Mustafa Kemal ATATÜRK
Oktay Ekşi
Oktay EKŞİ
CHP İstanbul Milletvekili
Dış işleri Komisyonu Üyesi
Bugün 18 Haziran Pazartesi  2018
Hükümetin Cumhuriyet ve Ulusal Bayramlarla Sorunu Ne?

01.11.2012


Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında yaşanan olayların ardından Oktay Ekşi'nin Başbakan'a sorduğu sorular şöyleydi:


''1- Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak için hiçbir mevki ve makamdan izin alınması gerektiğine dair hiçbir yerde yasal hüküm yokken Ankara Valiliği’nin bu yasaklamayı hukuka ve mevcut yasalara aykırı bir şekilde aldığına katılıyor musunuz?

2- Ellerinde sadece Türk bayrakları olan ve Cumhuriyeti kutlamak isteyen halka karşı tank, tazyikli su, cop, biber gazı kullanarak halkın bayramını kutlamasını engellemeye çalışan güvenlik görevlileri hakkında idari ve adli soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?

3- Daha önce bayram kutlamalarının stadyumlarda demir perde ülkelerindeki gibi soğuk bir şekilde yapıldığı ve halkın yeterince kutlamalara katılmadığı eleştirisini yapan siz değil miydiniz? Şimdi halkın kendi bayramını kutlamasına engel olmanızın sebebi nedir?''


YANITLAR:

Başbakan adına İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin tarafından gelen yanıt aşağıdadır:


''Ulus l.TBMM önünden Anıtkabir'e kadar yürümek suretiyle "29 Ekim Seferberlik Yürüyüşü" adı altında düzenlenmek istenen kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 1 l/c maddesi gereğince Ankara Valiliğince izin verilmemiştir.

Valiliğin, izin verilmeyen ve yasal olmayan eyleme tevessül edilmesi halinde güvenlik güçlerince engel olunacağına dair ilgili laırurn/kuruluşlara yaptığı yazılı tebligata rağmen 1 .TBMM önünde bir araya gelen topluluğun içinde kanuna aykırı eylemi yönetip yönlendirdiği gözlemlenen bir grubun barikatı aşmak amacıyla tertibat almış güvenlik güçlerine saldırıda bulunmaları, müteaddit ikaz ve uyanlara rağmen bu saldırıları arttırmaları nedeniyle güvenlik güçlerince direnci kıracak ölçüde, orantılı, kısa süreli sulu ve gazlı müdahalelerde bulunulmuştur.

Barikatın aşıldığı ve güvenlik güçlerine karşı saldırıların devam ettiği eylem süresince ilgili mevzuatın verdiği zor kullanma yetkisi kapsamında yeterli miktarda ve gerektiği kadar gaz mühimmatı kullanılmış olup, söz konusu eylemde 3 vatandaşımız ile 18 güvenlik görevlisi çeşitli yerlerinden yaralanmış, polis araçlarında çok miktarda maddi hasar meydana gelmiştir.

 

Bilgilerinize arz ederim.

İdris Naim Şahin
İçişleri Bakanı''