geni çapl bir saldrdan devletin (Mülki amirler, Emniyet, askeri makamlar dâhil) hiçbir organnn önceden haberdar olmad doru ise bu durum normal midir?

6- Bu denli istihbarat zaaf karsnda ne gibi önlemler almay düünüyorsunuz?

7- Olaylarda ölen PKK'llann cenazeleri zrhl bir Askeri araçla morga götürülürken aracn önüne PKK bayrann asld ve bu bayran güvenlik güçlerince indirilmedii doru mudur?

8- Eer bunlar doru ise sorumlu kimdir? Sorumlu olan hakknda ne gibi bir ilem yaplmtr?''

 

 

YANITLAR:

 

Babakan adna çileri Bakan dris Naim ahin tarafndan verilen yant aadadr:

 

''istanbul Milletvekili Oktay EK'nin TBMM Bakanlna sunduu ve Sayn Babakanmza tevcih ettii. Babakanmzn da kendileri adna tarafmdan cevaplandrlmasn tensip ettikleri 7/10414 esas numaral yazl soru önergesinin cevab aaya çkartlmtr.


Askeri lojman balkonunda asl bulunan Türk Bayra yönüne talama eylemi olmas ve Bayran alnmaya çallmas üzerine lojmanda görevli askeri personel tarafndan Bayramz geçici süre ile alnp tekrar yerine aslmtr.


02.09.2012 günü Beytüebap ilçemizde kamu binalar ile lojmanlarna yönelik terör örgütü yandalarnca saldr giriiminde bulunacana yönelik duyumlar alnm olup, tedbirler artrlarak personel teyakkuza geçirilmitir.


Terör örgütü mensuplarnca zrhl aracn önüne bez parças asldnn görülmesi üzerine görevli personel tarafndan derhal müdahale edilerek indirilmitir.


Bilgilerinize arz ederim.

dris Naim ahin

çileri Bakan''