Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 20 Haziran aramba  2018
Babakan'n Belediyelerde Yapt Ayrmclk Politikasn Ortaya kardk...

31.08.2012Babakann kendilerinden olmayana da hizmet ettiklerini sk sk söylemesine ramen Ordu Gülyal lçe Belediye Bakan'nn ilçeye daha fazla hizmet gelmesi için CHP'den istifa edip AKP'ye geçtiini söylemesi ile ortaya çkan ayrmclk politikasn Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''Ordu'nun Gülyal lçesi Belediye Bakan Talip en'in CHP'den istifa ederek Adalet ve Kalknma Partisi'ne geçmesi ve bu vesileyle yapt açklamada: "Cumhuriyet Halk Partisindeki arkadalarma en ufak bir krgnlm ve küskünlüüm yok ama benim AK Partiye geçme nedenim, ilçemize daha fazla hizmet almak içindir" demitir. (31 Austos 2012 Milliyet)

1- Bu açklama sizin (Sayn Babakann) "hangi partiden olursa olsun tüm belediyelere eit mesafedeyiz. Hiç bîrine parti fark nedeniyle ayrm yapmyoruz" eklindeki skça duyduumuz beyanlarnz tekzip etmiyor mu?

2- Siz "tekzip etmiyor0 deseniz bile ilçemize daha fazla hizmet almak çin iktidar partisine geçmek zorunda kaldm'' mesaj veren mahalli politikac, oradan baknca iktidarnzn ayrmclk yaptn iddia etmi olmuyor mu?''


YANITLAR:


Babakan adna çileri Bakan dris Naim ahin tarafndan 30 Ocak 2013 tarihinde verilen yant aadadr:''stanbul Milletvekili Osman Oktay EK' nin 7/9883 sayl yazl soru önergesin incelenmitir.

5779 sayl l Özel darelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkndaki Kanununa göre bütün belediyelere siyasi parti ayrm yaplmadan genel bütçe vergi gelirlerinden ayrlan pay gönderilmektedir. Belediyelerin bu paylar kamu hizmetlerinin sunumunda etkin bir ekilde kullanmalar konusunda herhangi bir siyasi müdahalede bulunulmad kamuoyunca bilinmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.


dris Naim ahin

çileri Bakan''