Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
4+4+4 Yasas'nn Ardndan Yaanan Anti-Laik Uygulamalardan Birini Gzler nne Seriyoruz...

17.09.2012

 


Konya Selçuklu lçesi Bosna Hersek Lisesi'nin mam Hatip Lisesi'ne dönütürülüp dönütürülmediini ve ardndan yaanan anti-laik uygulamalar Milli Eitim Bakan'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi: 


''1- Konya Selçuklu lçesi Bosna Hersek Usesi'nin "Bosna Hersek mam Hatip Lisesi"ne dönütürüldüü doru mudur?

2- Genel Lisenin 10'uncu snf örencilerinden kz ile erkeklerin birbirlerini görmelerine engel olmak için Okul Müdürlüü'nün çocuklar paravanla ayrd doru mudur?

3- Paravann yeterince engel oluturmad düüncesiyle daha sonra kz ve erkek örencilerin ayr kadara alnd doru mudur?

4- Bu uygulamann "laik eitim" anlayyla açklamas nedir?''

 

 

NOT: Bu önerge TBMM çtüzüü gerei 15 gün içerisinde yantlanmas gerekirken ubat 2014 itibari ile halen yantlanmamtr.