Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 25 Haziran Pazartesi  2018
Ordu'da Yaplacak HES'ler le lgili Kayglar Nasl Giderilecek?

06.08.2012


Ordu'da yaplacak HES'lerle ilgili detaylar soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:''7 Temmuz 2012 tarihinde yaplan ve ülkemizde "dorudan demokrasi"nin tek örnei olan 22'nci Mesudiye lçe Kurultay tarafndan kamuoyuna hitaben yaynlanan bildirgede, yaplmakta olan HES'lerle ilgili kayglar ifade edildikten sonra:

"Sadece Ordu il snrlar içinde 78 adet HES yaplaca ve bunlardan 23'ünün Melet Irma havzasnda kurulaca dikkate alndnda, konunun istisnasz tüm Mesudiye'lileri ilgilendiren bir sorun olduunu düündüümüzü,


Akarsularmz HES yapmclarna teslim eden Devlet Yetkililerinin, yarn öbür gün "Bu suyu kullanma hakkn 49 yl süreyle devletten biz aldk. Artk parasn ödemeden banz, bahçenizi, tarlanz, bostannz bununla sulayamaz, içme suyu olarak bile yararlanamazsnz" diyecek irketlere verecekleri yant ve garantiyi beklediimizi Türk kamuoyuna duyurmaya OYBRL île karar verdik."

Denilmitir.


1- Devlet adna, HES yapan firmalarla yaplan sözlemelerde yukarda ifade edilen kaygy giderecek bir hüküm var mdr? Varsa metni nedir?

2- Ordu ili snrlan içinde 78, Mesudiye için hayati önemi olan Melet rma havzasnda 23 adet HES yaplaca doru mudur?

3- Ordu ili snrlar içinde yaplmasna izin verilen HES'lerin yeri ve listesi nedir?''


YANITLAR:


Orman ve Su leri Bakan Veysel Erolu tarafndan verilen yant aadadr:


''CEVAP 1-3. 26 Hazinin 2003 tarihli ve 25150 sayl Resmî Gazete'de yaynlanan "Elektrik Piyasasnda Üretim Faaliyetinde Bulunmak Özere Su Kullanm Hakk Anlamas mzalanmasna likin Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik" gerei, yatrmc irketlerle imzalanan Su Kullanm Hakk ve letme Anlamalar: su havzasnn, çevrenin, yöre insannn ve ihtiyaçlarnn korunmas esasna dayal olup aksi davrann yaptrmlar anlamada belirtilmitir. Doal hayat suyu, içmesuyu. kullanma suyu ve dier kadim su haklarndan arta kalan su ile enerji üretilmekte ve bu husus firmalar ile imzalanan su kullanm hakk anlamalar ile teminat altna alnmaktadr.

4628 sayl Elektrik Piyasas Kanunu’na istinaden Ordu li snrlar içerisindeki müracaat bulunan hidroelektrik santrallerin says 2012 yl itibaryla 43 adet. Melet Irma üzerinde yer alan HES’lerin says ise 12 adettir. Ordu li snrlar içerisinde yaplmasna izin verilen HES'lerin says 9 adettir.

Bilgilerinize arz ederim.


Veysel Erolu

Orman ve Su leri Bakan''