Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 20 Haziran aramba  2018
PKK'nn Karakol Basknlarndan Sonra Neler Yapld?

21.06.2012

 


PKK Terör örgütünün 1984 ylndan beri yapt karakol basknlar sonrasnda sürecin nasl ilediini Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:''1- Ülkemizin "PKK" kökenli terörle mücadele etmeye mecbur kald 1984 yl Austos ayndan beri:

1- 25 Ekim 1985 tarihinde meydana gelen ve 9 ehit verdiimiz Hakkari Serin Karakolu,

2- 4 Austos 1991 tarihinde meydana gelen ve 10 ehit verdiimiz emdinli Samanl Karakolu,

3- 10 Eylül 1991 tarihinde meydana gelen ve 6 ehit verdiimiz Hakkari Çobanpnar Karakolu,

4- 7 Ekim 1991 tarihinde meydana gelen ve 11 ehit verdiimiz Hakkari Taltepe Karakolu,

5- 25 Ekim 1991 tarihinde meydana gelen ve 17 ehit verdiimiz Çukurca Çnarl ve Çayrl Jandarma Karakollar,

6- 25 Aralk 1991 tarihinde meydana gelen ve 9 ehit verdiimiz rnak Dereler Bölgesi Komando Birlii,

7- 15 Mays 1992 tarihinde meydana gelen ve 27 ehit verdiimiz rnak Tadelen Karakolu,

8- 26 Mays 1992 tarihinde meydana gelen ve 15 ehit verdiimiz Hakkari Üzümlü Karakolu,

9- 22 Haziran 1992 tarihinde meydana gelen ve 6 ehit verdiimiz Hakkari Parihan Karakolu,

10- 30 Haziran 1992 tarihinde meydana gelen ve 8 ehit verdiimiz rnak Betonpnar Karakolu,

11- 20 Temmuz 1992 tarihinde meydana gelen ve 10 ehit verdiimiz Hakkari Sivritepe Karakolu,

12- 10 Austos 1992 tarihinde meydana gelen ve 6 ehit verdiimiz Siirt Eruh Dkboaz Karakolu,

13- 17 Austos 1992 tarihinde meydana gelen ve 7 ehit verdiimiz Diyarbakr Tuzla Karakolu,

14- 24 Austos 1992 tarihinde meydana gelen ve 3 ehit verdiimiz rnak Milli Karakolu;

15- 30 Austos 1992 tarihinde meydana gelen ve 20 ehit verdiimiz emdinli Alan Karakolu,

16- 12 Eylül 1992 tarihinde meydana gelen ve 22 ehit verdiimiz emdinli Aktütün Karakolu,

17- 29 Eylül 1992 tarihinde meydana gelen ve 28 ehit verdiimiz emdinli Derecik Karakolu,

18- 29 Eylül 1992 tarihinde meydana gelen ve 4 ehit verdiimiz rnak Ortaköy Karakolu,

19- 23 Mays 1993 tarihinde meydana gelen ve 33 ehit verdiimiz Elaz-Genç (Bingöl) aras konvoy baskn,

20- 2 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen ve 16 ehit verdiimiz rnak Çelik Karakolu,

21- 22 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen ve 5 ehit verdiimiz Hakkari Kskl Karakolu,

22- Austos 1993 tarihinde meydana gelen ve 10 ehit verdiimiz Hakkari Serbest Karakolu,

23- 10 Austos 1993 tarihinde meydana gelen ve 3 ehit verdiimiz Bingöl Sancak Karakolu,

24- 23 Austos 1993 tarihinde meydana gelen ve 14 ehit verdiimiz idir Sultantopu Karakolu,

25- 25 Eylül 1993 tarihinde meydana gelen ve 12 ehit verdiimiz Van Kanalga Karakolu,

26- 23 Ekim 1993 tarihinde meydana gelen ve 8 ehit verdiimiz Hakkari Kavakl Karakolu,

27- 19 Kasm 1993 tarihinde meydana gelen ve 10 ehit verdiimiz Hakkari Pirinçeken Karakolu,

