Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 25 Haziran Pazartesi  2018
ODA TV Davas in TUBTAK Ne Yapyor?

10.08.2012

 

 

ODA TV davas ile ilgili delillerin TUBTAK'a gönderiildikten sonra gelinen son aamada ne gibi deiiklikler olduunu, yaanan gecikme ya da ihmalin sorumlulular hakknda nasl bir ilem yaplmasnn düünüldüünü Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu'na (TÜBTAK), mahkemelerdeki dava dosyalarnda bulunan CD'lerin "delil" olarak ne ölçüde güvenilir olduunu belirlemeyi amaçlayan "Bilirkii" raporu düzenlemek üzere 2008; 2009; 2010; 2011; (bu önergenin tarihine kadar) 2012 yllarnda gönderilmi dosyalarn says nedir?

2- TÜBTAK yukarda belirtilen yllarda kaç adet rapor düzenleyerek bu görevi yerine getirmitir?

3- Kurumun bu nitelikte bir Bilirkii Raporu düzenlemesi ortalama ne kadar zaman içinde mümkün olmaktadr?

4- Kamuoyunda "OdaTV" davas olarak bilinen dava dosyasndaki CD'lerin incelenmesi mahkemece ne zaman talep edilmitir?

5- Söz konusu dava dosyasndaki CD'lerin "delil" deeri açsndan incelenmesi bitirilmi ve rapor ilgili mahkemeye gönderilmi midir?

6- Bilirkii raporunun tamamlanmasndaki bir günlük gecikmenin, masum bir insann özgürlüünün bir gün daha haksz yere elinden alnaca anlamna gelebilecei dikkate alndnda, yetkili ve sorumlu kiiler hakknda görevin ihmali nedeniyle yaptrm uygulanmakta mdr? Uygulanmyorsa bir boluk veya yönetim zafiyeti yok mudur?''

 

 

NOT: Bu önerge TBMM çtüzüü gerei 15 gün içerisinde yantlanmas gerekirken ubat 2014 itibari ile halen yantlanmamtr.