Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
Ordu l Salk Mdrl'nde Neler Oluyor?

14.03.2012

 


Ordu l Salk Müdürlüü ile ilgili basnda çkan haberleri Salk Bakan'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:

 

Not: 14 Mart 2012 tarihinde verdiim soru önergesi süresi içerisinde yantlanmad için 16 Austos 2012 tarihinde yenilenmitir.  


''Ordu Yerel gazetelerinde çkan haberlerden bahisle soruyorum.

1- Türkiye'de kaçak olarak çalt iddia edilen Pakistan uyruklu bir doktorun Ordu li Gürgentepe lçesine önce bahekim sonra da Salk Grup Bakan olarak atand doru mudur?

2- Ordu l Salk Müdürlüü'nün kömür ihtiyacnn karlanmasnda ihale artnamesine aykr kalitesi ve kalorisi düük kömürlerin teslim alnd doru mudur?

3- Baz bahekimlerin artnameye uygun olmayan bu kömürlerin laboratuvar incelemesini yaptrdklar ve artnameye uygun olmadnn tespit edildii doru mudur?

4- Ordu l Salk Müdüriügü'nün bahekimlere bask ve tehdit uygulayarak bu kömürleri teslim almalarn srarla sürdürdükleri doru mudur?

5- Ünye Devlet Hastanesi'nin teslim almad 250 ton kömürün nereye iade edildiinin bilinmedii doru mudur?

6- Çatalpmar ve Kabata ilçelerine gönderilen kömürlerin nereden geldiinin bilinmedii doru mudur?

7- artnameye uygun olmayan bu kömürlerin iade edilmesi gerekirken Ordu Salk l Müdürlüü'nün yapt bu basklardan bakanlnz haberdar mdr?

8- Bu iddialarla ilgili bugüne kadar Bakanlnz herhangi bir inceleme-sorutufma balatm mdr? Eer balamad ise balatmay düünüyor musunuz?''

 

 

NOT: Bu önerge TBMM çtüzüü gerei 15 gün içerisinde yantlanmas gerekirken ubat 2014 itibari ile halen yantlanmamtr.