Mustafa Kemal ATATÜRK
Oktay Ekşi
Oktay EKŞİ
CHP İstanbul Milletvekili
Dış işleri Komisyonu Üyesi
Bugün 25 Haziran Pazartesi  2018
Karadeniz'i Akdeniz'e Bağlayacak Olan Yol Ne Oldu?

08.08.2011

 

 

Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak 94 km'lik yolun akıbetini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'na soran Oktay Ekşi'nin soruları şöyleydi:


Not: 8 Ağustos 2011 yılında sorduğum bu sorular süresi içerisinde yanıtlanmadığı için 16 Ağustos 2012 tarihinde yenilenmiştir. Yenilenen önerge de süresi içerisinde yanıtlanmadığı için 19 Aralık 2013 tarihinde 3. kez sorulmuştur.


''1- Karadeniz'i en kısa şekilde Akdeniz'e bağlayacak olan -bir kısmı Topçam Barajı ve Melet suyu üzerindeki HES'lerin inşa edilebilmesi için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce esasen yaptırılmış bulunan- 94 km.lik yolun tamamlanması görevinin Karayolları Genel Müdürlüğünce üstlenildiği doğru mudur?

2- Söz konusu yolun yapım çalışmaları hangi aşamadadır?

a- Hangi kısımlar tamamlanmıştır?

b- Hangi kısımlar yapım aşamasındadır? Bunlarım hangi tarihte tamamlanması programlanmıştır? 

c- Hangi kısımlar proje ve/veya ihale aşamasındadır? Onlarla İlgili program nedir?''

 

 

NOT: Bu önerge TBMM İçtüzüğü gereği 15 gün içerisinde yanıtlanması gerekirken 18 Aralık 2013 tarihi itibari ile halen yanıtlanmamıştır.