28- 12 Aralk 1993 tarihinde meydana gelen ve 7 ehit verdiimiz Hakkari Üzümlü Karakolu,

29- 29 Aralk 1993 tarihinde meydana gelen ve 5 ehit verdiimiz Siirt Okçular Karakolu,

30- 13 Austos 1994 tarihinde meydana gelen ve 5 ehit verdiimiz Hakkari Ördekli Karakolu,

31- 15 Haziran 1995 tarihinde meydana gelen ve 15 ehit verdiimiz emdinli Ortaklar Karakolu,

32- 4 Haziran 2007 tarihinde meydana gelen ve 7 ehit verdiimiz Tunceli Pülümür Karakolu,

basknlarna ilikin kamuoyuna yansyan yukardaki listenin eksii var mdr? Varsa baka hangi baskn/saldr olaylarnda kaç askerimiz ehit dümütür?

2- Yukarda yazl olan (ve varsa öteki) Karakol Baskn olaylarndan hangileri nedeniyle sorumlular hakknda soruturma açlmtr?

3- Soruturma açlmayan baskn olay varsa hangileridir?

4- Hangi soruturma sonucu hangi nedenle (rütbe ve görevlen belirtilerek) kimler hakknda ne gibi adli ve idari yaptrm uygulanmtr?''

 

YANITLAR:

 

Babakan adna Milli Savunma Bakan ismet Ylmaz tarafndan verilen yant aadadr:

 

''1. Terörle mücadele kapsamnda 1984 ylndan 05 Austos 2012 tarihine kadar 6205 Türk Silahl Kuvvetleri personelinin ehit olduu tespit edilmitir.

2. Benzer nitelikteki ölümle sonuçlanan her olay, idari olarak incelendii gibi, olayn gerçekletii yerde bulunan görevli ve yetkili adli makamlar tarafndan da adli soruturma yürütülmektedir. Bu kapsamda;


Diyarbakr Cumhuriyet Basavclnca; Smak Dereler Bölgesi Komando Birliinde meydana gelen olaya ilikin soruturma yürütüldüü, soruturma kapsamnda kovuturma yaplmasna yer olmadna karar (KYOK) verildii, rnak Tadelen Karakoluna saldr, Siirt Eruh Dikboaz Karakoluna saldr, Diyarbakr Tuzla Karakoluna saldr, rnak Millî Karakoluna saldr, Elaz ile Bingöl illeri arasndaki yolda gerçekletii belirtilen konvoy baskn, rnak Çelik Karakoluna saldr, Bingöl Sancak Karakoluna saldr olaylarna ilikin tahkikatlarn devam ettii,


Van Cumhuriyet Basavclnca; soru önergesinde 26 Mays 1992 tarihinde gerçekletirildii belirtilen Hakkari Üzümlü Karakoluna saldr,Hakkari Perihan Karakoluna saldr, Hakkari Sivritepe Karakoluna saldr, emdinli Alan Karakoluna saldr, emdinli Aktütün Karakoluna saldr, emdinli Derecik Karakoluna saldr olaylarna ilikin soruturmalarn yürütüldüü, soruturmalar kapsamnda ayr ayr KYOK verildii, emdinli Samanl Karakoluna saldr, Hakkari Çobanpnar Karakoluna saldr, Çukurca Çnarl ve Çayrl Karakollarna saldr, Hakkari Kavakl Karakoluna saldr, Hakkari Pirinçeken Karakoluna saldr, soru önergesinde 12 Aralk 1993 tarihinde gerçekletirildii belirtilen Hakkari Üzümlü Karakoluna saidr, Hakkari Ördekli Karakoluna saldr, Hakkari Ortaklar Karakoluna saldr olaylarna ilikin tahkikatlarn devam ettii,

Erzurum Cumhuriyet Basavclnca dr li, Aralk lçesi Sultantopu Karakoluna saldr olayna ilikin tahkikatn devam ettii tespit edilmitir.

 


Bilgilerinize sunarm.

 

smet Ylmaz

Milli Savunma Bakan''