Mustafa Kemal ATATÜRK
Oktay Ekşi
Oktay EKŞİ
CHP İstanbul Milletvekili
Dış işleri Komisyonu Üyesi
Bugün 18 Haziran Pazartesi  2018
Samsun Canik Sel Felaketinin Arkasında Yatan Gerçekler Neler?

24.07.2012


Samsun Canik'te meydana gelen sel felaketinin ardından Oktay Ekşi'nin İçişleri Bakanı'na sorduğu sorular şöyleydi:


''Samsun'un Canik İlçesinde Temmuz 2012 ayı içinde meydana gelen ve 5 vatandaşımızın yaşamını kaybetmesine yol açan sel felaketinde en büyük hasara uğrayan Kuzey Yıldızı TOKİ Konutlarının:

1- Sel yatağı olarak bilinen arazi üzerine inşa edildiği;

2- Bu yörenin imara açılmasından önce Canik Belediyesi Başkanı Osman Genç ile Başkan Yardımcısı Selçuk Kemeröz'ün akrabalarının bu bölgedeki araziyi ucuz fiyata toplayıp (örneğin Kemeröz'ün ablası Yasemin Güven'in 7 parseli 8 bin 400 Tl. karşılığında) bir kısmını Osman Genc'in ağabeyi Muammer Genç ile onun eşi Gülhanım Genc'e sattığı;

3- Daha sonra bu bölgenin imara açıldığı;

4- Bu aşamada arsaların TOKİ'ye yüksek fiyatla (iddiaya göre alındığının 15 misti fiyata) satıldığı;

Doğru mudur?

5- Doğru ise ortada bir "nüfuz suiistimali" yok mudur?

6- İstanbul'da Özellikle Ayamama Deresi yatağı üzerindeki binaların maruz kaldığı sel baskını ve meydana gelen can ve mal kaybı üzerine böyle yerleri imara açanlara, buralarda kaçak yapı yapanlara, kaçak yapı yapılmasına göz yumanlara ağır yaptırım uygulayacağını kamuoyuna taahhüt Eden hükümetiniz, Canik İlçesinde meydana gelen felaket dolayısıyla kim hakkında ne gibi bir işlem yapmıştır?

7- Sel felaketinde yaşamını kaybedenlerin aileleriyle maddi zarara uğrayanlara devletçe bir tazminat ödenmemişse bu tutumu "sosyal devlet" ilkesiyle açıklamak mümkün müdür?''


YANITLAR:

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin tarafından 5 Şubat 2013 tarihinde verilen yanıtlar aşağıdadır:


'' İstanbul Milletvekili Oktay EKŞİ' nin 7/9549 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak yapılan incelemede;

Soru önergesinde ifade edilen yerdeki TOKİ konutlarının bulunduğu arazinin sel yatağı olmayıp, yakınından Yılanlı Deresinin geçtiği, bu derenin TOKİ konutlarının hizasına rastlayan kısmının daha önce projesine uygun olarak DSİ tarafından ıslahının yapıldığı,

Canik Belediyesi ve TOKİ arasında 01/11/2006 tarihinde kentsel dönüşümün yapılacağı alan belirlenerek ön protokol imzalandığı, bu protokole göre 67.23 hektar alanın kentsel dönüşüm sınırları içerisine alındığı, iş daha bu safhadayken yerel ve ulusal basında bu konuyla ilgili haberler çıktığı, 06/07/2007 tarihinde ise TOKİ - Büyükşehir Belediyesi -Canik Belediyesi arasında 3' lü protokolün törenle imza altına alındığı, ön protokol ile protokol arasında geçen süre zarfında bölge insanına gerek sözlü olarak gerek afişlerle projenin gerçekleştirileceğinin anlatıldığı, aynı tarihlerde o bölgede yüzlerce taşınmazın alınıp satıldığı, söz konusu toplam 700 m2 lik arazinin 03/09/2007 tarihinde belediye başkan yardımcısının akrabası tarafından alındığı ve belediye başkanının akrabalarına satıldığı belirtilen iki parselden birinin 47 m2, diğerinin de 175 m2 olduğunun tapuda herkes tarafından görülebileceği, törenle imzalanan 3' lü protokolden sonra gerçekleşen toplam 672.300 m2 lik alanda 700, 47 ve 175 m2 lik taşınmaz satışı ile ilgili iddiaların asılsız olduğu ve aynı zamanda bu yalan haberleri yayınlayan gazeteler tarafından tekziplerinin yayınlandığı,

TOKİ konutlarının bulunduğu arazinin haberdeki gibi 2008 yılından sonra değil, 1987 yılında imara açıldığı ve 2000 yılında da revizyon imar planı yapıldığı,

TOKİ alanındaki kentsel dönüşüm çalışmalarının herkes tarafından bilindiği, arsaların TOKİ'ye yüksek fiyattan satışının söz konusu olmadığı,

 

Konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanlığının 18/09/2012 tarihli Onayları ve Teftiş Kurulu Başkanlığının 21/09/2012 tarih (51 - 7) 4815 sayılı görev emirleri ile inceleme ve soruşturma başlatıldığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim.


İdris Naim Şahin

İçişleri Bakanı''